ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 7448
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: มีนาคม 2547
26 PageViews::Daily:1:9Unique IP::Daily:1:5Session ::Daily:1:9 PageViews::Daily:2:1Unique IP::Daily:2:1Session ::Daily:2:1 PageViews::Daily:3:0Unique IP::Daily:3:0Session ::Daily:3:0 PageViews::Daily:4:3Unique IP::Daily:4:3Session ::Daily:4:3 PageViews::Daily:5:16Unique IP::Daily:5:4Session ::Daily:5:6 PageViews::Daily:6:3Unique IP::Daily:6:3Session ::Daily:6:4 PageViews::Daily:7:7Unique IP::Daily:7:6Session ::Daily:7:7 PageViews::Daily:8:8Unique IP::Daily:8:4Session ::Daily:8:12 PageViews::Daily:9:4Unique IP::Daily:9:3Session ::Daily:9:5 PageViews::Daily:10:5Unique IP::Daily:10:3Session ::Daily:10:5 PageViews::Daily:11:5Unique IP::Daily:11:4Session ::Daily:11:8 PageViews::Daily:12:1Unique IP::Daily:12:1Session ::Daily:12:1 PageViews::Daily:13:2Unique IP::Daily:13:2Session ::Daily:13:3 PageViews::Daily:14:5Unique IP::Daily:14:4Session ::Daily:14:6 PageViews::Daily:15:6Unique IP::Daily:15:6Session ::Daily:15:8 PageViews::Daily:16:11Unique IP::Daily:16:6Session ::Daily:16:12 PageViews::Daily:17:10Unique IP::Daily:17:5Session ::Daily:17:10 PageViews::Daily:18:8Unique IP::Daily:18:5Session ::Daily:18:9 PageViews::Daily:19:6Unique IP::Daily:19:6Session ::Daily:19:6 PageViews::Daily:20:0Unique IP::Daily:20:0Session ::Daily:20:0 PageViews::Daily:21:2Unique IP::Daily:21:2Session ::Daily:21:3 PageViews::Daily:22:3Unique IP::Daily:22:3Session ::Daily:22:3 PageViews::Daily:23:5Unique IP::Daily:23:4Session ::Daily:23:5 PageViews::Daily:24:4Unique IP::Daily:24:3Session ::Daily:24:6 PageViews::Daily:25:8Unique IP::Daily:25:4Session ::Daily:25:10 PageViews::Daily:26:2Unique IP::Daily:26:2Session ::Daily:26:3 PageViews::Daily:27:1Unique IP::Daily:27:1Session ::Daily:27:1 PageViews::Daily:28:3Unique IP::Daily:28:3Session ::Daily:28:4 PageViews::Daily:29:5Unique IP::Daily:29:4Session ::Daily:29:5 PageViews::Daily:30:4Unique IP::Daily:30:2Session ::Daily:30:4 PageViews::Daily:31:4Unique IP::Daily:31:3Session ::Daily:31:4
20
15
10
5
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มีนาคม 2547 9 5 9 2
2 มีนาคม 2547 1 1 1 0
4 มีนาคม 2547 3 3 3 0
5 มีนาคม 2547 16 4 6 1
6 มีนาคม 2547 3 3 4 0
7 มีนาคม 2547 7 6 7 1
8 มีนาคม 2547 8 4 12 2
9 มีนาคม 2547 4 3 5 1
10 มีนาคม 2547 5 3 5 1
11 มีนาคม 2547 5 4 8 1
12 มีนาคม 2547 1 1 1 0
13 มีนาคม 2547 2 2 3 0
14 มีนาคม 2547 5 4 6 1
15 มีนาคม 2547 6 6 8 0
16 มีนาคม 2547 11 6 12 3
17 มีนาคม 2547 10 5 10 2
18 มีนาคม 2547 8 5 9 3
19 มีนาคม 2547 6 6 6 0
21 มีนาคม 2547 2 2 3 0
22 มีนาคม 2547 3 3 3 0
23 มีนาคม 2547 5 4 5 1
24 มีนาคม 2547 4 3 6 1
25 มีนาคม 2547 8 4 10 3
26 มีนาคม 2547 2 2 3 0
27 มีนาคม 2547 1 1 1 0
28 มีนาคม 2547 3 3 4 0
29 มีนาคม 2547 5 4 5 1
30 มีนาคม 2547 4 2 4 1
31 มีนาคม 2547 4 3 4 1
Totals 151 83 163 27
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
5 มีนาคม 2547 16

TOP Frequency User :: ดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาบ่อยที่สุด เป็นใคร และมาจาก ISP,ประเทศใด
IP From ISP Country มากี่วัน Pageview
203.147.33.1 CAT route object for JI-NET(Jasmine Internet Thailand) Thailand 6 8
203.150.14.161 INET-TH Thailand 3 5
203.146.247.6 CAT route object for Loxinfo Thailand 3 5
161.246.1.33 INET-ThaiSARN-KMITL Thailand 3 4
202.28.21.6 UNINET (THAINET) block Thailand 3 3
203.146.152.82 CAT route object for LoxInfo Thailand 2 5
203.155.14.6 KSC Commercial Internet Thailand 2 5
202.44.68.254 KSC route object Thailand 2 3
203.148.136.67 A-Net Network Thailand 2 2
202.28.68.33 UNINET (THAINET) block Thailand 2 2
203.155.221.253 KSC Commercial Internet Thailand 2 2
203.148.159.61 MUT Customer of ANET Internet ( Thailand ) Thailand 1 13
203.130.145.55 CAT route object for JI-Net Thailand 1 5
210.86.188.69 Unknown Unknown 1 4
203.147.0.42 CAT route object for Info Access (JI-NET) Thailand 1 3
203.147.4.193 Infonews Co., Ltd. Thailand 1 3
161.200.255.162 Chulalongkorn University Thailand 1 3
169.210.34.11 Unknown Unknown 1 2
203.113.50.142 TOT-TH Thailand 1 2
210.1.4.129 Unknown Unknown 1 2
203.155.36.210 KSC Commercial Internet Thailand 1 2
203.154.77.9 INET-TH Thailand 1 2
203.155.190.6 KSC Commercial Internet Thailand 1 2
203.107.214.46 KSC Commercial Internet Thailand 1 2
203.146.6.89 CAT route object for LoxInfo Thailand 1 2
203.113.39.12 TOT-TH Thailand 1 2
203.155.247.38 KSC Commercial Internet Thailand 1 2
203.113.32.11 TOT-TH Thailand 1 1
202.44.8.98 INET-ThaiSARN-KMITT Thailand 1 1
203.118.104.183 Unknown Unknown 1 1

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.147.33.1 or 1.0 cache1:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 8
203.146.247.6 or 1.0 PROXY01ISA No 5
161.246.1.33 or 1.1 autumn.net.kmitl.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE4) No 4
202.28.21.6 or 1.0 PROXY01ISA No 3
203.155.14.6 or 1.0 PROXY01ISA No 5
202.44.68.254 or 1.1 r4.spu.ac.th:8000 (Squid/2.4.STABLE6) No 3
203.148.136.67 or 1.1 venus.mut.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 2
202.28.68.33 or 1.0 cachestats.wu.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 2
203.148.159.61 or 1.1 saturn.mut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4-20031118) No 13
203.130.145.55 or 1.0 proxy5.cementhai.co.th:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 5
210.86.188.69 or 1.1 Emma:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 4
203.147.0.42 or 1.0 jompol.hypernet.net:8080 (squid/2.5.STABLE2), 1.0 jomsurang.hypernet.in.th:8080 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 Ji-netcache (NetCache NetApp/5.1R2D20) No 3
203.147.4.193 or 1.0 PXYINTER No 3
161.200.255.162 or 1.1 161.200.118.9:3128 (squid/2.5.STABLE4), 1.0 ce2-cen59 No 3
169.210.34.11 or 1.0 gigaherz:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 2
210.1.4.129 or 1.0 BKPROX01 No 2
203.154.77.9 or 1.1 NetCache (NetCache NetApp//n/dremel/rlse4/netcache/nightly/RcvN_020919_0125) No 2
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.3.1R2) No 1

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co.th 104 68.87%
ttcexpert.com 27 17.88%
google.com 11 7.28%
bookmark 5 3.31%
yahoo.com 2 1.32%
en.rit.ac.th 1 0.66%
blockedreferrer 1 0.66%

TOP URL
NAME Pageview Percent
ttcexpert.com 150 100.00%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 90 59.60%
Windows NT 5.1(Windows XP) 57 37.75%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 3 1.99%
Windows 1 0.66%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 98 64.90%
MSIE 5.5 37 24.50%
MSIE 5.0 14 9.27%
Netscape/7.02 1 0.66%
MSIE 6.0b 1 0.66%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 73 48.34%
textbook 45 29.80%
index 16 10.60%
Book 6 3.97%
elements 5 3.31%
matichon 4 2.65%
contact_us 2 1.32%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 105 72.41%
US Commercial (.com) 40 27.59%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.com 7 77.78%
yahoo.com 2 22.22%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 2 22.22%
การย้อมสี 1 11.11%
การคำนวณต้นทุนการผลิต 1 11.11%
พอลิเมอร์ 1 11.11%
เทอร์โมพลาสติก 1 11.11%
จรรยาบรรณวิศวกร 1 11.11%
เคมีสิ่งทอ 1 11.11%
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1 11.11%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)