ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3760
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: มีนาคม 2548
63 PageViews::Daily:1:20Unique IP::Daily:1:12Session ::Daily:1:18 PageViews::Daily:2:45Unique IP::Daily:2:14Session ::Daily:2:19 PageViews::Daily:3:37Unique IP::Daily:3:15Session ::Daily:3:19 PageViews::Daily:4:28Unique IP::Daily:4:9Session ::Daily:4:14 PageViews::Daily:5:48Unique IP::Daily:5:13Session ::Daily:5:24 PageViews::Daily:6:20Unique IP::Daily:6:7Session ::Daily:6:13 PageViews::Daily:7:24Unique IP::Daily:7:12Session ::Daily:7:19 PageViews::Daily:8:38Unique IP::Daily:8:10Session ::Daily:8:19 PageViews::Daily:9:22Unique IP::Daily:9:13Session ::Daily:9:15 PageViews::Daily:10:22Unique IP::Daily:10:17Session ::Daily:10:19 PageViews::Daily:11:34Unique IP::Daily:11:9Session ::Daily:11:33 PageViews::Daily:12:16Unique IP::Daily:12:7Session ::Daily:12:10 PageViews::Daily:13:41Unique IP::Daily:13:17Session ::Daily:13:31 PageViews::Daily:14:24Unique IP::Daily:14:15Session ::Daily:14:19 PageViews::Daily:15:14Unique IP::Daily:15:9Session ::Daily:15:11 PageViews::Daily:16:35Unique IP::Daily:16:17Session ::Daily:16:19 PageViews::Daily:17:50Unique IP::Daily:17:21Session ::Daily:17:25 PageViews::Daily:18:39Unique IP::Daily:18:18Session ::Daily:18:26 PageViews::Daily:19:44Unique IP::Daily:19:15Session ::Daily:19:23 PageViews::Daily:20:14Unique IP::Daily:20:12Session ::Daily:20:13 PageViews::Daily:21:38Unique IP::Daily:21:13Session ::Daily:21:21 PageViews::Daily:22:31Unique IP::Daily:22:17Session ::Daily:22:20 PageViews::Daily:23:25Unique IP::Daily:23:16Session ::Daily:23:18 PageViews::Daily:24:53Unique IP::Daily:24:22Session ::Daily:24:26 PageViews::Daily:25:21Unique IP::Daily:25:12Session ::Daily:25:14 PageViews::Daily:26:12Unique IP::Daily:26:7Session ::Daily:26:9 PageViews::Daily:27:9Unique IP::Daily:27:7Session ::Daily:27:9 PageViews::Daily:28:19Unique IP::Daily:28:12Session ::Daily:28:15 PageViews::Daily:29:9Unique IP::Daily:29:8Session ::Daily:29:9 PageViews::Daily:30:40Unique IP::Daily:30:18Session ::Daily:30:21 PageViews::Daily:31:31Unique IP::Daily:31:15Session ::Daily:31:18
50
37
25
12
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มีนาคม 2548 20 12 18 4
2 มีนาคม 2548 45 14 19 9
3 มีนาคม 2548 37 15 19 5
4 มีนาคม 2548 28 9 14 4
5 มีนาคม 2548 48 13 24 8
6 มีนาคม 2548 20 7 13 2
7 มีนาคม 2548 24 12 19 3
8 มีนาคม 2548 38 10 19 3
9 มีนาคม 2548 22 13 15 5
10 มีนาคม 2548 22 17 19 5
11 มีนาคม 2548 34 9 33 4
12 มีนาคม 2548 16 7 10 3
13 มีนาคม 2548 41 17 31 9
14 มีนาคม 2548 24 15 19 3
15 มีนาคม 2548 14 9 11 3
16 มีนาคม 2548 35 17 19 4
17 มีนาคม 2548 50 21 25 9
18 มีนาคม 2548 39 18 26 9
19 มีนาคม 2548 44 15 23 6
20 มีนาคม 2548 14 12 13 1
21 มีนาคม 2548 38 13 21 7
22 มีนาคม 2548 31 17 20 5
23 มีนาคม 2548 25 16 18 4
24 มีนาคม 2548 53 22 26 9
25 มีนาคม 2548 21 12 14 7
26 มีนาคม 2548 12 7 9 3
27 มีนาคม 2548 9 7 9 2
28 มีนาคม 2548 19 12 15 3
29 มีนาคม 2548 9 8 9 1
30 มีนาคม 2548 40 18 21 6
31 มีนาคม 2548 31 15 18 4
Totals 904 343 569 123
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
24 มีนาคม 2548 53

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.21 Thailand 79
202.44.130.22 Thailand 34
203.146.7.52 Thailand 24
202.28.34.2 Thailand 20
203.156.27.187 Thailand 20
203.156.50.102 Thailand 14
203.172.65.209 Thailand 13
203.172.77.141 Thailand 13
202.176.80.89 Thailand 12
202.176.80.99 Thailand 12
210.4.139.129 Thailand 12
202.176.80.86 Thailand 11
202.44.8.98 Thailand 11
210.246.76.116 Thailand 11
202.29.78.58 Thailand 11
161.200.255.162 Thailand 10
203.130.144.55 Thailand 9
61.90.97.17 Thailand 9
131.91.115.11 United States 9
203.151.140.118 Thailand 9
61.90.18.254 Thailand 8
203.144.227.98 Thailand 8
203.185.133.8 Thailand 8
202.176.118.184 Thailand 8
203.118.105.82 Thailand 7
202.28.34.81 Thailand 7
61.91.204.29 Thailand 7
211.245.86.118 Korea, Republic of 7
202.176.142.224 Thailand 7
203.118.120.95 Thailand 6

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.156.50.102 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 14
203.172.77.141 or 1.0 202.142.223.234:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 13
210.4.139.129 or 1.1 YNW-CACHE-1 (NetCache NetApp/5.6.2) No 12
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.5R4) No 11
161.200.255.162 or 1.1 161.200.118.5:3128 (squid/2.5.STABLE7), 1.0 ce2-cen59 No 10
203.130.144.55 or 1.0 proxy5.cementhai.co.th:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 9
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 9
203.144.227.98 or 1.0 orxch01.orientalgmt.co.th:8080 (squid/2.5.STABLE6-NT) No 8
203.185.133.8 or 1.0 proxy.biotec.or.th:8080 (Squid/2.4.STABLE6) No 8

TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 297 33.11%
bookmark 253 28.21%
google.co. 225 25.08%
yahoo.com 37 4.12%
webindex.sanook.com 22 2.45%
google.com 20 2.23%
www.en.rit.ac.th 12 1.34%
www.hunsa.com 8 0.89%
msn.com 4 0.45%
www.baanjomyut.com 3 0.33%
www.blogger.com 2 0.22%
organize.truehits.net 2 0.22%
www.google.co.th 2 0.22%
members.thai.net 2 0.22%
tem100.com 1 0.11%
www.search.com 1 0.11%
www.kapook.com 1 0.11%
a9.com 1 0.11%
www.avantfind.com 1 0.11%
www.trclabourunion.com 1 0.11%
www.tem100.com 1 0.11%
www.google.it 1 0.11%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 901 99.78%
ttcexpert.com 2 0.22%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 578 64.22%
Windows 98 252 28.00%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 62 6.89%
Windows 4 0.44%
Windows NT 5.2 4 0.44%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 769 85.07%
MSIE 5.0 57 6.31%
MSIE 5.5 55 6.08%
MSIE 6.0b 8 0.88%
MSIE 5.01 6 0.66%
Mozilla/3.01 4 0.44%
Firefox/1.0 2 0.22%
Firefox/1.0.1 1 0.11%
Opera 7.51 1 0.11%
Mozilla/5.0 1 0.11%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 375 41.48%
lesson 116 12.83%
links 102 11.28%
textbook 70 7.74%
apichart 41 4.54%
index 38 4.20%
E-learning 30 3.32%
trainingpage 27 2.99%
objective 23 2.54%
interview 19 2.10%
Book 16 1.77%
Index26-8-47 9 1.00%
contact_us 7 0.77%
elements 5 0.55%
matichon 5 0.55%
somchit 3 0.33%
aumnart 3 0.33%
register_training 3 0.33%
wison 3 0.33%
veera 2 0.22%
piyapong 2 0.22%
search 2 0.22%
prapart 2 0.22%
textiledefine 1 0.11%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 397 61.36%
Thailand (.th) 233 36.01%
Network (.net) 4 0.62%
United Kingdom (.uk) 3 0.46%
India (.in) 3 0.46%
Singapore (.sg) 2 0.31%
Turkey (.tr) 1 0.15%
Italy (.it) 1 0.15%
Japan (.jp) 1 0.15%
Australia (.au) 1 0.15%
Brazil (.br) 1 0.15%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 222 79.86%
yahoo.com 35 12.59%
google.com 17 6.12%
msn.com 4 1.44%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 28 10.07%
เส้นใย 13 4.68%
เส้นใยฝ้าย 8 2.88%
สีย้อม 7 2.52%
กระบวนการย้อม 7 2.52%
www.www.protti.com 7 2.52%
พอลิเอสเตอร์ 5 1.80%
สิ่งทอ 5 1.80%
dystar 4 1.44%
nonwoven fabric 4 1.44%
truetzchler for sale 4 1.44%
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 1.08%
เคมีสิ่งทอ 3 1.08%
ยางยืด 3 1.08%
www.acmit.it 3 1.08%
เส้นใยเซลลูโลส 2 0.72%
เส้นด้าย 2 0.72%
สีแอซิด 2 0.72%
เส้นใยไหม 2 0.72%
ttcexpert 2 0.72%
job textile 2 0.72%
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 2 0.72%
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 2 0.72%
โครงการวิจัย เสื้อผ้า 2 0.72%
เคมี สิ่งทอ 2 0.72%
การย้อมสี 2 0.72%
เนื้อหา เคมี 2 0.72%
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 2 0.72%
ขนแพะ 2 0.72%
thai textile society machinery 2 0.72%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)