ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3727
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: กรกฎาคม 2547
41 PageViews::Daily:1:14Unique IP::Daily:1:10Session ::Daily:1:14 PageViews::Daily:2:4Unique IP::Daily:2:4Session ::Daily:2:4 PageViews::Daily:3:4Unique IP::Daily:3:3Session ::Daily:3:3 PageViews::Daily:4:3Unique IP::Daily:4:3Session ::Daily:4:3 PageViews::Daily:5:17Unique IP::Daily:5:15Session ::Daily:5:17 PageViews::Daily:6:14Unique IP::Daily:6:9Session ::Daily:6:14 PageViews::Daily:7:21Unique IP::Daily:7:17Session ::Daily:7:19 PageViews::Daily:8:16Unique IP::Daily:8:14Session ::Daily:8:16 PageViews::Daily:9:13Unique IP::Daily:9:9Session ::Daily:9:13 PageViews::Daily:10:7Unique IP::Daily:10:6Session ::Daily:10:8 PageViews::Daily:11:8Unique IP::Daily:11:7Session ::Daily:11:8 PageViews::Daily:12:16Unique IP::Daily:12:9Session ::Daily:12:13 PageViews::Daily:13:10Unique IP::Daily:13:8Session ::Daily:13:10 PageViews::Daily:14:5Unique IP::Daily:14:4Session ::Daily:14:5 PageViews::Daily:15:9Unique IP::Daily:15:7Session ::Daily:15:8 PageViews::Daily:16:11Unique IP::Daily:16:7Session ::Daily:16:12 PageViews::Daily:17:14Unique IP::Daily:17:11Session ::Daily:17:14 PageViews::Daily:18:31Unique IP::Daily:18:15Session ::Daily:18:19 PageViews::Daily:19:10Unique IP::Daily:19:8Session ::Daily:19:10 PageViews::Daily:20:14Unique IP::Daily:20:12Session ::Daily:20:14 PageViews::Daily:21:26Unique IP::Daily:21:13Session ::Daily:21:22 PageViews::Daily:22:22Unique IP::Daily:22:13Session ::Daily:22:16 PageViews::Daily:23:8Unique IP::Daily:23:5Session ::Daily:23:12 PageViews::Daily:24:16Unique IP::Daily:24:4Session ::Daily:24:17 PageViews::Daily:25:18Unique IP::Daily:25:10Session ::Daily:25:12 PageViews::Daily:26:4Unique IP::Daily:26:3Session ::Daily:26:7 PageViews::Daily:27:2Unique IP::Daily:27:2Session ::Daily:27:3 PageViews::Daily:28:0Unique IP::Daily:28:0Session ::Daily:28:0 PageViews::Daily:29:0Unique IP::Daily:29:0Session ::Daily:29:0 PageViews::Daily:30:1Unique IP::Daily:30:1Session ::Daily:30:1 PageViews::Daily:31:2Unique IP::Daily:31:2Session ::Daily:31:3
32
24
16
8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กรกฎาคม 2547 14 10 14 4
2 กรกฎาคม 2547 4 4 4 0
3 กรกฎาคม 2547 4 3 3 1
4 กรกฎาคม 2547 3 3 3 0
5 กรกฎาคม 2547 17 15 17 2
6 กรกฎาคม 2547 14 9 14 3
7 กรกฎาคม 2547 21 17 19 2
8 กรกฎาคม 2547 16 14 16 2
9 กรกฎาคม 2547 13 9 13 3
10 กรกฎาคม 2547 7 6 8 1
11 กรกฎาคม 2547 8 7 8 1
12 กรกฎาคม 2547 16 9 13 3
13 กรกฎาคม 2547 10 8 10 2
14 กรกฎาคม 2547 5 4 5 1
15 กรกฎาคม 2547 9 7 8 1
16 กรกฎาคม 2547 11 7 12 2
17 กรกฎาคม 2547 14 11 14 2
18 กรกฎาคม 2547 31 15 19 7
19 กรกฎาคม 2547 10 8 10 2
20 กรกฎาคม 2547 14 12 14 1
21 กรกฎาคม 2547 26 13 22 4
22 กรกฎาคม 2547 22 13 16 4
23 กรกฎาคม 2547 8 5 12 1
24 กรกฎาคม 2547 16 4 17 4
25 กรกฎาคม 2547 18 10 12 2
26 กรกฎาคม 2547 4 3 7 1
27 กรกฎาคม 2547 2 2 3 0
30 กรกฎาคม 2547 1 1 1 0
31 กรกฎาคม 2547 2 2 3 0
Totals 340 189 317 53
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
18 กรกฎาคม 2547 31

TOP Frequency User :: ดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาบ่อยที่สุด เป็นใคร และมาจาก ISP,ประเทศใด
IP From ISP Country มากี่วัน Pageview
202.28.27.2 UNINET (THAINET) block Thailand 8 13
203.158.173.32 Rajamangala Institute of Technology Via (UniNet) Thailand 5 8
203.150.209.232 INET-TH Thailand 5 6
202.28.21.6 UNINET (THAINET) block Thailand 4 5
203.150.209.231 INET-TH Thailand 4 4
161.246.1.33 INET-ThaiSARN-KMITL Thailand 3 7
202.28.38.236 UNINET (THAINET) block Thailand 3 6
161.200.255.163 Chulalongkorn University Thailand 3 6
221.128.75.239 Unknown Unknown 3 3
203.158.4.155 INET-ThaiSARN-SUT Thailand 3 3
203.158.143.31 Rajamangala Institute of Technology Via (UniNet) Thailand 3 3
203.144.143.250 CAT route object for Asia Infonet Thailand 3 3
203.144.176.181 AsiaNet Thailand 2 8
202.129.32.13 Unknown Unknown 2 6
203.209.33.3 Unknown Unknown 2 4
202.129.16.130 CAT route object for CAT Internet services Thailand 2 3
202.129.45.50 Unknown Unknown 2 3
202.129.18.132 CAT route object for CAT Internet services Thailand 2 2
203.113.45.100 TOT-TH Thailand 2 2
202.183.128.47 CAT route object for CS Communication Thailand 1 10
202.183.171.5 CAT route object for CS Communication Thailand 1 8
203.154.77.9 INET-TH Thailand 1 8
202.176.81.137 Unknown Unknown 1 7
203.158.135.68 Rajamangala Institute of Technology Via (UniNet) Thailand 1 7
203.155.204.20 KSC Commercial Internet Thailand 1 6
202.5.90.65 Unknown Unknown 1 4
203.172.114.169 Unknown Unknown 1 4
202.129.33.66 Unknown Unknown 1 3
203.107.201.104 KSC Commercial Internet Thailand 1 3
202.57.171.197 CAT route object for Siam Global Access Thailand 1 3

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.28.27.2 or 1.0 proxy3.cmu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 CMU-CE1 No 13
203.150.209.232 or 1.1 proxy:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 6
202.28.21.6 or 1.0 PROXY01ISA No 5
203.150.209.231 or 1.1 proxy:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 4
161.246.1.33 or 1.1 autumn.net.kmitl.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE4) No 7
202.28.38.236 or 1.1 X345-2 No 6
161.200.255.163 or 1.0 161.200.118.9:3128 (Squid/2.4.STABLE7) No 6
221.128.75.239 or 1.1 blue.rajabhat.edu:80 (squid/2.5.STABLE4) No 3
203.158.4.155 or 1.0 proxy2.sut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 3
203.158.143.31 or 1.0 proxy.sbk.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE1), 1.0 cache1.nec.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4) No 3
202.129.32.13 or 1.0 ISA-HP, 1.0 ISA No 6
202.129.16.130 or 1.0 ns.pcctrg.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4) No 3
203.154.77.9 or 1.1 NetCache (NetCache NetApp//n/dremel/rlse4/netcache/nightly/RcvN_020919_0125) No 8
203.158.135.68 or 1.0 bcache3.btc.rit.ac.th:8080 (Squid/2.3.STABLE3) No 7
203.155.204.20 or 1.0 su.sulp.com:3128 (squid/2.5.STABLE1), 1.0 proxy.sulp.com:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 6

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co.th 237 69.71%
www.ttcexpert.com 63 18.53%
google.com 13 3.82%
bookmark 10 2.94%
www.google.co.th 6 1.76%
yahoo.com 5 1.47%
msn.com 4 1.18%
www.google.com 1 0.29%
www.en.rit.ac.th 1 0.29%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 339 100.00%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 206 60.59%
Windows NT 5.1(Windows XP) 96 28.24%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 33 9.71%
Windows NT 4.0 3 0.88%
Linux i686 1 0.29%
Windows 95 1 0.29%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 167 49.12%
MSIE 5.0 73 21.47%
MSIE 5.5 64 18.82%
MSIE 6.0b 23 6.76%
MSIE 5.01 12 3.53%
Mozilla 1.6 1 0.29%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
textbook 150 44.12%
lesson 117 34.41%
elements 30 8.82%
index 29 8.53%
Book 6 1.76%
links 5 1.47%
search 2 0.59%
textiledefine 1 0.29%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 244 73.94%
US Commercial (.com) 85 25.76%
Singapore (.sg) 1 0.30%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co.th 235 93.25%
google.com 9 3.57%
yahoo.com 5 1.98%
msn.com 3 1.19%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 42 16.67%
พอลิเมอร์ 25 9.92%
เส้นใยไหม 18 7.14%
เทอร์โมพลาสติก 11 4.37%
จรรยาบรรณวิศวกร 9 3.57%
พอลิสไตรีน 8 3.17%
จุดเยือกแข็ง 6 2.38%
เส้นใยขนสัตว์ 6 2.38%
เส้นใยป่าน 5 1.98%
การย้อมสี 5 1.98%
เทอร์โมเซตติ้ง 5 1.98%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 5 1.98%
พอลิเอไมด์ 5 1.98%
จุดหลอมเหลว 5 1.98%
สีรีแอคทีฟ 4 1.59%
การทำแห้ง 4 1.59%
การฟอกขาว 3 1.19%
เส้นใยโปรตีน 3 1.19%
รายชื่อหนังสือ 3 1.19%
หน่วย si 3 1.19%
เคมีสิ่งทอ 3 1.19%
ยางยืด 3 1.19%
เส้นใยฝ้าย 3 1.19%
อะไครลิก 2 0.79%
อโลหะ 2 0.79%
วิสโคส 2 0.79%
เบกาไลท์ 2 0.79%
แฟล็กซ์ 2 0.79%
พอลิเมอร์ คือ 2 0.79%
ใยแก้ว 2 0.79%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)