ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2921
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [09/2006]
527 PageViews:1:184IP:1:74Session:1:121 PageViews:2:198IP:2:73Session:2:139 PageViews:3:197IP:3:108Session:3:158 PageViews:4:265IP:4:120Session:4:181 PageViews:5:279IP:5:121Session:5:190 PageViews:6:233IP:6:117Session:6:166 PageViews:7:427IP:7:150Session:7:262 PageViews:8:233IP:8:85Session:8:139 PageViews:9:157IP:9:75Session:9:102 PageViews:10:174IP:10:76Session:10:124 PageViews:11:164IP:11:88Session:11:125 PageViews:12:209IP:12:84Session:12:129 PageViews:13:237IP:13:94Session:13:143 PageViews:14:236IP:14:101Session:14:156 PageViews:15:225IP:15:77Session:15:125 PageViews:16:185IP:16:82Session:16:126 PageViews:17:142IP:17:65Session:17:101 PageViews:18:196IP:18:73Session:18:117 PageViews:19:227IP:19:63Session:19:99 PageViews:20:100IP:20:43Session:20:68 PageViews:21:114IP:21:40Session:21:75 PageViews:22:161IP:22:50Session:22:95 PageViews:23:96IP:23:47Session:23:71 PageViews:24:169IP:24:50Session:24:99 PageViews:25:114IP:25:52Session:25:93 PageViews:26:120IP:26:55Session:26:85 PageViews:27:98IP:27:49Session:27:70 PageViews:28:162IP:28:59Session:28:101 PageViews:29:104IP:29:44Session:29:72 PageViews:30:46IP:30:30Session:30:41
421.6
316.2
210.8
105.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2006 184 74 121 27
2/09/2006 198 73 139 30
3/09/2006 197 108 158 41
4/09/2006 265 120 181 47
5/09/2006 279 121 190 49
6/09/2006 233 117 166 36
7/09/2006 427 150 262 70
8/09/2006 233 85 139 32
9/09/2006 157 75 102 25
10/09/2006 174 76 124 29
11/09/2006 164 88 125 26
12/09/2006 209 84 129 32
13/09/2006 237 94 143 32
14/09/2006 236 101 156 36
15/09/2006 225 77 125 34
16/09/2006 185 82 126 31
17/09/2006 142 65 101 19
18/09/2006 196 73 117 28
19/09/2006 227 63 99 21
20/09/2006 100 43 68 19
21/09/2006 114 40 75 16
22/09/2006 161 50 95 21
23/09/2006 96 47 71 13
24/09/2006 169 50 99 18
25/09/2006 114 52 93 17
26/09/2006 120 55 85 17
27/09/2006 98 49 70 20
28/09/2006 162 59 101 20
29/09/2006 104 44 72 19
30/09/2006 46 30 41 10
Unique 5463 1919 3573 748
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 233
203.158.118.14 Thailand 109
203.154.48.14 Thailand 81
203.156.43.62 Thailand 64
203.158.239.225 Thailand 61
203.158.215.111 Thailand 55
202.29.14.241 Thailand 42
202.28.27.3 Thailand 34
203.170.228.172 Thailand 34
210.203.182.121 Thailand 30
203.149.10.132 Thailand 29
202.129.49.66 Thailand 26
210.213.23.146 Thailand 26
202.44.8.100 Thailand 25
203.144.188.7 Thailand 25
203.146.245.162 Thailand 22
58.147.110.30 Thailand 21
203.121.168.10 Thailand 20
202.12.74.8 Thailand 20
203.118.42.190 Singapore 20
125.24.195.233 Thailand 20
58.7.243.157 Australia 19
203.150.118.169 Thailand 19
58.9.171.49 Thailand 18
124.121.192.32 Thailand 17
202.44.210.31 Thailand 17
203.172.180.165 Thailand 17
58.147.61.119 Thailand 17
124.120.72.65 Thailand 16
222.123.40.71 Hong Kong 16
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2415 44.48
www.ttcexpert.com 2096 38.60
bookmark 701 12.91
search.sanook.com 60 1.10
board.truehits.net 32 0.59
webindex.sanook.com 25 0.46
yahoo.com 23 0.42
www.en.rmut.ac.th 12 0.22
blockedreferrer 7 0.13
truehits.net 6 0.11
www.google.co.th 6 0.11
www.baanjomyut.com 5 0.09
webindex.meemodel.com 5 0.09
www.google.com 4 0.07
www.avantfind.com 4 0.07
members.thai.net 4 0.07
msn.com 3 0.06
search.sweetim.com 2 0.04
sansarn.com 2 0.04
www.hunsa.com 2 0.04
host211.hunsa.com 2 0.04
www.piatom.com 2 0.04
www.netprointer.com 2 0.04
images.google.co.uk 2 0.04
www.kapook.com 1 0.02
search.littlefighter2-toolbar.com 1 0.02
as.starware.com 1 0.02
classweb.tu.ac.th 1 0.02
www.2poto.com 1 0.02
ttcexpert.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 5460 99.95
ttcexpert.com 3 0.05
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 4734 86.77
Windows 98 459 8.41
Windows NT 5.0(Windows 2000) 116 2.13
Windows 114 2.09
Windows NT 5.2 21 0.38
Windows NT 6.0 7 0.13
Macintosh 5 0.09
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 5094 93.25
MSIE 5.5 85 1.56
MSIE 5.0 78 1.43
Firefox/1.5.0.6 55 1.01
MSIE 6.0b 42 0.77
Firefox/1.5.0.7 33 0.60
MSIE 7.0 19 0.35
Firefox/1.0.7 9 0.16
Opera/9.01 8 0.15
Mozilla/4.0 7 0.13
Firefox/1.0.4 6 0.11
Mozilla/5.0 5 0.09
MSIE 5.01 4 0.07
Opera 8.50 4 0.07
Firefox/2.0b2 3 0.05
Firefox/1.5.0.3 3 0.05
Firefox/1.5.0.4 3 0.05
MSIE 7.0b 1 0.02
Opera 8.02 1 0.02
Firefox/1.0.5 1 0.02
Opera 8.52 1 0.02
Netscape/7.2 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 1979 36.23
index_July2006 1220 22.33
lessons_page2 618 11.31
textbooks 511 9.35
lessons_page3 467 8.55
training 147 2.69
objective 108 1.98
thumrong 82 1.50
introduction to textiles 58 1.06
elements 34 0.62
chinothai 29 0.53
Interview_ITAP 28 0.51
index_new 27 0.49
contact_us 27 0.49
prapart 22 0.40
aumnart 19 0.35
webstat 19 0.35
Suggestion_for_Local_Dyers 18 0.33
somchit 15 0.27
Kultawat 11 0.20
tithikron 11 0.20
wison 5 0.09
veera 4 0.07
piyapong 4 0.07
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 2431 51.16
Thailand (.th) 2258 47.52
Network (.net) 42 0.88
Armenia (.am) 3 0.06
Canada (.ca) 3 0.06
Netherlands (.nl) 3 0.06
Hong Kong (.hk) 3 0.06
United Kingdom (.uk) 2 0.04
Finland (.fi) 2 0.04
Germany (.de) 2 0.04
Turkey (.tr) 1 0.02
Italy (.it) 1 0.02
Australia (.au) 1 0.02
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2412 96.40
search.sanook.com 60 2.40
yahoo.com 23 0.92
msn.com 3 0.12
sansarn.com 2 0.08
truehits.net 1 0.04
alltheweb.com 1 0.04
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 700 27.98
เส้นใยสังเคราะห์ 543 21.70
เส้นใย 181 7.23
สิ่งทอ 53 2.12
ชนิดของผ้า 51 2.04
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 40 1.60
พอลิเอไมด์ 25 1.00
เส้นด้าย 22 0.88
การย้อมสี 21 0.84
เคมีสิ่งทอ 21 0.84
พอลิเอสเตอร์ 17 0.68
การย้อม 17 0.68
เส้นใยเซลลูโลส 17 0.68
ลายผ้าทอ 17 0.68
วิทยาศาสตร์เส้นใย 16 0.64
การฟอกขาว 15 0.60
พอลิเมอร์ คือ 13 0.52
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ ประเทศไทย จำกัด 12 0.48
ตารางธาต 12 0.48
เรยอน 12 0.48
ความปลอดภัยในโรงงาน 12 0.48
เทอร์โมพลาสติก 10 0.40
พอลิสไตรีน 10 0.40
อภิชาติ 8 0.32
สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า 8 0.32
เส้นใยโปรตีน 8 0.32
copolymer 8 0.32
ตัวอย่าง resume 8 0.32
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 8 0.32
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 8 0.32

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)