ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3333
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [07/2006]
332 PageViews:1:89IP:1:51Session:1:70 PageViews:2:133IP:2:70Session:2:95 PageViews:3:146IP:3:70Session:3:103 PageViews:4:114IP:4:66Session:4:91 PageViews:5:138IP:5:72Session:5:102 PageViews:6:138IP:6:65Session:6:95 PageViews:7:130IP:7:74Session:7:98 PageViews:8:62IP:8:42Session:8:50 PageViews:9:68IP:9:42Session:9:60 PageViews:10:118IP:10:63Session:10:83 PageViews:11:81IP:11:50Session:11:67 PageViews:12:163IP:12:90Session:12:114 PageViews:13:123IP:13:55Session:13:72 PageViews:14:25IP:14:10Session:14:18 PageViews:15:144IP:15:42Session:15:79 PageViews:16:140IP:16:52Session:16:70 PageViews:17:232IP:17:88Session:17:145 PageViews:18:191IP:18:75Session:18:118 PageViews:19:223IP:19:81Session:19:136 PageViews:20:171IP:20:85Session:20:136 PageViews:21:142IP:21:62Session:21:92 PageViews:22:175IP:22:76Session:22:116 PageViews:23:108IP:23:61Session:23:81 PageViews:24:199IP:24:78Session:24:128 PageViews:25:190IP:25:70Session:25:120 PageViews:26:174IP:26:86Session:26:126 PageViews:27:203IP:27:80Session:27:123 PageViews:28:109IP:28:58Session:28:84 PageViews:29:150IP:29:78Session:29:107 PageViews:30:177IP:30:78Session:30:113 PageViews:31:153IP:31:69Session:31:102
265.6
199.2
132.8
66.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/07/2006 89 51 70 15
2/07/2006 133 70 95 20
3/07/2006 146 70 103 21
4/07/2006 114 66 91 19
5/07/2006 138 72 102 16
6/07/2006 138 65 95 16
7/07/2006 130 74 98 22
8/07/2006 62 42 50 11
9/07/2006 68 42 60 10
10/07/2006 118 63 83 19
11/07/2006 81 50 67 16
12/07/2006 163 90 114 27
13/07/2006 123 55 72 18
14/07/2006 25 10 18 5
15/07/2006 144 42 79 19
16/07/2006 140 52 70 17
17/07/2006 232 88 145 38
18/07/2006 191 75 118 26
19/07/2006 223 81 136 31
20/07/2006 171 85 136 36
21/07/2006 142 62 92 26
22/07/2006 175 76 116 31
23/07/2006 108 61 81 17
24/07/2006 199 78 128 38
25/07/2006 190 70 120 36
26/07/2006 174 86 126 22
27/07/2006 203 80 123 23
28/07/2006 109 58 84 22
29/07/2006 150 78 107 26
30/07/2006 177 78 113 26
31/07/2006 153 69 102 27
Unique 4409 1751 2994 668
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 177
203.155.14.195 Thailand 52
158.108.2.6 Thailand 51
203.158.118.15 Thailand 40
202.143.139.115 Thailand 39
203.154.78.183 Thailand 34
202.29.39.1 Thailand 32
203.158.239.225 Thailand 32
202.44.130.23 Thailand 31
61.7.157.246 Thailand 28
125.24.7.38 Thailand 27
203.158.215.102 Thailand 23
58.64.121.70 Thailand 22
58.136.72.97 Thailand 21
203.209.42.233 Thailand 20
203.113.37.11 Thailand 20
161.200.119.63 Thailand 19
202.142.202.40 Thailand 18
125.24.67.101 Thailand 18
203.188.21.166 Thailand 18
58.136.65.113 Thailand 17
58.147.11.42 Thailand 17
210.213.21.162 Thailand 17
203.113.61.164 Thailand 17
203.155.190.5 Thailand 16
203.144.144.164 Thailand 15
203.170.228.172 Thailand 15
202.44.135.35 Thailand 15
58.9.57.45 Thailand 13
203.153.169.139 Thailand 13
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1995 45.56
www.ttcexpert.com 1508 34.44
bookmark 675 15.41
search.sanook.com 70 1.60
yahoo.com 33 0.75
board.truehits.net 21 0.48
webindex.sanook.com 9 0.21
ttcexpert.com 9 0.21
www.google.co.th 7 0.16
www.en.rmut.ac.th 6 0.14
truehits.net 6 0.14
www.hunsa.com 6 0.14
www.baanjomyut.com 6 0.14
johann.inet.co.th 4 0.09
www.meesook.com 4 0.09
government.truehits.net 3 0.07
search.mywebsearch.com 3 0.07
www.sixhead.com 2 0.05
msn.com 2 0.05
www.google.com 1 0.02
www.kapook.com 1 0.02
www.nchokwatana.com 1 0.02
www.mwit.ac.th 1 0.02
blockedreferrer 1 0.02
www.meeboard.com 1 0.02
sansarn.com 1 0.02
www.sixhead.net 1 0.02
images.google.co.th 1 0.02
webindex.meemodel.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 4377 99.27
ttcexpert.com 32 0.73
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 3711 85.04
Windows 98 439 10.06
Windows 79 1.81
Windows NT 5.0(Windows 2000) 67 1.54
Linux i686 51 1.17
Macintosh 13 0.30
Windows NT 5.2 2 0.05
Linux 1 0.02
Windows CE 1 0.02
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 4034 91.52
MSIE 5.5 122 2.77
Firefox/1.5.0.4 60 1.36
Firefox/1.0.4 48 1.09
MSIE 5.0 34 0.77
Mozilla/5.0 27 0.61
Mozilla/4.0 26 0.59
MSIE 5.01 9 0.20
Firefox/1.5.0.3 8 0.18
MSIE 6.0b 8 0.18
MSIE 7.0 6 0.14
Firefox/1.0 6 0.14
MSIE 5.17 5 0.11
Opera 8.54 3 0.07
Firefox/1.5.0.2 2 0.05
Firefox/1.0.6 2 0.05
Opera 8.53 2 0.05
Firefox/1.5 1 0.02
Konqueror/3.3 1 0.02
Firefox/1.0.7 1 0.02
Opera 8.52 1 0.02
MSIE 4.01 1 0.02
Firefox/0.9.6 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 1463 33.18
index_July2006 1127 25.56
textbooks 505 11.45
lessons_page2 281 6.37
lessons_page3 234 5.31
training 150 3.40
index_new 137 3.11
objective 106 2.40
thumrong 68 1.54
elements 59 1.34
chinothai 50 1.13
prapart 44 1.00
somchit 28 0.64
contact_us 26 0.59
aumnart 23 0.52
Suggestion_for_Local_Dyers 18 0.41
Kultawat 17 0.39
Interview_ITAP 15 0.34
tithikron 14 0.32
veera 12 0.27
wison 12 0.27
webstat 11 0.25
piyapong 9 0.20
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1903 51.07
US Commercial (.com) 1789 48.01
Network (.net) 31 0.83
Netherlands (.nl) 1 0.03
Korea (South,&nptr) (.kr) 1 0.03
Germany (.de) 1 0.03
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1995 94.91
search.sanook.com 69 3.28
yahoo.com 33 1.57
truehits.net 2 0.10
msn.com 2 0.10
sansarn.com 1 0.05
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 654 31.11
เส้นใยสังเคราะห์ 293 13.94
เส้นใย 114 5.42
สิ่งทอ 66 3.14
เคมีสิ่งทอ 28 1.33
ชนิดของผ้า 26 1.24
เส้นด้าย 26 1.24
ความปลอดภัยในโรงงาน 26 1.24
เส้นใยเซลลูโลส 24 1.14
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 23 1.09
พลังงานทดแทนน้ำมัน 20 0.95
การย้อมสี 20 0.95
เส้นใยโปรตีน 20 0.95
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 19 0.90
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 15 0.71
สีรีแอคทีฟ 14 0.67
เรยอน 13 0.62
การฟอกขาว 12 0.57
วิทยุเพื่อการศึกษา 11 0.52
เทอร์โมเซตติ้ง 11 0.52
thai textile 11 0.52
ลายผ้าทอ 10 0.48
พอลิเมอร์ คือ 10 0.48
เส้นใยอนินทรีย์ 10 0.48
การทำแม่พิมพ์ 9 0.43
พอลิสไตรีน 9 0.43
บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด 9 0.43
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ 8 0.38
กระบวนการย้อม 8 0.38
การลอกแป้ง 8 0.38

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)