ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3473
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: กันยายน 2547
101 PageViews::Daily:1:1Unique IP::Daily:1:1Session ::Daily:1:1 PageViews::Daily:2:16Unique IP::Daily:2:3Session ::Daily:2:5 PageViews::Daily:3:91Unique IP::Daily:3:19Session ::Daily:3:47 PageViews::Daily:4:19Unique IP::Daily:4:7Session ::Daily:4:11 PageViews::Daily:5:30Unique IP::Daily:5:12Session ::Daily:5:18 PageViews::Daily:6:82Unique IP::Daily:6:23Session ::Daily:6:40 PageViews::Daily:7:56Unique IP::Daily:7:22Session ::Daily:7:30 PageViews::Daily:8:57Unique IP::Daily:8:22Session ::Daily:8:35 PageViews::Daily:9:33Unique IP::Daily:9:12Session ::Daily:9:24 PageViews::Daily:10:19Unique IP::Daily:10:11Session ::Daily:10:15 PageViews::Daily:11:18Unique IP::Daily:11:9Session ::Daily:11:12 PageViews::Daily:12:15Unique IP::Daily:12:7Session ::Daily:12:14 PageViews::Daily:13:48Unique IP::Daily:13:9Session ::Daily:13:19 PageViews::Daily:14:12Unique IP::Daily:14:8Session ::Daily:14:12 PageViews::Daily:15:21Unique IP::Daily:15:10Session ::Daily:15:13 PageViews::Daily:16:20Unique IP::Daily:16:12Session ::Daily:16:15 PageViews::Daily:17:14Unique IP::Daily:17:9Session ::Daily:17:12 PageViews::Daily:18:16Unique IP::Daily:18:6Session ::Daily:18:11 PageViews::Daily:19:21Unique IP::Daily:19:8Session ::Daily:19:16 PageViews::Daily:20:40Unique IP::Daily:20:11Session ::Daily:20:20 PageViews::Daily:21:81Unique IP::Daily:21:15Session ::Daily:21:37 PageViews::Daily:22:25Unique IP::Daily:22:13Session ::Daily:22:23 PageViews::Daily:23:37Unique IP::Daily:23:12Session ::Daily:23:20 PageViews::Daily:24:55Unique IP::Daily:24:9Session ::Daily:24:17 PageViews::Daily:25:16Unique IP::Daily:25:4Session ::Daily:25:14 PageViews::Daily:26:18Unique IP::Daily:26:10Session ::Daily:26:14 PageViews::Daily:27:30Unique IP::Daily:27:11Session ::Daily:27:19 PageViews::Daily:28:21Unique IP::Daily:28:10Session ::Daily:28:13 PageViews::Daily:29:42Unique IP::Daily:29:11Session ::Daily:29:20 PageViews::Daily:30:20Unique IP::Daily:30:10Session ::Daily:30:12
80
60
40
20
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กันยายน 2547 1 1 1 0
2 กันยายน 2547 16 3 5 2
3 กันยายน 2547 91 19 47 9
4 กันยายน 2547 19 7 11 3
5 กันยายน 2547 30 12 18 3
6 กันยายน 2547 82 23 40 7
7 กันยายน 2547 56 22 30 9
8 กันยายน 2547 57 22 35 9
9 กันยายน 2547 33 12 24 6
10 กันยายน 2547 19 11 15 6
11 กันยายน 2547 18 9 12 4
12 กันยายน 2547 15 7 14 3
13 กันยายน 2547 48 9 19 3
14 กันยายน 2547 12 8 12 2
15 กันยายน 2547 21 10 13 2
16 กันยายน 2547 20 12 15 2
17 กันยายน 2547 14 9 12 4
18 กันยายน 2547 16 6 11 2
19 กันยายน 2547 21 8 16 2
20 กันยายน 2547 40 11 20 7
21 กันยายน 2547 81 15 37 8
22 กันยายน 2547 25 13 23 5
23 กันยายน 2547 37 12 20 5
24 กันยายน 2547 55 9 17 4
25 กันยายน 2547 16 4 14 1
26 กันยายน 2547 18 10 14 4
27 กันยายน 2547 30 11 19 4
28 กันยายน 2547 21 10 13 4
29 กันยายน 2547 42 11 20 5
30 กันยายน 2547 20 10 12 4
Totals 974 243 559 88
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
3 กันยายน 2547 91

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.111.60 Thailand 285
203.150.217.114 Thailand 35
203.158.116.163 Thailand 29
210.1.4.129 Thailand 24
203.158.115.2 Thailand 23
203.158.116.156 Thailand 20
203.155.157.125 Thailand 16
203.113.57.69 Thailand 15
210.246.73.222 Thailand 15
203.158.173.32 Thailand 15
203.170.141.210 Thailand 14
203.150.217.118 Thailand 13
61.90.104.165 Thailand 12
202.12.97.120 Thailand 12
161.200.255.163 Thailand 12
203.150.217.119 Thailand 11
202.176.108.195 Thailand 11
221.128.126.2 Thailand 10
203.144.188.7 Thailand 9
203.150.217.116 Thailand 8
158.108.2.2 Thailand 8
202.57.173.156 Thailand 8
203.144.163.210 Thailand 7
203.209.78.98 Thailand 7
203.145.3.1 Thailand 6
203.158.116.42 Thailand 6
203.144.133.2 Thailand 6
61.90.94.87 Thailand 6
202.44.8.98 Thailand 5
203.150.217.113 Thailand 5

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.150.217.114 or 1.0 proxy03:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 35
210.1.4.129 or 1.0 BKPROX01 No 24
203.155.157.125 or 1.0 ns.sample.co.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 16
203.170.141.210 or 1.1 http://www.threebond.co.th/:8080 (squid/2.5.STABLE1-20030121) No 14
203.150.217.118 or 1.1 proxy07:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 13
202.12.97.120 or 1.1 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 12
161.200.255.163 or 1.1 161.200.118.9:3128 (Squid/2.4.STABLE7), 1.0 ce3-cen59 No 12
203.150.217.119 or 1.1 proxy:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 11
221.128.126.2 or 1.1 shokun2.pacific.net.th:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 10
203.144.188.7 or 1.1 cache@kbu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5-20040426) No 9
203.150.217.116 or 1.1 proxy05:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 8
158.108.2.2 or 1.1 cacheku (NetCache NetApp/5.5R5) No 8
203.144.163.210 or 1.0 VINSER1 No 7
203.145.3.1 or 1.1 squid1.asiaaccess.net.th:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 6
203.144.133.2 or 1.0 myfedora2.rbac.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 6
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.5R4) No 5
203.150.217.113 or 1.1 proxy01:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 5

TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 425 43.63%
www.ttcexpert.com 306 31.42%
google.co. 132 13.55%
webindex.sanook.com 23 2.36%
www.hunsa.com 13 1.33%
google.com 13 1.33%
yahoo.com 12 1.23%
www.kapook.com 11 1.13%
ttcexpert.com 11 1.13%
www.en.rit.ac.th 8 0.82%
www.baanjomyut.com 5 0.51%
msn.com 4 0.41%
www.geocities.com 2 0.21%
organize.truehits.net 2 0.21%
www.thai.net 1 0.10%
www.google.com 1 0.10%
www.tem100.com 1 0.10%
finder.thaigov.net 1 0.10%
www.google.co.th 1 0.10%
www.thaismecenter.com 1 0.10%
seek.3721.com 1 0.10%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 948 97.43%
ttcexpert.com 25 2.57%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 506 51.95%
Windows NT 5.1(Windows XP) 351 36.04%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 109 11.19%
Linux i686 3 0.31%
Windows 2 0.21%
Windows 95 2 0.21%
Windows NT 5.2 1 0.10%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 791 81.38%
MSIE 5.5 82 8.44%
MSIE 5.0 57 5.86%
MSIE 5.01 32 3.29%
MSIE 6.0b 7 0.72%
Mozilla 1.2.1 2 0.21%
Mozilla 1.6 1 0.10%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 559 57.39%
textbook 185 18.99%
lesson 49 5.03%
objective 31 3.18%
index 30 3.08%
trainingpage 30 3.08%
Book 23 2.36%
links 23 2.36%
apichart 16 1.64%
elements 12 1.23%
contact_us 12 1.23%
textiledefine 2 0.21%
register_training 1 0.10%
matichon 1 0.10%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 401 73.04%
Thailand (.th) 141 25.68%
Network (.net) 4 0.73%
Singapore (.sg) 3 0.55%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 131 82.39%
google.com 13 8.18%
yahoo.com 11 6.92%
msn.com 4 2.52%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยขนสัตว์ 19 11.95%
เส้นใยสังเคราะห์ 12 7.55%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 12 7.55%
เส้นใยไหม 11 6.92%
การทำแห้ง 7 4.40%
พอลิเอสเตอร์ 6 3.77%
ชื่อสารเคมี 6 3.77%
เส้นใยโปรตีน 6 3.77%
สิ่งทอ 6 3.77%
สีย้อม 5 3.14%
สีรีแอคทีฟ 4 2.52%
เส้นใยเซลลูโลส 3 1.89%
สีแอซิด 3 1.89%
พอลิเมอร์ 3 1.89%
จรรยาบรรณวิศวกร 3 1.89%
กรอบสกรีน 3 1.89%
เรยอน 3 1.89%
อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 1.89%
คลองหก 2 1.26%
นาโน 2 1.26%
www.ttcexpert.com 2 1.26%
การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 2 1.26%
การฟอกขาว 2 1.26%
การย้อมผืนผ้า 2 1.26%
พอลิเอไมด์ 2 1.26%
job chemistry 1 0.63%
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 1 0.63%
thai textile chemistry 1 0.63%
สมประสงค์ ภาษาประเทศ 1 0.63%
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 1 0.63%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)