ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3333
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng | User's Guide
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Daily Stat เดือน [04/2006]
201 PageViews:1:35IP:1:19Session:1:31 PageViews:2:31IP:2:15Session:2:24 PageViews:3:58IP:3:40Session:3:48 PageViews:4:50IP:4:27Session:4:34 PageViews:5:72IP:5:32Session:5:51 PageViews:6:35IP:6:23Session:6:28 PageViews:7:101IP:7:35Session:7:62 PageViews:8:31IP:8:13Session:8:23 PageViews:9:55IP:9:14Session:9:27 PageViews:10:38IP:10:22Session:10:29 PageViews:11:42IP:11:24Session:11:32 PageViews:12:60IP:12:27Session:12:46 PageViews:13:36IP:13:15Session:13:25 PageViews:14:33IP:14:13Session:14:20 PageViews:15:23IP:15:12Session:15:19 PageViews:16:34IP:16:22Session:16:27 PageViews:17:62IP:17:30Session:17:34 PageViews:18:63IP:18:25Session:18:40 PageViews:19:27IP:19:17Session:19:20 PageViews:20:67IP:20:31Session:20:42 PageViews:21:58IP:21:35Session:21:45 PageViews:22:36IP:22:18Session:22:28 PageViews:23:43IP:23:18Session:23:24 PageViews:24:53IP:24:30Session:24:46 PageViews:25:49IP:25:23Session:25:35 PageViews:26:59IP:26:27Session:26:32 PageViews:27:63IP:27:29Session:27:38 PageViews:28:41IP:28:22Session:28:35 PageViews:29:35IP:29:22Session:29:32 PageViews:30:25IP:30:12Session:30:20
160.8
120.6
80.4
40.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/04/2006 35 19 31 2
2/04/2006 31 15 24 4
3/04/2006 58 40 48 8
4/04/2006 50 27 34 7
5/04/2006 72 32 51 9
6/04/2006 35 23 28 6
7/04/2006 101 35 62 7
8/04/2006 31 13 23 5
9/04/2006 55 14 27 4
10/04/2006 38 22 29 4
11/04/2006 42 24 32 8
12/04/2006 60 27 46 4
13/04/2006 36 15 25 7
14/04/2006 33 13 20 5
15/04/2006 23 12 19 3
16/04/2006 34 22 27 6
17/04/2006 62 30 34 7
18/04/2006 63 25 40 9
19/04/2006 27 17 20 5
20/04/2006 67 31 42 7
21/04/2006 58 35 45 6
22/04/2006 36 18 28 6
23/04/2006 43 18 24 5
24/04/2006 53 30 46 6
25/04/2006 49 23 35 11
26/04/2006 59 27 32 9
27/04/2006 63 29 38 11
28/04/2006 41 22 35 6
29/04/2006 35 22 32 4
30/04/2006 25 12 20 3
Unique 1416 593 997 159
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 167
203.158.118.15 Thailand 150
203.185.131.3 Thailand 27
202.149.117.99 Thailand 22
202.57.183.170 Thailand 22
203.151.141.195 Thailand 21
202.44.8.100 Thailand 19
125.24.1.217 Thailand 16
203.154.97.194 Thailand 15
58.9.80.87 Thailand 13
203.209.78.101 Thailand 12
203.209.32.221 Thailand 11
124.157.240.225 (null) 11
203.107.201.143 Thailand 9
58.9.193.192 Thailand 9
203.148.210.66 Thailand 9
202.28.27.3 Thailand 9
203.209.92.109 Thailand 9
58.9.46.67 Thailand 9
125.24.4.148 Thailand 8
203.170.228.172 Thailand 8
203.150.14.161 Thailand 8
203.209.102.186 Thailand 8
206.125.63.136 United States 8
203.144.241.41 Thailand 7
58.11.84.91 Thailand 7
203.154.157.253 Thailand 7
124.121.80.200 Thailand 6
58.8.20.217 Thailand 6
203.113.16.250 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 500 35.46
www.ttcexpert.com 411 29.15
google. 366 25.96
search.sanook.com 32 2.27
www.rmut.ac.th 31 2.20
board.truehits.net 28 1.99
yahoo.com 5 0.35
webindex.sanook.com 5 0.35
www.en.rmut.ac.th 4 0.28
truehits.net 4 0.28
www.baanjomyut.com 3 0.21
msn.com 3 0.21
government.truehits.net 2 0.14
www.sixhead.net 2 0.14
ttcexpert.com 2 0.14
www.google.co.th 2 0.14
www.nchokwatana.com 1 0.07
www.mwit.ac.th 1 0.07
blockedreferrer 1 0.07
search.mywebsearch.com 1 0.07
baanjomyut.com 1 0.07
host211.hunsa.com 1 0.07
www.tem100.com 1 0.07
www.sixhead.com 1 0.07
www.president-chemical.co.th 1 0.07
webindex.meemodel.com 1 0.07
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1409 99.51
ttcexpert.com 7 0.49
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1199 88.55
Windows 98 83 6.13
Windows NT 5.0(Windows 2000) 57 4.21
Windows 11 0.81
Macintosh 3 0.22
Windows NT 4.0 1 0.07
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1302 91.95
Mozilla/4.0 62 4.38
MSIE 5.5 11 0.78
MSIE 5.0 8 0.56
MSIE 5.01 7 0.49
Firefox/1.5.0.1 5 0.35
Mozilla/5.0 5 0.35
MSIE 7.0 4 0.28
Opera 8.53 3 0.21
MSIE 6.0b 3 0.21
Opera/8.50 2 0.14
Firefox/1.5.0.2 2 0.14
Firefox/1.0.6 1 0.07
Firefox/1.0.7 1 0.07
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index_new 763 53.88
lessons 177 12.50
textbooks 161 11.37
thumrong 64 4.52
training 52 3.67
objective 45 3.18
prapart 21 1.48
somchit 20 1.41
elements 19 1.34
webstat 16 1.13
chinothai 15 1.06
contact_us 13 0.92
veera 11 0.78
aumnart 10 0.71
piyapong 9 0.64
wison 8 0.56
tithikron 8 0.56
interview_carpet_maker 3 0.21
Index 1 0.07
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 496 54.33
Thailand (.th) 379 41.51
Network (.net) 36 3.94
Japan (.jp) 1 0.11
Singapore (.sg) 1 0.11
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 366 90.15
search.sanook.com 32 7.88
yahoo.com 5 1.23
msn.com 3 0.74
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 60 14.78
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 30 7.39
สิ่งทอ 19 4.68
เส้นใยสังเคราะห์ 15 3.69
เคมีสิ่งทอ 14 3.45
เส้นใย 11 2.71
แก๊สซิไฟเออร์ 9 2.22
การทำแห้ง 9 2.22
สำเพ็ง 8 1.97
ยางยืด 7 1.72
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 7 1.72
วิศวกรรมสิ่งทอ 6 1.48
พอลิเอไมด์ 6 1.48
ลายปัก 5 1.23
พอลิเอสเตอร์ 4 0.99
พลังงานทดแทนน้ำมัน 4 0.99
การทำแม่พิมพ์ 4 0.99
บริษัทจงสถิตย์จำกัด 4 0.99
ความปลอดภัยในโรงงาน 4 0.99
วิทยุเพื่อการศึกษา 3 0.74
เส้นด้าย 3 0.74
บริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด 3 0.74
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 3 0.74
บทสัมภาษณ์ สิ่งทอ 3 0.74
การคำนวณต้นทุนการผลิต 3 0.74
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 0.74
5ส 3 0.74
หลักสูตรหัวหน้างาน 3 0.74
bekelite 3 0.74
น้ำหนักโมเลกุล 3 0.74

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)