ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3944
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: กุมภาพันธ์ 2548
93 PageViews::Daily:1:5Unique IP::Daily:1:2Session ::Daily:1:4 PageViews::Daily:2:1Unique IP::Daily:2:1Session ::Daily:2:1 PageViews::Daily:3:10Unique IP::Daily:3:1Session ::Daily:3:8 PageViews::Daily:4:3Unique IP::Daily:4:2Session ::Daily:4:2 PageViews::Daily:5:35Unique IP::Daily:5:15Session ::Daily:5:20 PageViews::Daily:6:27Unique IP::Daily:6:18Session ::Daily:6:23 PageViews::Daily:7:42Unique IP::Daily:7:26Session ::Daily:7:35 PageViews::Daily:8:27Unique IP::Daily:8:18Session ::Daily:8:21 PageViews::Daily:9:44Unique IP::Daily:9:19Session ::Daily:9:32 PageViews::Daily:10:83Unique IP::Daily:10:27Session ::Daily:10:42 PageViews::Daily:11:38Unique IP::Daily:11:24Session ::Daily:11:29 PageViews::Daily:12:50Unique IP::Daily:12:15Session ::Daily:12:25 PageViews::Daily:13:28Unique IP::Daily:13:15Session ::Daily:13:23 PageViews::Daily:14:67Unique IP::Daily:14:25Session ::Daily:14:52 PageViews::Daily:15:38Unique IP::Daily:15:23Session ::Daily:15:34 PageViews::Daily:16:50Unique IP::Daily:16:27Session ::Daily:16:35 PageViews::Daily:17:52Unique IP::Daily:17:29Session ::Daily:17:39 PageViews::Daily:18:25Unique IP::Daily:18:19Session ::Daily:18:22 PageViews::Daily:19:69Unique IP::Daily:19:22Session ::Daily:19:43 PageViews::Daily:20:29Unique IP::Daily:20:15Session ::Daily:20:19 PageViews::Daily:21:54Unique IP::Daily:21:25Session ::Daily:21:39 PageViews::Daily:22:35Unique IP::Daily:22:18Session ::Daily:22:28 PageViews::Daily:23:18Unique IP::Daily:23:13Session ::Daily:23:15 PageViews::Daily:24:26Unique IP::Daily:24:12Session ::Daily:24:20 PageViews::Daily:25:42Unique IP::Daily:25:16Session ::Daily:25:20 PageViews::Daily:26:38Unique IP::Daily:26:10Session ::Daily:26:27 PageViews::Daily:27:16Unique IP::Daily:27:10Session ::Daily:27:14 PageViews::Daily:28:39Unique IP::Daily:28:14Session ::Daily:28:19
74
55
37
18
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กุมภาพันธ์ 2548 5 2 4 1
2 กุมภาพันธ์ 2548 1 1 1 0
3 กุมภาพันธ์ 2548 10 1 8 1
4 กุมภาพันธ์ 2548 3 2 2 1
5 กุมภาพันธ์ 2548 35 15 20 8
6 กุมภาพันธ์ 2548 27 18 23 5
7 กุมภาพันธ์ 2548 42 26 35 5
8 กุมภาพันธ์ 2548 27 18 21 6
9 กุมภาพันธ์ 2548 44 19 32 7
10 กุมภาพันธ์ 2548 83 27 42 13
11 กุมภาพันธ์ 2548 38 24 29 7
12 กุมภาพันธ์ 2548 50 15 25 6
13 กุมภาพันธ์ 2548 28 15 23 8
14 กุมภาพันธ์ 2548 67 25 52 11
15 กุมภาพันธ์ 2548 38 23 34 5
16 กุมภาพันธ์ 2548 50 27 35 11
17 กุมภาพันธ์ 2548 52 29 39 8
18 กุมภาพันธ์ 2548 25 19 22 4
19 กุมภาพันธ์ 2548 69 22 43 9
20 กุมภาพันธ์ 2548 29 15 19 5
21 กุมภาพันธ์ 2548 54 25 39 9
22 กุมภาพันธ์ 2548 35 18 28 5
23 กุมภาพันธ์ 2548 18 13 15 4
24 กุมภาพันธ์ 2548 26 12 20 8
25 กุมภาพันธ์ 2548 42 16 20 6
26 กุมภาพันธ์ 2548 38 10 27 4
27 กุมภาพันธ์ 2548 16 10 14 3
28 กุมภาพันธ์ 2548 39 14 19 6
Totals 991 344 691 134
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
10 กุมภาพันธ์ 2548 83

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.22 Thailand 54
202.44.130.20 Thailand 49
203.145.6.78 Thailand 30
203.185.131.3 Thailand 29
203.150.217.113 Thailand 25
202.176.118.59 Thailand 23
202.12.97.120 Thailand 21
202.44.130.21 Thailand 20
210.246.163.139 Thailand 20
158.108.11.158 Thailand 18
61.19.145.3 Thailand 16
203.146.108.241 Thailand 15
203.150.217.112 Thailand 11
202.176.84.43 Thailand 11
203.150.217.114 Thailand 10
202.176.84.148 Thailand 10
80.120.117.66 Austria 10
161.200.255.162 Thailand 10
203.150.217.120 Thailand 9
203.150.85.94 Thailand 9
203.144.209.2 Thailand 8
203.150.217.115 Thailand 8
202.12.74.6 Thailand 8
203.156.26.240 Thailand 8
61.90.64.219 Thailand 7
203.150.217.111 Thailand 7
202.12.74.5 Thailand 7
202.176.142.3 Thailand 7
61.90.118.55 Thailand 7
202.176.142.125 Thailand 7

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.145.6.78 or 1.0 proxy1:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 30
203.185.131.3 or 1.0 apollo.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE7) No 29
203.150.217.113 or 1.1 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 25
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 21
61.19.145.3 or 1.1 proxy1.yupparaj.ac.th:8080 (Squid/2.2.STABLE3) No 16
203.146.108.241 or 1.0 PAKTHO No 15
203.150.217.112 or 1.1 proxy112:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 11
202.176.84.43 or 1.1 server1.vpcgroup.net:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 11
203.150.217.114 or 1.1 proxy114:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
202.176.84.148 or 1.1 server1.vpcgroup.net:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 10
80.120.117.66 or 1.0 proxy.surfnet.iacbox:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 10
161.200.255.162 or 1.1 161.200.118.5:3128 (squid/2.5.STABLE7), 1.0 ce2-cen59 No 10
203.150.217.120 or 1.1 proxy120:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 9
203.150.217.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 8
202.12.74.6 or 1.0 LH6000, 1.0 cache.psu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4) No 8
203.150.217.111 or 1.1 proxy111:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 7
202.12.74.5 or 1.0 cache.psu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE7) No 7

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 316 32.05%
www.ttcexpert.com 285 28.90%
bookmark 261 26.47%
yahoo.com 24 2.43%
webindex.sanook.com 23 2.33%
www.hunsa.com 16 1.62%
google.com 13 1.32%
members.thai.net 10 1.01%
www.baanjomyut.com 9 0.91%
sansarn.com 6 0.61%
altavista.com 4 0.41%
www.en.rit.ac.th 4 0.41%
bkk.chaiyo.com 3 0.30%
msn.com 2 0.20%
alltheweb.com 2 0.20%
www.blogger.com 1 0.10%
www.kapook.com 1 0.10%
www.trclabourunion.com 1 0.10%
organize.truehits.net 1 0.10%
www.google.at 1 0.10%
www.google.pl 1 0.10%
www.meesook.com 1 0.10%
search.rediff.com 1 0.10%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 983 99.29%
ttcexpert.com 7 0.71%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 522 53.54%
Windows 98 324 33.23%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 102 10.46%
Windows 12 1.23%
Linux i686 8 0.82%
Windows 95 4 0.41%
Windows ME 1 0.10%
Windows NT 4.0 1 0.10%
Windows NT 5.2 1 0.10%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 791 79.82%
MSIE 5.5 67 6.76%
MSIE 5.0 50 5.05%
MSIE 6.0b 26 2.62%
Mozilla/5.0 15 1.51%
MSIE 5.01 13 1.31%
Firefox/0.10.1 11 1.11%
Opera 8.00 5 0.50%
Firefox/1.0 4 0.40%
Mozilla/3.01 3 0.30%
Mozilla/4.0 3 0.30%
Opera 7.53 2 0.20%
Opera 7.52 1 0.10%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 373 37.64%
lesson 229 23.11%
textbook 86 8.68%
links 66 6.66%
trainingpage 38 3.83%
Index 37 3.73%
index 37 3.73%
apichart 37 3.73%
Book 25 2.52%
elements 11 1.11%
objective 11 1.11%
undefined 7 0.71%
aumnart 4 0.40%
piyapong 4 0.40%
contact_us 4 0.40%
matichon 4 0.40%
veera 3 0.30%
somchit 3 0.30%
interview 3 0.30%
textiledefine 3 0.30%
wison 3 0.30%
register_training 2 0.20%
prapart 1 0.10%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 392 53.92%
Thailand (.th) 322 44.29%
Network (.net) 11 1.51%
Austria (.at) 1 0.14%
Poland (.pl) 1 0.14%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 315 88.73%
yahoo.com 19 5.35%
google.com 11 3.10%
sansarn.com 6 1.69%
altavista.com 2 0.56%
msn.com 2 0.56%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 70 19.72%
เส้นใยไหม 19 5.35%
เส้นใย 15 4.23%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 11 3.10%
การตกแต่งผ้า 10 2.82%
เทอร์โมพลาสติก 10 2.82%
สิ่งทอ 10 2.82%
พอลิเอสเตอร์ 9 2.54%
เส้นใยเซลลูโลส 9 2.54%
เส้นใยสังเคราะห์ 9 2.54%
พอลิไวนิลคลอไรด์ 8 2.25%
เส้นใยป่าน 6 1.69%
นาโน เคมี 6 1.69%
พอลิสไตรีน 5 1.41%
เส้นใยไนล่อน 5 1.41%
sonthisombat 4 1.13%
มอโนเมอร์ 4 1.13%
สีย้อม 3 0.85%
วันตรุษจีน 2549 3 0.85%
โรงงานฟอกย้อม 3 0.85%
นาโน 3 0.85%
พอลิเมอร์ พอลิไวนิลคลอไรด์ 3 0.85%
เทอร์โมเซตติ้ง 3 0.85%
เส้นใยฝ้าย 3 0.85%
พอลิเอไมด์ 3 0.85%
การปัก 2 0.56%
พอลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์ 2 0.56%
5ส. 2 0.56%
อภิชาติ สิ่งทอ 2 0.56%
เส้นใยสังเคราะห์ พอลิเมอร์ 2 0.56%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)