ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2855
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng | User's Guide
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Daily Stat เดือน [05/2006]
102 PageViews:1:57IP:1:22Session:1:36 PageViews:2:44IP:2:21Session:2:32 PageViews:3:48IP:3:26Session:3:34 PageViews:4:70IP:4:33Session:4:46 PageViews:5:39IP:5:17Session:5:27 PageViews:6:28IP:6:15Session:6:20 PageViews:7:19IP:7:16Session:7:16 PageViews:8:45IP:8:21Session:8:32 PageViews:9:63IP:9:33Session:9:39 PageViews:10:64IP:10:32Session:10:44 PageViews:11:26IP:11:13Session:11:17 PageViews:12:21IP:12:15Session:12:19 PageViews:13:40IP:13:19Session:13:30 PageViews:14:43IP:14:10Session:14:26 PageViews:15:52IP:15:29Session:15:38 PageViews:16:55IP:16:31Session:16:40 PageViews:17:81IP:17:43Session:17:62 PageViews:18:64IP:18:40Session:18:51 PageViews:19:68IP:19:32Session:19:42 PageViews:20:34IP:20:22Session:20:28 PageViews:21:44IP:21:30Session:21:36 PageViews:22:70IP:22:42Session:22:58 PageViews:23:47IP:23:32Session:23:35 PageViews:24:59IP:24:41Session:24:48 PageViews:25:74IP:25:48Session:25:55 PageViews:26:48IP:26:37Session:26:41 PageViews:27:62IP:27:35Session:27:40 PageViews:28:59IP:28:38Session:28:46 PageViews:29:92IP:29:52Session:29:63 PageViews:30:45IP:30:34Session:30:39 PageViews:31:62IP:31:43Session:31:49
81.6
61.2
40.8
20.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/05/2006 57 22 36 6
2/05/2006 44 21 32 7
3/05/2006 48 26 34 9
4/05/2006 70 33 46 11
5/05/2006 39 17 27 4
6/05/2006 28 15 20 3
7/05/2006 19 16 16 3
8/05/2006 45 21 32 8
9/05/2006 63 33 39 10
10/05/2006 64 32 44 8
11/05/2006 26 13 17 5
12/05/2006 21 15 19 2
13/05/2006 40 19 30 3
14/05/2006 43 10 26 5
15/05/2006 52 29 38 7
16/05/2006 55 31 40 9
17/05/2006 81 43 62 12
18/05/2006 64 40 51 10
19/05/2006 68 32 42 8
20/05/2006 34 22 28 4
21/05/2006 44 30 36 7
22/05/2006 70 42 58 7
23/05/2006 47 32 35 8
24/05/2006 59 41 48 11
25/05/2006 74 48 55 13
26/05/2006 48 37 41 8
27/05/2006 62 35 40 10
28/05/2006 59 38 46 9
29/05/2006 92 52 63 13
30/05/2006 45 34 39 3
31/05/2006 62 43 49 9
Unique 1623 816 1189 212
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 200
203.158.118.14 Thailand 115
202.44.32.12 Thailand 18
203.113.16.250 Thailand 14
58.8.36.245 Thailand 13
203.113.16.241 Thailand 11
202.129.45.242 Thailand 10
203.146.252.37 Thailand 9
203.151.72.142 Thailand 8
125.24.65.48 Thailand 8
202.57.180.159 Thailand 8
203.185.69.124 Thailand 8
210.86.146.78 Thailand 7
203.185.131.3 Thailand 7
202.28.27.3 Thailand 7
203.144.139.225 Thailand 7
124.121.164.18 Thailand 7
202.57.183.188 Thailand 7
202.44.8.100 Thailand 6
203.209.32.221 Thailand 6
202.149.106.2 Thailand 6
58.10.170.29 Thailand 6
58.10.170.68 Thailand 6
202.149.98.114 Thailand 6
203.172.59.30 Thailand 6
210.213.21.42 Thailand 6
203.151.141.195 Thailand 6
124.120.150.74 Thailand 6
58.8.134.254 Thailand 6
202.29.39.1 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 644 39.88
bookmark 529 32.76
www.ttcexpert.com 326 20.19
search.sanook.com 33 2.04
board.truehits.net 26 1.61
yahoo.com 13 0.80
webindex.sanook.com 9 0.56
www.en.rmut.ac.th 5 0.31
government.truehits.net 5 0.31
www.geocities.com 3 0.19
www.google.com 2 0.12
baanjomyut.com 2 0.12
www.gppgle.com 2 0.12
www.sixhead.com 2 0.12
www.baanjomyut.com 2 0.12
truehits.net 1 0.06
altavista.com 1 0.06
as.starware.com 1 0.06
search.bitcomet-toolbar.com 1 0.06
www.rmut.ac.th 1 0.06
host211.hunsa.com 1 0.06
www.tem100.com 1 0.06
www.sixhead.net 1 0.06
ttcexpert.com 1 0.06
msn.com 1 0.06
www.google.co.th 1 0.06
www.president-chemical.co.th 1 0.06
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1619 99.82
ttcexpert.com 3 0.18
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1369 86.32
Windows 98 117 7.38
Windows NT 5.0(Windows 2000) 66 4.16
Windows 26 1.64
Linux i686 5 0.32
Macintosh 1 0.06
Windows NT 4.0 1 0.06
Windows NT 5.2 1 0.06
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1473 90.76
MSIE 5.5 38 2.34
Mozilla/4.0 36 2.22
MSIE 5.01 18 1.11
Firefox/1.5.0.3 17 1.05
MSIE 5.0 16 0.99
Firefox/1.0.6 6 0.37
MSIE 6.0b 5 0.31
Mozilla/5.0 4 0.25
MSIE 7.0b 2 0.12
Firefox/1.5.0.1 2 0.12
Firefox/1.0.7 2 0.12
MSIE 7.0 1 0.06
Opera/8.53 1 0.06
Firefox/1.5 1 0.06
MSIE 5.17 1 0.06
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index_new 779 48.00
lessons 380 23.41
textbooks 182 11.21
thumrong 60 3.70
training 53 3.27
chinothai 28 1.73
objective 28 1.73
elements 22 1.36
somchit 18 1.11
webstat 17 1.05
prapart 15 0.92
piyapong 9 0.55
contact_us 9 0.55
wison 7 0.43
Kultawat 7 0.43
tithikron 4 0.25
aumnart 3 0.18
veera 1 0.06
index 1 0.06
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 610 56.01
US Commercial (.com) 441 40.50
Network (.net) 33 3.03
Singapore (.sg) 2 0.18
Italy (.it) 1 0.09
Australia (.au) 1 0.09
Germany (.de) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 638 93.00
search.sanook.com 33 4.81
yahoo.com 13 1.90
altavista.com 1 0.15
msn.com 1 0.15
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 167 24.34
เส้นใยสังเคราะห์ 65 9.48
เส้นใย 46 6.71
สิ่งทอ 24 3.50
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 18 2.62
เคมีสิ่งทอ 16 2.33
เส้นด้าย 15 2.19
สำเพ็ง 15 2.19
พลังงานทดแทนน้ำมัน 9 1.31
อาจารย์สงวน 9 1.31
ความปลอดภัยในโรงงาน 8 1.17
การย้อมสี 7 1.02
เส้นใยโปรตีน 7 1.02
ลายผ้าทอ 6 0.87
เทอร์โมเซตติ้ง 6 0.87
เครื่องผลิตโฟม 6 0.87
พอลิเอสเตอร์ 5 0.73
บริษัทจงสถิตย์จำกัด 5 0.73
เบกาไลท์ 5 0.73
พอลิเอไมด์ 5 0.73
น้ำหนักโมเลกุล 5 0.73
แป้งพิมพ์ 4 0.58
เส้นใยเซลลูโลส 4 0.58
ลายปัก 4 0.58
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 0.58
เทอร์โมพลาสติก 4 0.58
การทำความสะอาด 4 0.58
ณ ระนอง 4 0.58
กุลธวัช เจริญผล 4 0.58
เรืองรักเรียน 4 0.58

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)