ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2481
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [08/2006]
407 PageViews:1:123IP:1:70Session:1:98 PageViews:2:249IP:2:92Session:2:137 PageViews:3:193IP:3:75Session:3:121 PageViews:4:179IP:4:71Session:4:131 PageViews:5:161IP:5:62Session:5:99 PageViews:6:127IP:6:59Session:6:95 PageViews:7:176IP:7:74Session:7:134 PageViews:8:232IP:8:82Session:8:136 PageViews:9:168IP:9:71Session:9:133 PageViews:10:212IP:10:79Session:10:134 PageViews:11:131IP:11:63Session:11:95 PageViews:12:114IP:12:59Session:12:95 PageViews:13:164IP:13:58Session:13:113 PageViews:14:180IP:14:79Session:14:113 PageViews:15:169IP:15:89Session:15:135 PageViews:16:212IP:16:83Session:16:148 PageViews:17:220IP:17:80Session:17:145 PageViews:18:132IP:18:67Session:18:101 PageViews:19:93IP:19:58Session:19:82 PageViews:20:178IP:20:68Session:20:120 PageViews:21:272IP:21:98Session:21:163 PageViews:22:271IP:22:113Session:22:185 PageViews:23:252IP:23:107Session:23:182 PageViews:24:247IP:24:105Session:24:158 PageViews:25:180IP:25:75Session:25:120 PageViews:26:246IP:26:90Session:26:154 PageViews:27:193IP:27:84Session:27:144 PageViews:28:285IP:28:106Session:28:212 PageViews:29:283IP:29:120Session:29:193 PageViews:30:307IP:30:110Session:30:198 PageViews:31:205IP:31:88Session:31:144
325.6
244.2
162.8
81.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IP Unique Session   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/08/2006 123 70 98 21
2/08/2006 249 92 137 34
3/08/2006 193 75 121 24
4/08/2006 179 71 131 29
5/08/2006 161 62 99 21
6/08/2006 127 59 95 16
7/08/2006 176 74 134 31
8/08/2006 232 82 136 34
9/08/2006 168 71 133 28
10/08/2006 212 79 134 34
11/08/2006 131 63 95 19
12/08/2006 114 59 95 23
13/08/2006 164 58 113 26
14/08/2006 180 79 113 31
15/08/2006 169 89 135 25
16/08/2006 212 83 148 32
17/08/2006 220 80 145 30
18/08/2006 132 67 101 22
19/08/2006 93 58 82 17
20/08/2006 178 68 120 39
21/08/2006 272 98 163 43
22/08/2006 271 113 185 49
23/08/2006 252 107 182 47
24/08/2006 247 105 158 32
25/08/2006 180 75 120 30
26/08/2006 246 90 154 32
27/08/2006 193 84 144 33
28/08/2006 285 106 212 59
29/08/2006 283 120 193 45
30/08/2006 307 110 198 47
31/08/2006 205 88 144 28
Unique 6206 2118 4218 851
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 237
203.158.118.15 Thailand 193
203.154.48.14 Thailand 67
202.149.98.114 Thailand 58
203.172.154.195 Thailand 57
203.151.140.118 Thailand 57
203.185.69.124 Thailand 56
202.143.139.115 Thailand 47
203.150.132.242 Thailand 44
125.24.134.196 Thailand 43
203.158.239.225 Thailand 42
203.172.199.254 Thailand 38
61.91.9.90 Thailand 31
125.24.132.102 Thailand 31
203.170.228.172 Thailand 30
203.172.175.120 Thailand 30
58.147.72.44 Thailand 27
203.131.212.37 Thailand 27
202.44.32.12 Thailand 26
61.19.114.74 Thailand 26
203.172.219.209 Thailand 25
125.24.132.174 Thailand 24
202.44.8.100 Thailand 22
124.121.190.187 Thailand 22
124.121.191.73 Thailand 22
124.120.235.85 Thailand 21
202.69.141.46 Thailand 21
202.44.130.22 Thailand 20
202.28.27.3 Thailand 19
203.144.227.98 Thailand 19
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2894 46.93
www.ttcexpert.com 2180 35.36
bookmark 862 13.98
search.sanook.com 60 0.97
www.en.rmut.ac.th 31 0.50
webindex.sanook.com 26 0.42
yahoo.com 18 0.29
board.truehits.net 16 0.26
www.baanjomyut.com 12 0.19
msn.com 10 0.16
government.truehits.net 8 0.13
truehits.net 7 0.11
webindex.meemodel.com 6 0.10
search.mywebsearch.com 5 0.08
www.google.co.th 4 0.06
blockedreferrer 3 0.05
www.sixhead.com 3 0.05
search.sweetim.com 2 0.03
www.hunsa.com 2 0.03
www.rmut.ac.th 2 0.03
search.msn.co.uk 2 0.03
www.netprointer.com 2 0.03
ttcexpert.com 2 0.03
bcnr2.bcnr.ac.th 2 0.03
sansarn.com 1 0.02
as.starware.com 1 0.02
www.gppgle.com 1 0.02
classweb.tu.ac.th 1 0.02
search.songtoday.com 1 0.02
www.meesook.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 6194 99.81
ttcexpert.com 12 0.19
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 5356 86.41
Windows 98 535 8.63
Windows 156 2.52
Windows NT 5.0(Windows 2000) 137 2.21
Linux i686 9 0.15
Macintosh 3 0.05
Windows XP 1 0.02
Windows NT 5.2 1 0.02
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 5715 92.09
MSIE 5.5 170 2.74
Firefox/1.5.0.6 93 1.50
MSIE 5.0 62 1.00
MSIE 5.01 38 0.61
Firefox/1.5.0.4 19 0.31
MSIE 6.0b 18 0.29
Firefox/1.5.0.5 17 0.27
MSIE 7.0 14 0.23
Firefox/1.5.0.3 11 0.18
Firefox/1.0.4 9 0.15
Firefox/1.0.7 8 0.13
Mozilla/4.0 8 0.13
Firefox/1.5 4 0.06
MSIE 7.0b 3 0.05
Mozilla/5.0 3 0.05
Firefox/1.5.0.1 2 0.03
Opera 8.53 2 0.03
Opera/9.01 2 0.03
Opera/8.51 1 0.02
Opera 6.02 1 0.02
Firefox/1.0 1 0.02
Opera 8.02 1 0.02
Firefox/1.0.3 1 0.02
Opera 8.51 1 0.02
Opera/9.00 1 0.02
Opera 7.54 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 2409 38.82
index_July2006 1411 22.74
lessons_page2 701 11.30
textbooks 514 8.28
lessons_page3 468 7.54
objective 128 2.06
thumrong 97 1.56
training 96 1.55
introduction to textiles 56 0.90
chinothai 52 0.84
webstat 42 0.68
index_new 38 0.61
elements 37 0.60
Suggestion_for_Local_Dyers 22 0.35
aumnart 22 0.35
Kultawat 21 0.34
contact_us 20 0.32
tithikron 18 0.29
somchit 15 0.24
wison 11 0.18
prapart 11 0.18
veera 6 0.10
piyapong 6 0.10
Interview_ITAP 5 0.08
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 2785 52.22
US Commercial (.com) 2509 47.05
Network (.net) 32 0.60
United Kingdom (.uk) 5 0.09
China (.cn) 1 0.02
India (.in) 1 0.02
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2892 96.95
search.sanook.com 60 2.01
yahoo.com 18 0.60
msn.com 10 0.34
truehits.net 2 0.07
sansarn.com 1 0.03
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 1058 35.47
เส้นใยสังเคราะห์ 556 18.64
เส้นใย 230 7.71
สิ่งทอ 65 2.18
ชนิดของผ้า 44 1.48
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 29 0.97
พอลิเอไมด์ 29 0.97
ความปลอดภัยในโรงงาน 29 0.97
เส้นด้าย 26 0.87
ลายผ้าทอ 25 0.84
เทอร์โมพลาสติก 25 0.84
เคมีสิ่งทอ 21 0.70
การฟอกขาว 20 0.67
การย้อมสี 19 0.64
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 18 0.60
อภิชาติ 16 0.54
ตารางธาต 16 0.54
เรยอน 16 0.54
พอลิเอสเตอร์ 14 0.47
เส้นใยเซลลูโลส 14 0.47
การลอกแป้ง 13 0.44
พอลิสไตรีน 13 0.44
พอลิเมอร์ คือ 13 0.44
สีรีแอคทีฟ 13 0.44
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 13 0.44
โมแฮร์ 12 0.40
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ 10 0.34
เส้นใยโปรตีน 10 0.34
พอลิไวนิลคลอไรด์ 10 0.34
วิทยาศาสตร์เส้นใย 10 0.34

Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)