ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2474
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: ธันวาคม 2547
85 PageViews::Daily:1:67Unique IP::Daily:1:30Session ::Daily:1:39 PageViews::Daily:2:17Unique IP::Daily:2:13Session ::Daily:2:16 PageViews::Daily:3:46Unique IP::Daily:3:22Session ::Daily:3:27 PageViews::Daily:4:19Unique IP::Daily:4:14Session ::Daily:4:15 PageViews::Daily:5:24Unique IP::Daily:5:13Session ::Daily:5:19 PageViews::Daily:6:27Unique IP::Daily:6:21Session ::Daily:6:23 PageViews::Daily:7:52Unique IP::Daily:7:31Session ::Daily:7:40 PageViews::Daily:8:23Unique IP::Daily:8:15Session ::Daily:8:18 PageViews::Daily:9:43Unique IP::Daily:9:19Session ::Daily:9:29 PageViews::Daily:10:14Unique IP::Daily:10:10Session ::Daily:10:13 PageViews::Daily:11:26Unique IP::Daily:11:21Session ::Daily:11:23 PageViews::Daily:12:62Unique IP::Daily:12:28Session ::Daily:12:40 PageViews::Daily:13:75Unique IP::Daily:13:33Session ::Daily:13:47 PageViews::Daily:14:37Unique IP::Daily:14:24Session ::Daily:14:29 PageViews::Daily:15:52Unique IP::Daily:15:28Session ::Daily:15:43 PageViews::Daily:16:31Unique IP::Daily:16:22Session ::Daily:16:25 PageViews::Daily:17:29Unique IP::Daily:17:15Session ::Daily:17:18 PageViews::Daily:18:33Unique IP::Daily:18:15Session ::Daily:18:22 PageViews::Daily:19:15Unique IP::Daily:19:13Session ::Daily:19:15 PageViews::Daily:20:48Unique IP::Daily:20:21Session ::Daily:20:30 PageViews::Daily:21:19Unique IP::Daily:21:12Session ::Daily:21:15 PageViews::Daily:22:46Unique IP::Daily:22:23Session ::Daily:22:38 PageViews::Daily:23:34Unique IP::Daily:23:20Session ::Daily:23:27 PageViews::Daily:24:43Unique IP::Daily:24:25Session ::Daily:24:31 PageViews::Daily:25:22Unique IP::Daily:25:14Session ::Daily:25:17 PageViews::Daily:26:29Unique IP::Daily:26:19Session ::Daily:26:26 PageViews::Daily:27:31Unique IP::Daily:27:20Session ::Daily:27:27 PageViews::Daily:28:24Unique IP::Daily:28:19Session ::Daily:28:21 PageViews::Daily:29:38Unique IP::Daily:29:17Session ::Daily:29:24 PageViews::Daily:30:19Unique IP::Daily:30:9Session ::Daily:30:15 PageViews::Daily:31:7Unique IP::Daily:31:6Session ::Daily:31:7
68
51
34
17
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ธันวาคม 2547 67 30 39 13
2 ธันวาคม 2547 17 13 16 3
3 ธันวาคม 2547 46 22 27 9
4 ธันวาคม 2547 19 14 15 5
5 ธันวาคม 2547 24 13 19 6
6 ธันวาคม 2547 27 21 23 5
7 ธันวาคม 2547 52 31 40 12
8 ธันวาคม 2547 23 15 18 4
9 ธันวาคม 2547 43 19 29 5
10 ธันวาคม 2547 14 10 13 4
11 ธันวาคม 2547 26 21 23 4
12 ธันวาคม 2547 62 28 40 11
13 ธันวาคม 2547 75 33 47 13
14 ธันวาคม 2547 37 24 29 9
15 ธันวาคม 2547 52 28 43 7
16 ธันวาคม 2547 31 22 25 4
17 ธันวาคม 2547 29 15 18 5
18 ธันวาคม 2547 33 15 22 5
19 ธันวาคม 2547 15 13 15 2
20 ธันวาคม 2547 48 21 30 6
21 ธันวาคม 2547 19 12 15 5
22 ธันวาคม 2547 46 23 38 8
23 ธันวาคม 2547 34 20 27 5
24 ธันวาคม 2547 43 25 31 4
25 ธันวาคม 2547 22 14 17 5
26 ธันวาคม 2547 29 19 26 5
27 ธันวาคม 2547 31 20 27 7
28 ธันวาคม 2547 24 19 21 5
29 ธันวาคม 2547 38 17 24 8
30 ธันวาคม 2547 19 9 15 6
31 ธันวาคม 2547 7 6 7 1
Totals 1,052 473 779 161
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
13 ธันวาคม 2547 75

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.121 Thailand 52
203.150.217.117 Thailand 37
202.44.130.120 Thailand 28
202.44.130.118 Thailand 26
203.150.217.113 Thailand 21
202.44.130.122 Thailand 19
202.44.130.123 Thailand 17
202.44.32.11 Thailand 15
203.150.217.119 Thailand 14
203.150.217.118 Thailand 12
203.158.173.32 Thailand 12
61.90.85.239 Thailand 12
203.156.26.67 Thailand 11
203.144.216.46 Thailand 10
203.146.198.141 Thailand 10
202.28.27.3 Thailand 9
158.108.28.54 Thailand 9
203.150.217.112 Thailand 8
203.172.41.103 Thailand 7
61.90.75.179 Thailand 7
202.176.142.52 Thailand 7
221.128.97.17 Thailand 6
203.156.27.89 Thailand 6
202.28.181.7 Thailand 6
202.47.247.130 Thailand 6
203.144.224.132 Thailand 5
203.156.40.190 Thailand 5
203.150.217.120 Thailand 5
202.44.130.117 Thailand 5
202.44.130.119 Thailand 5

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.150.217.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 37
203.150.217.113 or 1.1 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 21
202.44.32.11 or HTTP/1.1 kmitnb-cache[C0A8CB01] (Traffic-Server/5.2.0-R [uSc ]) No 15
203.150.217.119 or 1.1 proxy119:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 14
203.150.217.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 12
61.90.85.239 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 12
202.28.27.3 or 1.1 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 9
203.150.217.112 or 1.1 proxy112:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 8
202.28.181.7 or 1.0 cache:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 6
203.144.224.132 or 1.1 proxybp.bp.thainamsiri.co.th:8080 (Squid/2.4.STABLE1) No 5
203.150.217.120 or 1.1 proxy120:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 5

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 459 43.67%
bookmark 239 22.74%
www.ttcexpert.com 232 22.07%
yahoo.com 28 2.66%
webindex.sanook.com 26 2.47%
google.com 19 1.81%
www.hunsa.com 8 0.76%
msn.com 6 0.57%
www.google.co.th 6 0.57%
www.kapook.com 5 0.48%
altavista.com 3 0.29%
blockedreferrer 2 0.19%
search.yahoo.co.jp 2 0.19%
www.en.rit.ac.th 2 0.19%
www.tem100.com 2 0.19%
www.baanjomyut.com 2 0.19%
www.sixhead.net 2 0.19%
search.cometsystems.com 1 0.10%
www.google.com 1 0.10%
mail.sanook.com 1 0.10%
www.google.de 1 0.10%
www.technicphotharam.com 1 0.10%
alltheweb.com 1 0.10%
www.thaismecenter.com 1 0.10%
search.sina.com.cn 1 0.10%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1048 99.62%
ttcexpert.com 4 0.38%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 538 51.53%
Windows 98 442 42.34%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 57 5.46%
Windows 95 3 0.29%
Windows NT 4.0 2 0.19%
Linux i686 1 0.10%
Windows 1 0.10%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 805 76.59%
MSIE 5.5 119 11.32%
MSIE 5.0 83 7.90%
MSIE 5.01 17 1.62%
MSIE 6.0b 17 1.62%
Mozilla/4.0 8 0.76%
Mozilla 1.5 1 0.10%
Opera 7.60 1 0.10%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 380 36.12%
lesson 243 23.10%
textbook 193 18.35%
links 54 5.13%
apichart 47 4.47%
trainingpage 35 3.33%
index 28 2.66%
objective 22 2.09%
Book 16 1.52%
undefined 15 1.43%
elements 8 0.76%
contact_us 5 0.48%
matichon 3 0.29%
textiledefine 2 0.19%
register_training 1 0.10%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 467 57.58%
US Commercial (.com) 330 40.69%
Singapore (.sg) 5 0.62%
Japan (.jp) 2 0.25%
Network (.net) 2 0.25%
China (.cn) 1 0.12%
United Kingdom (.uk) 1 0.12%
Germany (.de) 1 0.12%
Argentina (.ar) 1 0.12%
Pakistan (.pk) 1 0.12%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 458 90.87%
yahoo.com 24 4.76%
google.com 18 3.57%
msn.com 4 0.79%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 128 25.40%
เส้นใยสังเคราะห์ 57 11.31%
การย้อมสี 17 3.37%
เส้นใยไหม 14 2.78%
สิ่งทอ 12 2.38%
เทอร์โมพลาสติก 10 1.98%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 10 1.98%
เส้นใยฝ้าย 8 1.59%
สีย้อม 7 1.39%
เส้นด้าย 7 1.39%
เส้นใยโปรตีน 6 1.19%
เส้นใย 6 1.19%
เทอร์โมเซตติ้ง 6 1.19%
เทคโนโลยีราชมงคล 6 1.19%
เส้นใยเซลลูโลส 5 0.99%
เส้นใยป่าน 5 0.99%
การฟอกขาว 5 0.99%
fibroin 5 0.99%
การเย็บ 5 0.99%
อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 0.99%
การย้อม 4 0.79%
เส้นใยขนสัตว์ 4 0.79%
เคมีสิ่งทอ 4 0.79%
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 4 0.79%
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 0.60%
ttcexpert 3 0.60%
กระบวนการย้อม 3 0.60%
หน่วย si 3 0.60%
ตกแต่งสิ่งทอ 3 0.60%
สีรีแอคทีฟ 3 0.60%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)