ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2498
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng | User's Guide
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

Daily Stat เดือน [06/2006]
261 PageViews:1:68IP:1:35Session:1:48 PageViews:2:57IP:2:28Session:2:36 PageViews:3:44IP:3:33Session:3:39 PageViews:4:55IP:4:27Session:4:37 PageViews:5:79IP:5:48Session:5:58 PageViews:6:56IP:6:39Session:6:44 PageViews:7:80IP:7:38Session:7:56 PageViews:8:68IP:8:40Session:8:47 PageViews:9:62IP:9:35Session:9:48 PageViews:10:72IP:10:43Session:10:51 PageViews:11:49IP:11:38Session:11:40 PageViews:12:54IP:12:37Session:12:43 PageViews:13:66IP:13:42Session:13:49 PageViews:14:87IP:14:54Session:14:67 PageViews:15:81IP:15:44Session:15:57 PageViews:16:79IP:16:46Session:16:58 PageViews:17:86IP:17:53Session:17:81 PageViews:18:109IP:18:62Session:18:83 PageViews:19:112IP:19:62Session:19:83 PageViews:20:96IP:20:49Session:20:66 PageViews:21:103IP:21:56Session:21:78 PageViews:22:125IP:22:63Session:22:91 PageViews:23:73IP:23:51Session:23:55 PageViews:24:109IP:24:62Session:24:84 PageViews:25:144IP:25:85Session:25:113 PageViews:26:161IP:26:83Session:26:120 PageViews:27:142IP:27:86Session:27:117 PageViews:28:160IP:28:74Session:28:110 PageViews:29:139IP:29:86Session:29:107 PageViews:30:102IP:30:55Session:30:78
208.8
156.6
104.4
52.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/06/2006 68 35 48 4
2/06/2006 57 28 36 10
3/06/2006 44 33 39 7
4/06/2006 55 27 37 8
5/06/2006 79 48 58 14
6/06/2006 56 39 44 6
7/06/2006 80 38 56 10
8/06/2006 68 40 47 11
9/06/2006 62 35 48 7
10/06/2006 72 43 51 13
11/06/2006 49 38 40 5
12/06/2006 54 37 43 9
13/06/2006 66 42 49 10
14/06/2006 87 54 67 16
15/06/2006 81 44 57 12
16/06/2006 79 46 58 10
17/06/2006 86 53 81 9
18/06/2006 109 62 83 14
19/06/2006 112 62 83 19
20/06/2006 96 49 66 17
21/06/2006 103 56 78 11
22/06/2006 125 63 91 23
23/06/2006 73 51 55 10
24/06/2006 109 62 84 21
25/06/2006 144 85 113 23
26/06/2006 161 83 120 25
27/06/2006 142 86 117 18
28/06/2006 160 74 110 23
29/06/2006 139 86 107 19
30/06/2006 102 55 78 15
Unique 2718 1341 2044 375
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 176
203.158.118.15 Thailand 150
203.158.215.102 Thailand 40
202.44.32.12 Thailand 28
203.151.140.117 Thailand 23
203.151.141.195 Thailand 22
203.153.175.195 Thailand 17
202.28.27.3 Thailand 14
124.120.237.94 Thailand 14
202.29.39.1 Thailand 14
203.153.171.227 Thailand 13
203.153.175.238 Thailand 12
203.144.176.98 Thailand 11
202.12.74.8 Thailand 11
203.153.170.205 Thailand 11
124.120.197.209 Thailand 11
58.9.78.186 Thailand 11
203.156.23.55 Thailand 11
203.81.161.149 Myanmar 10
202.44.130.22 Thailand 10
58.8.45.170 Thailand 10
202.29.16.46 Thailand 9
61.47.104.50 Thailand 9
203.170.177.161 Thailand 9
203.170.228.172 Thailand 9
203.113.46.9 Thailand 9
58.9.144.6 Thailand 8
202.44.8.100 Thailand 8
161.246.1.34 Thailand 8
61.47.121.103 Thailand 8
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1300 48.04
www.ttcexpert.com 655 24.21
bookmark 585 21.62
search.sanook.com 40 1.48
yahoo.com 26 0.96
board.truehits.net 25 0.92
webindex.sanook.com 11 0.41
www.google.co.th 9 0.33
www.en.rmut.ac.th 7 0.26
truehits.net 6 0.22
ttcexpert.com 4 0.15
government.truehits.net 3 0.11
www.hunsa.com 3 0.11
as.starware.com 3 0.11
msn.com 3 0.11
members.thai.net 3 0.11
www.google.com 2 0.07
www.kapook.com 2 0.07
www.avantfind.com 2 0.07
search.mywebsearch.com 2 0.07
www.netprointer.com 2 0.07
www.baanjomyut.com 2 0.07
webindex.meemodel.com 2 0.07
www.mwit.ac.th 1 0.04
sansarn.com 1 0.04
search.bitcomet-toolbar.com 1 0.04
www.mint123.com 1 0.04
www.gppgle.com 1 0.04
www.sixhead.com 1 0.04
search.songtoday.com 1 0.04
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2689 98.97
ttcexpert.com 28 1.03
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2281 85.21
Windows 98 249 9.30
Windows 68 2.54
Windows NT 5.0(Windows 2000) 67 2.50
Macintosh 6 0.22
Linux i686 3 0.11
Linux 1 0.04
Windows NT 4.0 1 0.04
Windows NT 5.2 1 0.04
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2482 91.32
MSIE 5.5 58 2.13
Firefox/1.5.0.4 39 1.43
Mozilla/4.0 37 1.36
MSIE 5.0 29 1.07
MSIE 6.0b 15 0.55
Firefox/1.5 9 0.33
Mozilla/5.0 9 0.33
Firefox/1.5.0.3 8 0.29
MSIE 5.01 6 0.22
MSIE 7.0 5 0.18
Firefox/1.0.7 5 0.18
Opera 8.54 3 0.11
Firefox/1.0 2 0.07
Firefox/1.4 2 0.07
MSIE 5.17 2 0.07
Konqueror/3.4 1 0.04
Firefox/1.5.0.1 1 0.04
MSIE 7.0b 1 0.04
Firefox/1.5.0.2 1 0.04
Opera 8.52 1 0.04
Opera/7.23 1 0.04
Netscape/7.2 1 0.04
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index_new 1079 39.70
lessons 840 30.91
textbooks 414 15.23
training 92 3.38
objective 69 2.54
thumrong 52 1.91
chinothai 35 1.29
elements 33 1.21
Kultawat 18 0.66
prapart 15 0.55
somchit 14 0.52
contact_us 14 0.52
webstat 14 0.52
aumnart 10 0.37
wison 5 0.18
tithikron 5 0.18
piyapong 4 0.15
Interview_ITAP 2 0.07
Suggestion_for_Local_Dyers 1 0.04
Index 1 0.04
index 1 0.04
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1258 59.09
US Commercial (.com) 831 39.03
Network (.net) 37 1.74
Singapore (.sg) 2 0.09
Japan (.jp) 1 0.05
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1297 94.67
search.sanook.com 40 2.92
yahoo.com 26 1.90
truehits.net 3 0.22
msn.com 3 0.22
sansarn.com 1 0.07
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 329 24.01
เส้นใยสังเคราะห์ 190 13.87
เส้นใย 108 7.88
สิ่งทอ 61 4.45
การย้อมสี 26 1.90
เคมีสิ่งทอ 25 1.82
ความปลอดภัยในโรงงาน 19 1.39
เส้นด้าย 18 1.31
พลังงานทดแทนน้ำมัน 17 1.24
สีรีแอคทีฟ 16 1.17
ลายผ้าทอ 14 1.02
สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า 13 0.95
เส้นใยเซลลูโลส 12 0.88
เส้นใยป่าน 11 0.80
เทอร์โมเซตติ้ง 11 0.80
เส้นใยโปรตีน 10 0.73
เทอร์โมพลาสติก 10 0.73
พอลิเอสเตอร์ 9 0.66
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 9 0.66
ผืนผ้า 8 0.58
แก๊สซิไฟเออร์ 8 0.58
เส้นใยขนสัตว์ 8 0.58
สำเพ็ง 8 0.58
เส้นใยอะซิเตด 7 0.51
การทำแม่พิมพ์ 7 0.51
การฟอกขาว 6 0.44
thai textile 6 0.44
เรยอน 6 0.44
งานวิจัย เส้นใย 6 0.44
การผลิตสิ่งทอ 6 0.44

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)