ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2524
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: มิถุนายน 2548
266 PageViews::Daily:1:55Unique IP::Daily:1:27Session ::Daily:1:37 PageViews::Daily:2:87Unique IP::Daily:2:35Session ::Daily:2:51 PageViews::Daily:3:56Unique IP::Daily:3:33Session ::Daily:3:39 PageViews::Daily:4:27Unique IP::Daily:4:19Session ::Daily:4:23 PageViews::Daily:5:34Unique IP::Daily:5:23Session ::Daily:5:26 PageViews::Daily:6:113Unique IP::Daily:6:50Session ::Daily:6:70 PageViews::Daily:7:87Unique IP::Daily:7:40Session ::Daily:7:65 PageViews::Daily:8:88Unique IP::Daily:8:44Session ::Daily:8:58 PageViews::Daily:9:77Unique IP::Daily:9:44Session ::Daily:9:54 PageViews::Daily:10:90Unique IP::Daily:10:46Session ::Daily:10:51 PageViews::Daily:11:73Unique IP::Daily:11:48Session ::Daily:11:60 PageViews::Daily:12:58Unique IP::Daily:12:43Session ::Daily:12:52 PageViews::Daily:13:125Unique IP::Daily:13:53Session ::Daily:13:95 PageViews::Daily:14:145Unique IP::Daily:14:72Session ::Daily:14:95 PageViews::Daily:15:83Unique IP::Daily:15:51Session ::Daily:15:73 PageViews::Daily:16:109Unique IP::Daily:16:62Session ::Daily:16:79 PageViews::Daily:17:103Unique IP::Daily:17:44Session ::Daily:17:60 PageViews::Daily:18:67Unique IP::Daily:18:36Session ::Daily:18:46 PageViews::Daily:19:55Unique IP::Daily:19:38Session ::Daily:19:41 PageViews::Daily:20:97Unique IP::Daily:20:50Session ::Daily:20:70 PageViews::Daily:21:157Unique IP::Daily:21:62Session ::Daily:21:103 PageViews::Daily:22:88Unique IP::Daily:22:52Session ::Daily:22:68 PageViews::Daily:23:81Unique IP::Daily:23:51Session ::Daily:23:59 PageViews::Daily:24:92Unique IP::Daily:24:45Session ::Daily:24:66 PageViews::Daily:25:60Unique IP::Daily:25:38Session ::Daily:25:43 PageViews::Daily:26:91Unique IP::Daily:26:46Session ::Daily:26:62 PageViews::Daily:27:155Unique IP::Daily:27:69Session ::Daily:27:92 PageViews::Daily:28:154Unique IP::Daily:28:86Session ::Daily:28:112 PageViews::Daily:29:166Unique IP::Daily:29:67Session ::Daily:29:108 PageViews::Daily:30:137Unique IP::Daily:30:55Session ::Daily:30:70
212
159
106
53
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มิถุนายน 2548 55 27 37 8
2 มิถุนายน 2548 87 35 51 16
3 มิถุนายน 2548 56 33 39 11
4 มิถุนายน 2548 27 19 23 6
5 มิถุนายน 2548 34 23 26 7
6 มิถุนายน 2548 113 50 70 20
7 มิถุนายน 2548 87 40 65 11
8 มิถุนายน 2548 88 44 58 15
9 มิถุนายน 2548 77 44 54 11
10 มิถุนายน 2548 90 46 51 9
11 มิถุนายน 2548 73 48 60 11
12 มิถุนายน 2548 58 43 52 8
13 มิถุนายน 2548 125 53 95 27
14 มิถุนายน 2548 145 72 95 29
15 มิถุนายน 2548 83 51 73 16
16 มิถุนายน 2548 109 62 79 23
17 มิถุนายน 2548 103 44 60 19
18 มิถุนายน 2548 67 36 46 8
19 มิถุนายน 2548 55 38 41 9
20 มิถุนายน 2548 97 50 70 16
21 มิถุนายน 2548 157 62 103 28
22 มิถุนายน 2548 88 52 68 16
23 มิถุนายน 2548 81 51 59 11
24 มิถุนายน 2548 92 45 66 14
25 มิถุนายน 2548 60 38 43 12
26 มิถุนายน 2548 91 46 62 18
27 มิถุนายน 2548 155 69 92 26
28 มิถุนายน 2548 154 86 112 28
29 มิถุนายน 2548 166 67 108 20
30 มิถุนายน 2548 137 55 70 22
Totals 2,810 1,084 1,928 395
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
29 มิถุนายน 2548 166

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.22 Thailand 116
202.44.130.21 Thailand 109
203.107.184.227 Thailand 32
202.28.27.3 Thailand 29
203.151.140.117 Thailand 27
203.113.89.186 Thailand 25
203.151.140.120 Thailand 25
61.91.132.199 Thailand 25
203.130.144.55 Thailand 23
203.151.140.118 Thailand 23
203.151.141.194 Thailand 22
203.144.209.2 Thailand 21
203.151.140.115 Thailand 21
203.151.140.111 Thailand 19
61.91.164.245 Thailand 19
202.44.8.98 Thailand 18
161.200.255.163 Thailand 18
61.19.220.69 Thailand 17
203.148.252.233 Thailand 17
202.44.135.34 Thailand 17
61.91.195.63 Thailand 16
203.151.12.67 Thailand 16
202.12.97.120 Thailand 15
61.91.35.212 Thailand 15
203.151.140.119 Thailand 15
203.147.3.228 Thailand 14
202.69.138.139 Thailand 13
203.185.131.3 Thailand 13
158.108.13.36 Thailand 13
203.170.166.250 Thailand 13

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.28.27.3 or 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 29
203.151.140.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 27
203.113.89.186 or 1.0 www.rpk21.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 25
203.151.140.120 or 1.1 proxy120:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 25
203.130.144.55 or 1.0 proxy5.cementhai.co.th:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 23
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 23
203.151.141.194 or 1.1 bb194:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 22
203.151.140.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 21
203.151.140.111 or 1.1 proxy111:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 19
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.5R4) No 18
161.200.255.163 or 1.1 161.200.118.5:3128 (squid/2.5.STABLE7), 1.0 ce3-cen59 No 18
61.19.220.69 or 1.0 Emma:3128 (squid/2.5.STABLE5) No 17
203.148.252.233 or 1.1 tproxy1.anet.net.th:80 (squid/2.5.STABLE2) No 17
202.44.135.34 or 1.0 proxy2.su.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 cache1.su.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE8) No 17
203.151.12.67 or 1.1 pibul4.pibulonline.com:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 16
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 15
61.91.35.212 or 1.0 proxy.company.com:8080 (squid/2.5.STABLE4-NT-CVS) No 15
203.151.140.119 or 1.1 proxy119:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 15
203.185.131.3 or 1.0 proxy.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE9) No 13

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1368 48.89%
www.ttcexpert.com 666 23.80%
bookmark 522 18.66%
webindex.sanook.com 54 1.93%
yahoo.com 53 1.89%
ttcexpert.com 24 0.86%
www.hunsa.com 17 0.61%
blockedreferrer 13 0.46%
msn.com 9 0.32%
www.google.co.th 8 0.29%
www.en.rit.ac.th 7 0.25%
www.baanjomyut.com 7 0.25%
truehits.net 6 0.21%
google.co. 5 0.18%
members.thai.net 5 0.18%
organize.truehits.net 4 0.14%
www.google.com 3 0.11%
www.siamtextile.com 2 0.07%
search.msn.co.jp 2 0.07%
board.truehits.net 2 0.07%
search.yahoo.co.jp 2 0.07%
google.com 2 0.07%
sea.search.msn.co.uk 2 0.07%
www.net.net 2 0.07%
www.thaiall.com 1 0.04%
www.chaiyo.com 1 0.04%
search.viewpoint.com 1 0.04%
ixquick.com 1 0.04%
altavista.com 1 0.04%
government.truehits.net 1 0.04%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2737 97.44%
ttcexpert.com 72 2.56%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1955 69.70%
Windows 98 694 24.74%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 114 4.06%
Windows 29 1.03%
Windows NT 4.0 8 0.29%
Linux i686 3 0.11%
Macintosh 1 0.04%
Windows NT 5.2 1 0.04%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2463 87.65%
MSIE 5.5 161 5.73%
MSIE 5.0 92 3.27%
MSIE 5.01 30 1.07%
MSIE 6.0b 18 0.64%
Firefox/1.0.4 14 0.50%
Firefox/1.0 11 0.39%
Firefox/1.0.1 6 0.21%
Opera 7.54 6 0.21%
Mozilla/3.01 5 0.18%
Opera 7.11 2 0.07%
Firefox/0.10.1 1 0.04%
Netscape/7.0 1 0.04%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 975 34.70%
lesson 688 24.48%
textbook 382 13.59%
links 181 6.44%
index 135 4.80%
trainingpage 83 2.95%
objective 65 2.31%
elements 54 1.92%
E-learning 46 1.64%
apichart 43 1.53%
Book 37 1.32%
matichon 21 0.75%
aumnart 16 0.57%
interview 16 0.57%
prapart 14 0.50%
register_training 11 0.39%
contact_us 11 0.39%
textiledefine 9 0.32%
undefined 7 0.25%
veera 5 0.18%
piyapong 4 0.14%
wison 4 0.14%
somchit 3 0.11%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1310 57.79%
US Commercial (.com) 916 40.41%
Network (.net) 20 0.88%
United Kingdom (.uk) 5 0.22%
Japan (.jp) 4 0.18%
Singapore (.sg) 4 0.18%
Belgium (.be) 2 0.09%
Canada (.ca) 1 0.04%
Turkey (.tr) 1 0.04%
Hong Kong (.hk) 1 0.04%
India (.in) 1 0.04%
Indonesia (.id) 1 0.04%
Argentina (.ar) 1 0.04%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1367 95.00%
yahoo.com 53 3.68%
msn.com 9 0.63%
google.co. 5 0.35%
google.com 2 0.14%
altavista.com 1 0.07%
mamma.com 1 0.07%
hotbot.com 1 0.07%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 284 19.74%
เส้นใยสังเคราะห์ 160 11.12%
สิ่งทอ 93 6.46%
เส้นใย 48 3.34%
สีย้อม 29 2.02%
เส้นใยไหม 29 2.02%
เส้นใยเซลลูโลส 28 1.95%
เทคโนโลยีสะอาด 28 1.95%
เส้นด้าย 25 1.74%
เคมีสิ่งทอ 25 1.74%
ผักตบชวา 12 0.83%
การย้อมสี 12 0.83%
นาโน 11 0.76%
5ส 11 0.76%
สมบัติของสบู่ 10 0.69%
อโลหะ 10 0.69%
วิศวกรรมสิ่งทอ 10 0.69%
พอลิเอสเตอร์ 9 0.63%
หน่วย si 9 0.63%
เทอร์โมพลาสติก 9 0.63%
ชื่อสารเคมี 8 0.56%
ดร. อภิชาติ 8 0.56%
การทำความสะอาด 8 0.56%
เส้นใยขนสัตว์ 8 0.56%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 8 0.56%
ใยแก้ว 8 0.56%
การย้อม 7 0.49%
การลอกแป้ง 7 0.49%
อะซิเตด 7 0.49%
ลดต้นทุนการผลิต 7 0.49%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)