ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2852
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [12/2006]
254 PageViews:1:104IP:1:43Session:1:68 PageViews:2:110IP:2:38Session:2:68 PageViews:3:90IP:3:26Session:3:47 PageViews:4:102IP:4:39Session:4:68 PageViews:5:73IP:5:32Session:5:51 PageViews:6:122IP:6:55Session:6:88 PageViews:7:97IP:7:42Session:7:76 PageViews:8:154IP:8:55Session:8:92 PageViews:9:107IP:9:43Session:9:62 PageViews:10:96IP:10:37Session:10:65 PageViews:11:95IP:11:41Session:11:71 PageViews:12:140IP:12:63Session:12:94 PageViews:13:118IP:13:54Session:13:84 PageViews:14:99IP:14:61Session:14:86 PageViews:15:72IP:15:45Session:15:65 PageViews:16:69IP:16:32Session:16:46 PageViews:17:95IP:17:46Session:17:69 PageViews:18:139IP:18:51Session:18:89 PageViews:19:106IP:19:50Session:19:71 PageViews:20:126IP:20:56Session:20:87 PageViews:21:137IP:21:60Session:21:97 PageViews:22:84IP:22:48Session:22:67 PageViews:23:79IP:23:38Session:23:57 PageViews:24:62IP:24:31Session:24:44 PageViews:25:118IP:25:38Session:25:62 PageViews:26:110IP:26:45Session:26:81 PageViews:27:51IP:27:29Session:27:41 PageViews:28:77IP:28:36Session:28:53 PageViews:29:32IP:29:19Session:29:26 PageViews:30:68IP:30:27Session:30:40 PageViews:31:78IP:31:15Session:31:21
203.2
152.4
101.6
50.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/12/2006 104 43 68 14
2/12/2006 110 38 68 18
3/12/2006 90 26 47 12
4/12/2006 102 39 68 17
5/12/2006 73 32 51 10
6/12/2006 122 55 88 18
7/12/2006 97 42 76 21
8/12/2006 154 55 92 17
9/12/2006 107 43 62 16
10/12/2006 96 37 65 16
11/12/2006 95 41 71 14
12/12/2006 140 63 94 23
13/12/2006 118 54 84 18
14/12/2006 99 61 86 15
15/12/2006 72 45 65 13
16/12/2006 69 32 46 10
17/12/2006 95 46 69 18
18/12/2006 139 51 89 24
19/12/2006 106 50 71 19
20/12/2006 126 56 87 25
21/12/2006 137 60 97 21
22/12/2006 84 48 67 15
23/12/2006 79 38 57 11
24/12/2006 62 31 44 9
25/12/2006 118 38 62 15
26/12/2006 110 45 81 19
27/12/2006 51 29 41 11
28/12/2006 77 36 53 11
29/12/2006 32 19 26 8
30/12/2006 68 27 40 13
31/12/2006 78 15 21 5
Unique 3010 1132 2036 437
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 98
61.19.25.106 Thailand 74
203.158.118.15 Thailand 46
203.158.239.225 Thailand 41
203.188.29.174 Thailand 35
203.121.177.34 Thailand 30
125.24.170.181 Thailand 23
125.24.239.61 Thailand 23
124.120.75.67 Thailand 22
58.9.16.118 Thailand 21
203.153.172.92 Thailand 19
125.24.182.204 Thailand 18
125.24.167.98 Thailand 18
203.153.170.173 Thailand 17
61.7.174.87 Thailand 17
203.121.137.68 Thailand 16
203.150.154.48 Thailand 16
58.8.121.191 Thailand 15
202.12.74.5 Thailand 15
203.156.176.198 Thailand 14
58.136.51.21 Thailand 14
203.113.45.196 Thailand 14
58.10.71.240 Thailand 14
203.144.169.114 Thailand 13
203.113.61.103 Thailand 13
203.153.173.106 Thailand 13
58.10.149.213 Thailand 13
202.151.41.2 Thailand 12
222.123.34.139 Thailand 12
58.147.70.144 Thailand 12
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1221 40.81
www.ttcexpert.com 1108 37.03
bookmark 504 16.84
search.sanook.com 51 1.70
yahoo.com 24 0.80
www.google.co.th 15 0.50
webindex.sanook.com 11 0.37
www.en.rmut.ac.th 9 0.30
board.truehits.net 8 0.27
msn.com 5 0.17
search.sweetim.com 3 0.10
www.hunsa.com 3 0.10
search.mywebsearch.com 3 0.10
www.baanjomyut.com 3 0.10
www.en.rmutt.ac.th 3 0.10
altavista.com 2 0.07
government.truehits.net 2 0.07
www.avantfind.com 2 0.07
www.trclabourunion.com 2 0.07
www.search.com 1 0.03
www.eduzones.com 1 0.03
truehits.net 1 0.03
bdata.myfirstinfo.com 1 0.03
classweb.tu.ac.th 1 0.03
www.2poto.com 1 0.03
www.tem100.com 1 0.03
ttcexpert.com 1 0.03
www.google.no 1 0.03
www.meesook.com 1 0.03
search.live.com 1 0.03
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3000 99.70
ttcexpert.com 9 0.30
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2730 90.85
Windows 98 166 5.52
Windows 58 1.93
Windows NT 5.0(Windows 2000) 41 1.36
Windows NT 5.2 4 0.13
Windows ME 2 0.07
Windows CE 2 0.07
Macintosh 1 0.03
Windows NT 6.0 1 0.03
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2828 93.95
MSIE 7.0 51 1.69
MSIE 5.5 34 1.13
MSIE 5.01 13 0.43
Firefox/2.0 12 0.40
Firefox/1.5.0.8 11 0.37
MSIE 5.0 10 0.33
Firefox/1.5.0.9 10 0.33
Firefox/1.5.0.3 7 0.23
Firefox/2.0.0.1 5 0.17
Mozilla/4.0 5 0.17
Firefox/1.5.0.7 4 0.13
Firefox/1.0.7 4 0.13
Firefox/1.5.0.4 2 0.07
Mozilla/5.0 2 0.07
Opera 8.51 2 0.07
Opera 8.54 2 0.07
MSIE 4.01 2 0.07
MSIE 6.0b 2 0.07
Opera/9.10 1 0.03
Firefox/1.5 1 0.03
Opera 8.50 1 0.03
Opera/9.02 1 0.03
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 905 30.07
index_July2006 864 28.70
lessons_page2 300 9.97
textbooks 243 8.07
lessons_page3 234 7.77
objective 80 2.66
training 57 1.89
thumrong 56 1.86
elements 33 1.10
chinothai 32 1.06
contact_us 30 1.00
index_new 26 0.86
aumnart 25 0.83
webstat 22 0.73
Suggestion_for_Local_Dyers 15 0.50
prapart 15 0.50
Interview_ITAP 14 0.47
somchit 13 0.43
Kultawat 11 0.37
tithikron 10 0.33
veera 9 0.30
piyapong 6 0.20
wison 4 0.13
introduction to textiles 3 0.10
undefined 2 0.07
index 1 0.03
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1320 52.72
Thailand (.th) 1167 46.61
Network (.net) 11 0.44
Hong Kong (.hk) 2 0.08
Nigeria (.ng) 1 0.04
Norway (.no) 1 0.04
Singapore (.sg) 1 0.04
Denmark (.dk) 1 0.04
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1217 93.62
search.sanook.com 51 3.92
yahoo.com 24 1.85
msn.com 5 0.38
altavista.com 2 0.15
search.live.com 1 0.08
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 226 17.38
เส้นใยสังเคราะห์ 215 16.54
เส้นใย 191 14.69
ชนิดของผ้า 41 3.15
เส้นใยป่าน 30 2.31
สิ่งทอ 28 2.15
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 21 1.62
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 19 1.46
ลายผ้าทอ 15 1.15
ใยโปรตีน 14 1.08
แก๊สซิไฟเออร์ 12 0.92
เส้นใยขนสัตว์ 12 0.92
ความปลอดภัยในโรงงาน 12 0.92
เส้นใยเซลลูโลส 11 0.85
เคมีสิ่งทอ 11 0.85
ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน 11 0.85
textile chemistry 11 0.85
สีรีแอคทีฟ 11 0.85
เทอร์โมพลาสติก 10 0.77
อะซิเตด 10 0.77
เส้นด้าย 9 0.69
การฟอกขาว 9 0.69
ตารางธาต 9 0.69
เรยอน 9 0.69
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ 8 0.62
เส้นใยโปรตีน 7 0.54
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 7 0.54
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 7 0.54
พอลิเมอร์ เส้นใย 6 0.46
ดร.อภิชาติ 6 0.46

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)