ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3153
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: พฤษภาคม 2548
208 PageViews::Daily:1:25Unique IP::Daily:1:11Session ::Daily:1:18 PageViews::Daily:2:14Unique IP::Daily:2:11Session ::Daily:2:12 PageViews::Daily:3:39Unique IP::Daily:3:22Session ::Daily:3:35 PageViews::Daily:4:39Unique IP::Daily:4:21Session ::Daily:4:29 PageViews::Daily:5:52Unique IP::Daily:5:21Session ::Daily:5:26 PageViews::Daily:6:23Unique IP::Daily:6:13Session ::Daily:6:17 PageViews::Daily:7:20Unique IP::Daily:7:17Session ::Daily:7:18 PageViews::Daily:8:16Unique IP::Daily:8:12Session ::Daily:8:15 PageViews::Daily:9:47Unique IP::Daily:9:22Session ::Daily:9:23 PageViews::Daily:10:53Unique IP::Daily:10:26Session ::Daily:10:31 PageViews::Daily:11:66Unique IP::Daily:11:32Session ::Daily:11:41 PageViews::Daily:12:27Unique IP::Daily:12:19Session ::Daily:12:19 PageViews::Daily:13:26Unique IP::Daily:13:17Session ::Daily:13:17 PageViews::Daily:14:56Unique IP::Daily:14:28Session ::Daily:14:36 PageViews::Daily:15:30Unique IP::Daily:15:15Session ::Daily:15:23 PageViews::Daily:16:47Unique IP::Daily:16:27Session ::Daily:16:35 PageViews::Daily:17:31Unique IP::Daily:17:25Session ::Daily:17:26 PageViews::Daily:18:73Unique IP::Daily:18:44Session ::Daily:18:49 PageViews::Daily:19:67Unique IP::Daily:19:47Session ::Daily:19:59 PageViews::Daily:20:65Unique IP::Daily:20:34Session ::Daily:20:49 PageViews::Daily:21:52Unique IP::Daily:21:35Session ::Daily:21:44 PageViews::Daily:22:38Unique IP::Daily:22:31Session ::Daily:22:34 PageViews::Daily:23:81Unique IP::Daily:23:39Session ::Daily:23:50 PageViews::Daily:24:61Unique IP::Daily:24:38Session ::Daily:24:44 PageViews::Daily:25:72Unique IP::Daily:25:45Session ::Daily:25:61 PageViews::Daily:26:84Unique IP::Daily:26:43Session ::Daily:26:56 PageViews::Daily:27:64Unique IP::Daily:27:38Session ::Daily:27:50 PageViews::Daily:28:33Unique IP::Daily:28:25Session ::Daily:28:25 PageViews::Daily:29:50Unique IP::Daily:29:33Session ::Daily:29:41 PageViews::Daily:30:108Unique IP::Daily:30:41Session ::Daily:30:67 PageViews::Daily:31:82Unique IP::Daily:31:43Session ::Daily:31:58
166
124
83
41
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤษภาคม 2548 25 11 18 4
2 พฤษภาคม 2548 14 11 12 2
3 พฤษภาคม 2548 39 22 35 8
4 พฤษภาคม 2548 39 21 29 10
5 พฤษภาคม 2548 52 21 26 9
6 พฤษภาคม 2548 23 13 17 6
7 พฤษภาคม 2548 20 17 18 3
8 พฤษภาคม 2548 16 12 15 2
9 พฤษภาคม 2548 47 22 23 8
10 พฤษภาคม 2548 53 26 31 9
11 พฤษภาคม 2548 66 32 41 11
12 พฤษภาคม 2548 27 19 19 4
13 พฤษภาคม 2548 26 17 17 5
14 พฤษภาคม 2548 56 28 36 7
15 พฤษภาคม 2548 30 15 23 6
16 พฤษภาคม 2548 47 27 35 9
17 พฤษภาคม 2548 31 25 26 3
18 พฤษภาคม 2548 73 44 49 8
19 พฤษภาคม 2548 67 47 59 11
20 พฤษภาคม 2548 65 34 49 13
21 พฤษภาคม 2548 52 35 44 9
22 พฤษภาคม 2548 38 31 34 7
23 พฤษภาคม 2548 81 39 50 11
24 พฤษภาคม 2548 61 38 44 11
25 พฤษภาคม 2548 72 45 61 14
26 พฤษภาคม 2548 84 43 56 10
27 พฤษภาคม 2548 64 38 50 14
28 พฤษภาคม 2548 33 25 25 6
29 พฤษภาคม 2548 50 33 41 10
30 พฤษภาคม 2548 108 41 67 18
31 พฤษภาคม 2548 82 43 58 16
Totals 1,541 752 1,108 232
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
30 พฤษภาคม 2548 108

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.21 Thailand 47
202.44.130.22 Thailand 41
202.28.27.3 Thailand 28
203.151.140.111 Thailand 26
61.19.144.179 Thailand 23
203.150.117.9 Thailand 18
203.170.231.231 Thailand 16
203.151.140.115 Thailand 15
202.44.8.98 Thailand 14
203.148.252.233 Thailand 14
203.156.40.120 Thailand 13
203.185.134.4 Thailand 12
203.188.16.232 Thailand 11
203.170.129.191 Thailand 11
203.155.94.129 Thailand 11
61.90.250.15 Thailand 10
203.146.35.50 Thailand 10
58.8.155.61 Thailand 10
203.130.142.66 Thailand 10
203.185.131.3 Thailand 9
210.86.131.208 Thailand 9
210.246.164.237 Thailand 9
61.91.109.130 Thailand 9
203.145.6.78 Thailand 9
203.150.14.161 Thailand 9
203.151.140.113 Thailand 8
203.156.28.179 Thailand 8
61.90.37.63 Thailand 8
61.91.165.179 Thailand 8
61.91.161.79 Thailand 7

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.28.27.3 or 1.1 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 28
203.151.140.111 or 1.1 proxy111:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 26
61.19.144.179 or 1.1 stu.cmvc.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 23
203.170.231.231 or 1.0 cleopattra (NetCache NetApp/5.5R6) No 16
203.151.140.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 15
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.5R4) No 14
203.148.252.233 or 1.1 tproxy1.anet.net.th:80 (squid/2.5.STABLE2) No 14
203.185.134.4 or 1.0 proxy.mtec.or.th:8080 (Squid/2.4.STABLE1) No 12
203.188.16.232 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 11
203.155.94.129 or 1.1 YNW-CACHE-1 (NetCache NetApp/5.6.2) No 11
61.90.250.15 or 1.1 proxy1:80 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.130.142.66 or 1.0 netcache (NetCache NetApp/5.3.1R4) No 10
203.185.131.3 or 1.1 proxy.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE9) No 9
203.145.6.78 or 1.0 proxy1:5000 (squid/2.5.STABLE1) No 9
203.151.140.113 or 1.0 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 8

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 650 42.32%
www.ttcexpert.com 379 24.67%
bookmark 280 18.23%
google.com 63 4.10%
yahoo.com 47 3.06%
webindex.sanook.com 32 2.08%
www.en.rit.ac.th 14 0.91%
www.hunsa.com 8 0.52%
organize.truehits.net 7 0.46%
msn.com 6 0.39%
ttcexpert.com 5 0.33%
members.thai.net 5 0.33%
www.google.de 4 0.26%
sea.search.msn.co.uk 3 0.20%
www.google.fr 3 0.20%
www.baanjomyut.com 3 0.20%
www.trf.or.th 3 0.20%
search.rediff.com 3 0.20%
altavista.com 2 0.13%
blockedreferrer 2 0.13%
www.websearch.com 2 0.13%
results.dashbar.com 2 0.13%
www.siamtextile.com 1 0.07%
www.eng.su.ac.th 1 0.07%
www.google.ca 1 0.07%
mamma.com 1 0.07%
www.overture.com 1 0.07%
www.allthebrands.com 1 0.07%
www.google.it 1 0.07%
www.google.nl 1 0.07%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1535 99.68%
ttcexpert.com 5 0.32%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1084 70.39%
Windows 98 330 21.43%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 98 6.36%
Windows 17 1.10%
Windows NT 5.2 9 0.58%
Windows NT 4.0 1 0.06%
Windows 95 1 0.06%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1329 86.24%
MSIE 5.5 102 6.62%
MSIE 5.0 72 4.67%
Firefox/1.0.4 8 0.52%
MSIE 6.0b 7 0.45%
MSIE 5.01 6 0.39%
Opera 8.0 4 0.26%
Opera 7.54 3 0.19%
Firefox/1.0 2 0.13%
Firefox/1.0.1 2 0.13%
Mozilla/5.0 2 0.13%
MSIE 5.16 1 0.06%
Firefox/1.0.2 1 0.06%
Firefox/0.10 1 0.06%
Netscape/7.1 1 0.06%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 550 35.69%
lesson 292 18.95%
links 203 13.17%
textbook 163 10.58%
apichart 51 3.31%
index 50 3.24%
trainingpage 45 2.92%
objective 36 2.34%
E-learning 30 1.95%
Book 24 1.56%
elements 21 1.36%
interview 14 0.91%
aumnart 13 0.84%
contact_us 11 0.71%
matichon 8 0.52%
prapart 7 0.45%
undefined 5 0.32%
register_training 5 0.32%
veera 4 0.26%
wison 4 0.26%
somchit 3 0.19%
piyapong 2 0.13%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 655 52.03%
US Commercial (.com) 551 43.76%
India (.in) 13 1.03%
Network (.net) 12 0.95%
United Kingdom (.uk) 5 0.40%
Germany (.de) 4 0.32%
France (.fr) 3 0.24%
Turkey (.tr) 3 0.24%
Mexico (.mx) 2 0.16%
Pakistan (.pk) 2 0.16%
Canada (.ca) 1 0.08%
Netherlands (.nl) 1 0.08%
Sweden (.se) 1 0.08%
Italy (.it) 1 0.08%
Hong Kong (.hk) 1 0.08%
Japan (.jp) 1 0.08%
Singapore (.sg) 1 0.08%
Indonesia (.id) 1 0.08%
Peru (.pe) 1 0.08%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 647 85.13%
google.com 61 8.03%
yahoo.com 44 5.79%
msn.com 6 0.79%
altavista.com 1 0.13%
mamma.com 1 0.13%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 139 18.29%
เส้นใย 34 4.47%
สิ่งทอ 24 3.16%
เส้นใยสังเคราะห์ 20 2.63%
สีย้อม 19 2.50%
เคมีสิ่งทอ 12 1.58%
หน่วย si 11 1.45%
5ส 10 1.32%
เส้นใยไหม 9 1.18%
เส้นใยป่าน 8 1.05%
การย้อมสี 8 1.05%
การตกแต่งผ้า 8 1.05%
ลดต้นทุนการผลิต 8 1.05%
สิ่งทอ เคมี 8 1.05%
การตกแต่งสำเร็จ 7 0.92%
การปัก 6 0.79%
ผักตบชวา 6 0.79%
เส้นด้าย 5 0.66%
อโลหะ 5 0.66%
วิสโคส 5 0.66%
เครื่องจักร สิ่งทอ 5 0.66%
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 5 0.66%
วิศวกรรมสิ่งทอ 5 0.66%
การเย็บ 5 0.66%
กรมพัฒนาฝีมือแรง 4 0.53%
โรงงานฟอกย้อม 4 0.53%
การทำแม่พิมพ์ 4 0.53%
รายชื่อหนังสือ 4 0.53%
กระบวนการย้อม 4 0.53%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4 0.53%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)