ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3257
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng | User's Guide
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Daily Stat เดือน [03/2006]
106 PageViews:1:79IP:1:45Session:1:63 PageViews:2:96IP:2:64Session:2:81 PageViews:3:93IP:3:49Session:3:60 PageViews:4:80IP:4:30Session:4:48 PageViews:5:6IP:5:6Session:5:6 PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0 PageViews:7:58IP:7:18Session:7:37 PageViews:8:30IP:8:15Session:8:26 PageViews:9:33IP:9:21Session:9:30 PageViews:10:51IP:10:18Session:10:36 PageViews:11:83IP:11:16Session:11:52 PageViews:12:72IP:12:20Session:12:39 PageViews:13:51IP:13:33Session:13:38 PageViews:14:49IP:14:29Session:14:38 PageViews:15:41IP:15:23Session:15:31 PageViews:16:57IP:16:29Session:16:37 PageViews:17:28IP:17:21Session:17:25 PageViews:18:43IP:18:25Session:18:32 PageViews:19:27IP:19:12Session:19:19 PageViews:20:62IP:20:38Session:20:49 PageViews:21:64IP:21:39Session:21:45 PageViews:22:57IP:22:27Session:22:34 PageViews:23:60IP:23:41Session:23:49 PageViews:24:56IP:24:26Session:24:46 PageViews:25:38IP:25:22Session:25:25 PageViews:26:37IP:26:18Session:26:30 PageViews:27:79IP:27:41Session:27:51 PageViews:28:35IP:28:28Session:28:33 PageViews:29:53IP:29:32Session:29:37 PageViews:30:74IP:30:41Session:30:52 PageViews:31:45IP:31:29Session:31:37
84.8
63.6
42.4
21.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/03/2006 79 45 63 13
2/03/2006 96 64 81 17
3/03/2006 93 49 60 13
4/03/2006 80 30 48 8
5/03/2006 6 6 6 0
7/03/2006 58 18 37 4
8/03/2006 30 15 26 6
9/03/2006 33 21 30 4
10/03/2006 51 18 36 6
11/03/2006 83 16 52 7
12/03/2006 72 20 39 8
13/03/2006 51 33 38 7
14/03/2006 49 29 38 10
15/03/2006 41 23 31 10
16/03/2006 57 29 37 8
17/03/2006 28 21 25 2
18/03/2006 43 25 32 6
19/03/2006 27 12 19 3
20/03/2006 62 38 49 13
21/03/2006 64 39 45 7
22/03/2006 57 27 34 9
23/03/2006 60 41 49 9
24/03/2006 56 26 46 5
25/03/2006 38 22 25 8
26/03/2006 37 18 30 5
27/03/2006 79 41 51 11
28/03/2006 35 28 33 4
29/03/2006 53 32 37 11
30/03/2006 74 41 52 10
31/03/2006 45 29 37 7
Unique 1637 708 1186 217
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 178
203.158.118.15 Thailand 112
202.44.130.22 Thailand 33
202.149.98.114 Thailand 22
58.147.88.47 Thailand 18
61.91.153.125 Thailand 15
203.185.131.3 Thailand 15
202.44.8.100 Thailand 14
203.151.141.195 Thailand 14
125.24.12.28 Thailand 13
61.7.158.82 Thailand 13
58.10.8.79 Thailand 12
203.121.177.34 Thailand 12
202.28.27.3 Thailand 12
210.1.43.50 Thailand 12
58.11.102.6 Thailand 11
61.19.144.186 Thailand 10
210.246.168.194 Thailand 10
202.44.32.11 Thailand 9
203.154.48.14 Thailand 9
61.19.228.2 Thailand 9
58.11.5.41 Thailand 8
203.155.247.112 Thailand 8
58.10.224.5 Thailand 7
58.10.186.212 Thailand 7
61.47.116.40 Thailand 7
61.91.68.77 Thailand 7
58.147.36.161 Thailand 7
203.156.135.126 Thailand 7
203.113.16.250 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 542 33.17
google. 517 31.64
www.ttcexpert.com 426 26.07
www.rmut.ac.th 66 4.04
board.truehits.net 19 1.16
search.sanook.com 19 1.16
webindex.sanook.com 6 0.37
yahoo.com 5 0.31
www.baanjomyut.com 5 0.31
ttcexpert.com 4 0.24
www.en.rmut.ac.th 3 0.18
truehits.net 3 0.18
thailanddaily.net 3 0.18
www.think.com 3 0.18
www.hunsa.com 2 0.12
www.gooza.com 2 0.12
www.blogger.com 1 0.06
www.google.com 1 0.06
www.nchokwatana.com 1 0.06
www.mwit.ac.th 1 0.06
blockedreferrer 1 0.06
www.piatom.com 1 0.06
msn.com 1 0.06
www.google.co.th 1 0.06
webindex.meemodel.com 1 0.06
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1628 99.45
ttcexpert.com 9 0.55
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1350 86.26
Windows 98 147 9.39
Windows NT 5.0(Windows 2000) 42 2.68
Windows 13 0.83
Windows NT 5.2 8 0.51
Macintosh 3 0.19
Windows NT 4.0 2 0.13
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1478 90.29
Mozilla/4.0 70 4.28
MSIE 5.5 25 1.53
MSIE 5.0 14 0.86
MSIE 5.01 14 0.86
Opera 8.51 9 0.55
Firefox/1.5.0.1 7 0.43
MSIE 7.0 5 0.31
MSIE 7.0b 3 0.18
Firefox/0.10.1 2 0.12
Firefox/1.0.2 2 0.12
Mozilla/5.0 2 0.12
MSIE 6.0b 2 0.12
MSIE 5.23 1 0.06
Netscape/7.1 1 0.06
Firefox/1.0.7 1 0.06
Netscape/7.1 1 0.06
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index_new 591 36.10
textbooks 160 9.77
lessons 152 9.29
undefined 144 8.80
Index 122 7.45
lesson 116 7.09
training 55 3.36
textbook 53 3.24
thumrong 39 2.38
objective 36 2.20
elements 22 1.34
links 18 1.10
prapart 16 0.98
Objective 13 0.79
trainingpage 11 0.67
webstat 11 0.67
contact_us 10 0.61
chinothai 9 0.55
somchit 8 0.49
tithikron 8 0.49
E-learning 7 0.43
aumnart 6 0.37
wison 6 0.37
objectives 6 0.37
veera 5 0.31
interview_carpet_maker 5 0.31
Research 3 0.18
Interview_ITAP 3 0.18
piyapong 2 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 548 50.14
US Commercial (.com) 514 47.03
Network (.net) 25 2.29
Pakistan (.pk) 2 0.18
Greece (.gr) 1 0.09
Turkey (.tr) 1 0.09
Australia (.au) 1 0.09
Peru (.pe) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 516 95.38
search.sanook.com 19 3.51
yahoo.com 5 0.92
msn.com 1 0.18
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 111 20.52
เส้นใยสังเคราะห์ 34 6.28
เส้นใย 30 5.55
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 22 4.07
เคมีสิ่งทอ 20 3.70
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 20 3.70
สิ่งทอ 18 3.33
สีย้อม 13 2.40
สีรีแอคทีฟ 8 1.48
พอลิเอไมด์ 8 1.48
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 6 1.11
เส้นใยไหม 5 0.92
การทำแม่พิมพ์ 5 0.92
เบกาไลท์ 5 0.92
เส้นด้าย 4 0.74
การย้อมสีธรรมชาติ 4 0.74
ผืนผ้า 4 0.74
บริษัทจงสถิตย์จำกัด 4 0.74
แก๊สซิไฟเออร์ 4 0.74
ลายผ้าทอ 4 0.74
สิ่งทอ เทคโนโลยีสะอาด 4 0.74
ลดต้นทุนการผลิต 4 0.74
เส้นใยฝ้าย 4 0.74
การลอกกาวไหม 4 0.74
การทำแห้ง 4 0.74
การย้อม 3 0.55
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 0.55
การย้อมสี 3 0.55
การลอกแป้ง 3 0.55
เทอร์โมพลาสติก 3 0.55

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)