ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2802
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Daily Stat เดือน [02/2006]
387 PageViews:1:223IP:1:116Session:1:175 PageViews:2:251IP:2:122Session:2:174 PageViews:3:167IP:3:94Session:3:122 PageViews:4:128IP:4:79Session:4:100 PageViews:5:144IP:5:99Session:5:120 PageViews:6:287IP:6:127Session:6:183 PageViews:7:197IP:7:126Session:7:161 PageViews:8:155IP:8:110Session:8:127 PageViews:9:158IP:9:92Session:9:119 PageViews:10:136IP:10:82Session:10:110 PageViews:11:106IP:11:77Session:11:88 PageViews:12:103IP:12:76Session:12:86 PageViews:13:105IP:13:84Session:13:91 PageViews:14:166IP:14:97Session:14:121 PageViews:15:265IP:15:92Session:15:151 PageViews:16:171IP:16:99Session:16:133 PageViews:17:112IP:17:71Session:17:90 PageViews:18:131IP:18:67Session:18:93 PageViews:19:132IP:19:69Session:19:102 PageViews:20:143IP:20:83Session:20:108 PageViews:21:134IP:21:87Session:21:108 PageViews:22:187IP:22:91Session:22:142 PageViews:23:154IP:23:81Session:23:113 PageViews:24:148IP:24:80Session:24:120 PageViews:25:84IP:25:58Session:25:69 PageViews:26:67IP:26:40Session:26:55 PageViews:27:83IP:27:55Session:27:71 PageViews:28:71IP:28:43Session:28:51
309.6
232.2
154.8
77.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/02/2006 223 116 175 35
2/02/2006 251 122 174 39
3/02/2006 167 94 122 25
4/02/2006 128 79 100 27
5/02/2006 144 99 120 27
6/02/2006 287 127 183 58
7/02/2006 197 126 161 36
8/02/2006 155 110 127 32
9/02/2006 158 92 119 23
10/02/2006 136 82 110 25
11/02/2006 106 77 88 14
12/02/2006 103 76 86 13
13/02/2006 105 84 91 16
14/02/2006 166 97 121 28
15/02/2006 265 92 151 37
16/02/2006 171 99 133 23
17/02/2006 112 71 90 19
18/02/2006 131 67 93 15
19/02/2006 132 69 102 28
20/02/2006 143 83 108 28
21/02/2006 134 87 108 30
22/02/2006 187 91 142 29
23/02/2006 154 81 113 28
24/02/2006 148 80 120 30
25/02/2006 84 58 69 13
26/02/2006 67 40 55 8
27/02/2006 83 55 71 17
28/02/2006 71 43 51 12
Unique 4215 1991 3183 671
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 235
203.158.118.14 Thailand 118
202.28.27.3 Thailand 55
203.185.131.3 Thailand 32
202.149.98.114 Thailand 31
203.151.140.118 Thailand 30
125.24.63.26 Thailand 30
203.154.48.14 Thailand 27
202.143.178.3 Thailand 24
203.151.141.195 Thailand 21
58.147.80.223 Thailand 20
58.10.169.97 Thailand 20
202.12.97.120 Thailand 19
203.113.16.250 Thailand 17
58.64.120.17 Thailand 16
203.185.134.4 Thailand 16
202.28.38.253 Thailand 16
61.91.98.186 Thailand 15
210.86.221.251 Thailand 15
61.19.144.186 Thailand 14
202.28.35.1 Thailand 14
203.209.78.101 Thailand 13
203.172.175.116 Thailand 13
203.113.51.137 Thailand 12
58.8.21.104 Thailand 12
61.90.73.84 Thailand 11
58.147.57.141 Thailand 11
58.147.70.117 Thailand 11
202.44.8.100 Thailand 10
161.200.120.120 Thailand 10
TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.158.118.14 or 1.0 PROXY No 118
202.28.27.3 or 1.0 proxy2.cmu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 55
203.185.131.3 or 1.0 proxy.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE12) No 32
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 30
125.24.63.26 or 1.1 gw.fkw.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 30
203.154.48.14 or 1.0 X345-2 No 27
202.143.178.3 or 1.0 fw2.dmj.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE12) No 24
203.151.141.195 or 1.1 bb01:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 21
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 19
203.185.134.4 or 1.0 localhost.localdomain:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 16
202.28.38.253 or 1.0 X345-2 No 16
61.19.144.186 or 1.1 stu.cmvc.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 14
202.28.35.1 or 1.1 C6100-MSU (NetCache NetApp/6.0.1) No 14
203.209.78.101 or 1.0 intranet.moderndyestuffs.com:3128 (squid/2.5.STABLE7) No 13
203.172.175.116 or 1.0 proxynet.technicrayong.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 13
202.44.8.100 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/6.0.2P1D2) No 10
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2602 62.01
www.ttcexpert.com 763 18.18
bookmark 652 15.54
search.sanook.com 56 1.33
yahoo.com 38 0.91
members.thai.net 17 0.41
board.truehits.net 11 0.26
www.baanjomyut.com 9 0.21
www.en.rmut.ac.th 8 0.19
webindex.sanook.com 7 0.17
www.think.com 4 0.10
msn.com 3 0.07
www.google.co.th 3 0.07
www.nchokwatana.com 2 0.05
blockedreferrer 2 0.05
www.goole.com 2 0.05
www.trclabourunion.com 2 0.05
webindex.meemodel.com 2 0.05
www.blogger.com 1 0.02
truehits.net 1 0.02
www.mwit.ac.th 1 0.02
government.truehits.net 1 0.02
sansarn.com 1 0.02
www.hunsa.com 1 0.02
search.bitcomet-toolbar.com 1 0.02
us.f339.mail.yahoo.com 1 0.02
search.mywebsearch.com 1 0.02
host211.hunsa.com 1 0.02
www.gppgle.com 1 0.02
search3.bitcomet-toolbar.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 4200 99.64
ttcexpert.com 15 0.36
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 3436 82.26
Windows 98 552 13.22
Windows NT 5.0(Windows 2000) 140 3.35
Windows 37 0.89
Macintosh 8 0.19
Windows NT 4.0 3 0.07
Windows NT 5.2 1 0.02
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 3885 92.19
MSIE 5.5 161 3.82
MSIE 5.0 51 1.21
Mozilla/4.0 37 0.88
MSIE 5.01 17 0.40
Firefox/1.5 13 0.31
MSIE 6.0b 12 0.28
Firefox/1.0.6 9 0.21
Mozilla/5.0 8 0.19
Firefox/1.0.7 6 0.14
Firefox/1.5.0.1 4 0.09
Firefox/1.0 3 0.07
MSIE 7.0b 2 0.05
Opera 8.50 2 0.05
Opera 7.20 1 0.02
Opera 8.02 1 0.02
Firefox/1.0.1 1 0.02
Netscape/8.1 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 1860 44.13
Index 1302 30.89
textbook 497 11.79
links 141 3.35
Objective 73 1.73
trainingpage 70 1.66
E-learning 62 1.47
elements 45 1.07
Research 35 0.83
prapart 23 0.55
undefined 18 0.43
interview 18 0.43
Interview_ITAP 17 0.40
contact_us 12 0.28
matichon 12 0.28
aumnart 11 0.26
chinothai 8 0.19
wison 4 0.09
veera 2 0.05
piyapong 2 0.05
apichart 2 0.05
somchit 1 0.02
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 2465 69.38
US Commercial (.com) 1037 29.19
Network (.net) 30 0.84
Japan (.jp) 5 0.14
Singapore (.sg) 4 0.11
United Kingdom (.uk) 2 0.06
Australia (.au) 2 0.06
France (.fr) 1 0.03
Romania (.ro) 1 0.03
Turkey (.tr) 1 0.03
India (.in) 1 0.03
Germany (.de) 1 0.03
Peru (.pe) 1 0.03
Poland (.pl) 1 0.03
Israel (.il) 1 0.03
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2602 96.37
search.sanook.com 56 2.07
yahoo.com 38 1.41
msn.com 3 0.11
sansarn.com 1 0.04
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 979 36.26
เส้นใยสังเคราะห์ 351 13.00
เส้นใย 200 7.41
สีย้อม 72 2.67
สิ่งทอ 46 1.70
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 36 1.33
พอลิเอไมด์ 32 1.19
เคมีสิ่งทอ 26 0.96
เทอร์โมพลาสติก 25 0.93
พอลิเอสเตอร์ 24 0.89
การย้อมสี 21 0.78
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 21 0.78
เส้นใยฝ้าย 20 0.74
เรยอน 18 0.67
เทคโนโลยีสะอาด 17 0.63
สมบัติของสบู่ 16 0.59
เส้นใยเซลลูโลส 16 0.59
เทอร์โมเซตติ้ง 14 0.52
5ส 14 0.52
เส้นใยไหม 13 0.48
พอลิสไตรีน 13 0.48
วิศัลย์ ณ ระนอง 12 0.44
metalloid 12 0.44
พอลิไวนิลคลอไรด์ 12 0.44
ttcexpert.com 12 0.44
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 12 0.44
นาโน 11 0.41
การย้อมสีธรรมชาติ 11 0.41
จรรยาบรรณวิศวกร 11 0.41
พอลิเมอร์ คือ 10 0.37

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)