ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3533
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: สิงหาคม 2547
110 PageViews::Daily:1:0Unique IP::Daily:1:0Session ::Daily:1:0 PageViews::Daily:2:0Unique IP::Daily:2:0Session ::Daily:2:0 PageViews::Daily:3:2Unique IP::Daily:3:1Session ::Daily:3:1 PageViews::Daily:4:2Unique IP::Daily:4:2Session ::Daily:4:2 PageViews::Daily:5:5Unique IP::Daily:5:5Session ::Daily:5:5 PageViews::Daily:6:5Unique IP::Daily:6:3Session ::Daily:6:3 PageViews::Daily:7:1Unique IP::Daily:7:1Session ::Daily:7:1 PageViews::Daily:8:5Unique IP::Daily:8:4Session ::Daily:8:4 PageViews::Daily:9:4Unique IP::Daily:9:3Session ::Daily:9:3 PageViews::Daily:10:3Unique IP::Daily:10:3Session ::Daily:10:3 PageViews::Daily:11:5Unique IP::Daily:11:5Session ::Daily:11:5 PageViews::Daily:12:3Unique IP::Daily:12:2Session ::Daily:12:3 PageViews::Daily:13:3Unique IP::Daily:13:3Session ::Daily:13:3 PageViews::Daily:14:6Unique IP::Daily:14:5Session ::Daily:14:5 PageViews::Daily:15:2Unique IP::Daily:15:2Session ::Daily:15:2 PageViews::Daily:16:2Unique IP::Daily:16:1Session ::Daily:16:1 PageViews::Daily:17:5Unique IP::Daily:17:4Session ::Daily:17:4 PageViews::Daily:18:4Unique IP::Daily:18:4Session ::Daily:18:4 PageViews::Daily:19:4Unique IP::Daily:19:3Session ::Daily:19:3 PageViews::Daily:20:9Unique IP::Daily:20:8Session ::Daily:20:8 PageViews::Daily:21:5Unique IP::Daily:21:5Session ::Daily:21:5 PageViews::Daily:22:9Unique IP::Daily:22:6Session ::Daily:22:9 PageViews::Daily:23:7Unique IP::Daily:23:5Session ::Daily:23:5 PageViews::Daily:24:7Unique IP::Daily:24:6Session ::Daily:24:7 PageViews::Daily:25:5Unique IP::Daily:25:4Session ::Daily:25:4 PageViews::Daily:26:36Unique IP::Daily:26:5Session ::Daily:26:10 PageViews::Daily:27:100Unique IP::Daily:27:18Session ::Daily:27:54 PageViews::Daily:28:54Unique IP::Daily:28:14Session ::Daily:28:28 PageViews::Daily:29:38Unique IP::Daily:29:13Session ::Daily:29:20 PageViews::Daily:30:48Unique IP::Daily:30:14Session ::Daily:30:25 PageViews::Daily:31:56Unique IP::Daily:31:18Session ::Daily:31:38
88
66
44
22
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
3 สิงหาคม 2547 2 1 1 1
4 สิงหาคม 2547 2 2 2 0
5 สิงหาคม 2547 5 5 5 0
6 สิงหาคม 2547 5 3 3 1
7 สิงหาคม 2547 1 1 1 0
8 สิงหาคม 2547 5 4 4 1
9 สิงหาคม 2547 4 3 3 1
10 สิงหาคม 2547 3 3 3 0
11 สิงหาคม 2547 5 5 5 0
12 สิงหาคม 2547 3 2 3 1
13 สิงหาคม 2547 3 3 3 0
14 สิงหาคม 2547 6 5 5 1
15 สิงหาคม 2547 2 2 2 0
16 สิงหาคม 2547 2 1 1 1
17 สิงหาคม 2547 5 4 4 1
18 สิงหาคม 2547 4 4 4 0
19 สิงหาคม 2547 4 3 3 1
20 สิงหาคม 2547 9 8 8 1
21 สิงหาคม 2547 5 5 5 0
22 สิงหาคม 2547 9 6 9 2
23 สิงหาคม 2547 7 5 5 1
24 สิงหาคม 2547 7 6 7 1
25 สิงหาคม 2547 5 4 4 1
26 สิงหาคม 2547 36 5 10 3
27 สิงหาคม 2547 100 18 54 9
28 สิงหาคม 2547 54 14 28 8
29 สิงหาคม 2547 38 13 20 3
30 สิงหาคม 2547 48 14 25 5
31 สิงหาคม 2547 56 18 38 10
Totals 435 132 265 47
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
27 สิงหาคม 2547 100

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.115.2 Thailand 74
203.158.111.60 Thailand 68
202.176.142.230 Thailand 21
61.90.47.137 Thailand 18
210.1.50.80 Thailand 12
203.150.217.118 Thailand 11
203.113.57.69 Thailand 10
61.90.47.214 Thailand 10
202.57.170.137 Thailand 9
202.47.247.146 Thailand 9
203.144.143.250 Thailand 7
210.246.70.88 Thailand 6
203.144.209.2 Thailand 5
203.156.28.214 Thailand 5
202.183.190.131 Thailand 5
158.108.2.2 Thailand 4
203.144.146.206 Thailand 4
203.118.83.31 Thailand 4
203.156.27.85 Thailand 4
202.176.188.92 Thailand 4
202.28.169.165 Thailand 3
202.28.27.2 Thailand 3
203.113.67.69 Thailand 3
203.155.29.60 Thailand 3
61.90.37.105 Thailand 3
203.155.157.125 Thailand 3
203.156.40.146 Thailand 2
202.129.32.164 Thailand 2
203.118.64.177 Thailand 2
202.29.32.225 Thailand 2

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.176.142.230 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 21
203.150.217.118 or 1.1 proxy07:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 11
158.108.2.2 or 1.1 cacheku (NetCache NetApp/5.5R5) No 4
203.118.83.31 or 1.1 proxy.darkstar.co.th:3128 (Squid/2.4.STABLE1) No 4
202.28.169.165 or 1.0 proxy.mahidol.ac.th:8080 (Squid/2.2.STABLE5) No 3
202.28.27.2 or 1.1 CMU-CE1 No 3
203.155.157.125 or 1.0 ns.sample.co.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 3
202.129.32.164 or 1.0 px.lptc.net:8080 (Squid/2.4.STABLE1) No 2

TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 157 36.09%
bookmark 134 30.80%
google.co. 105 24.14%
yahoo.com 7 1.61%
google.co.th 7 1.61%
google.com 5 1.15%
www.kapook.com 3 0.69%
www.hunsa.com 3 0.69%
msn.com 3 0.69%
www.google.co.th 3 0.69%
webindex.sanook.com 2 0.46%
ttcexpert.com 2 0.46%
truehits.net 1 0.23%
lycos.com 1 0.23%
www.en.rit.ac.th 1 0.23%
www.songtoday.com 1 0.23%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 428 98.39%
ttcexpert.com 7 1.61%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 244 56.09%
Windows NT 5.1(Windows XP) 177 40.69%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 13 2.99%
Linux i686 1 0.23%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 329 75.63%
MSIE 5.5 77 17.70%
MSIE 5.0 19 4.37%
MSIE 5.01 7 1.61%
MSIE 6.0b 2 0.46%
Mozilla 1.6 1 0.23%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 164 37.70%
textbook 129 29.66%
lesson 23 5.29%
index 22 5.06%
Book 18 4.14%
elements 15 3.45%
objective 14 3.22%
trainingpage 13 2.99%
apichart 12 2.76%
links 9 2.07%
contact_us 5 1.15%
textiledefine 4 0.92%
register_training 3 0.69%
matichon 3 0.69%
search 1 0.23%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 183 60.80%
Thailand (.th) 116 38.54%
Singapore (.sg) 1 0.33%
Network (.net) 1 0.33%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 105 82.03%
yahoo.com 7 5.47%
google.co.th 7 5.47%
google.com 4 3.12%
msn.com 3 2.34%
truehits.net 1 0.78%
lycos.com 1 0.78%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 12 9.38%
พอลิเอไมด์ 6 4.69%
เส้นใยไหม 5 3.91%
ชื่อสารเคมี 5 3.91%
การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 5 3.91%
การทำแม่พิมพ์ 5 3.91%
การฟอกขาว 5 3.91%
สีวัต 4 3.12%
เส้นใยโปรตีน 4 3.12%
กรอบสกรีน 4 3.12%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 4 3.12%
การทำแห้ง 4 3.12%
พอลิเอสเตอร์ 3 2.34%
เส้นใยเซลลูโลส 3 2.34%
พอลิเมอร์ 3 2.34%
จุดเยือกแข็ง 3 2.34%
เส้นใยขนสัตว์ 3 2.34%
การย้อมเส้นด้าย 3 2.34%
ผู้บริหารโรงงาน 2 1.56%
กระเป๋า ญี่ป่น 2 1.56%
ชื่อสารเคมี -น้ำส้มสายชู 2 1.56%
การย้อมสี 2 1.56%
อภิชาติ ประเสริฐ 2 1.56%
วัสดุสิ่งทอ 2 1.56%
ใยโปรตีน ไหม 2 1.56%
เคมีสิ่งทอ 2 1.56%
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2 1.56%
สีรีแอคทีฟ 2 1.56%
อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 1.56%
จุดหลอมเหลว 2 1.56%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)