ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2222
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: มกราคม 2549
342 PageViews::Daily:1:38Unique IP::Daily:1:20Session ::Daily:1:26 PageViews::Daily:2:81Unique IP::Daily:2:45Session ::Daily:2:65 PageViews::Daily:3:102Unique IP::Daily:3:61Session ::Daily:3:82 PageViews::Daily:4:149Unique IP::Daily:4:80Session ::Daily:4:108 PageViews::Daily:5:140Unique IP::Daily:5:73Session ::Daily:5:104 PageViews::Daily:6:120Unique IP::Daily:6:74Session ::Daily:6:88 PageViews::Daily:7:69Unique IP::Daily:7:53Session ::Daily:7:57 PageViews::Daily:8:90Unique IP::Daily:8:65Session ::Daily:8:75 PageViews::Daily:9:124Unique IP::Daily:9:79Session ::Daily:9:97 PageViews::Daily:10:158Unique IP::Daily:10:89Session ::Daily:10:117 PageViews::Daily:11:164Unique IP::Daily:11:90Session ::Daily:11:122 PageViews::Daily:12:152Unique IP::Daily:12:95Session ::Daily:12:118 PageViews::Daily:13:96Unique IP::Daily:13:62Session ::Daily:13:76 PageViews::Daily:14:87Unique IP::Daily:14:56Session ::Daily:14:66 PageViews::Daily:15:97Unique IP::Daily:15:77Session ::Daily:15:90 PageViews::Daily:16:157Unique IP::Daily:16:111Session ::Daily:16:129 PageViews::Daily:17:172Unique IP::Daily:17:116Session ::Daily:17:139 PageViews::Daily:18:179Unique IP::Daily:18:119Session ::Daily:18:144 PageViews::Daily:19:158Unique IP::Daily:19:100Session ::Daily:19:125 PageViews::Daily:20:170Unique IP::Daily:20:98Session ::Daily:20:130 PageViews::Daily:21:141Unique IP::Daily:21:63Session ::Daily:21:109 PageViews::Daily:22:176Unique IP::Daily:22:100Session ::Daily:22:136 PageViews::Daily:23:242Unique IP::Daily:23:134Session ::Daily:23:174 PageViews::Daily:24:214Unique IP::Daily:24:109Session ::Daily:24:150 PageViews::Daily:25:233Unique IP::Daily:25:136Session ::Daily:25:179 PageViews::Daily:26:153Unique IP::Daily:26:106Session ::Daily:26:134 PageViews::Daily:27:193Unique IP::Daily:27:121Session ::Daily:27:159 PageViews::Daily:28:129Unique IP::Daily:28:86Session ::Daily:28:105 PageViews::Daily:29:165Unique IP::Daily:29:87Session ::Daily:29:110 PageViews::Daily:30:188Unique IP::Daily:30:100Session ::Daily:30:143 PageViews::Daily:31:204Unique IP::Daily:31:106Session ::Daily:31:143
273
205
136
68
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มกราคม 2549 38 20 26 5
2 มกราคม 2549 81 45 65 13
3 มกราคม 2549 102 61 82 18
4 มกราคม 2549 149 80 108 19
5 มกราคม 2549 140 73 104 22
6 มกราคม 2549 120 74 88 16
7 มกราคม 2549 69 53 57 9
8 มกราคม 2549 90 65 75 19
9 มกราคม 2549 124 79 97 21
10 มกราคม 2549 158 89 117 28
11 มกราคม 2549 164 90 122 32
12 มกราคม 2549 152 95 118 21
13 มกราคม 2549 96 62 76 17
14 มกราคม 2549 87 56 66 13
15 มกราคม 2549 97 77 90 14
16 มกราคม 2549 157 111 129 19
17 มกราคม 2549 172 116 139 28
18 มกราคม 2549 179 119 144 30
19 มกราคม 2549 158 100 125 20
20 มกราคม 2549 170 98 130 28
21 มกราคม 2549 141 63 109 20
22 มกราคม 2549 176 100 136 27
23 มกราคม 2549 242 134 174 37
24 มกราคม 2549 214 109 150 32
25 มกราคม 2549 233 136 179 37
26 มกราคม 2549 153 106 134 21
27 มกราคม 2549 193 121 159 28
28 มกราคม 2549 129 86 105 14
29 มกราคม 2549 165 87 110 27
30 มกราคม 2549 188 100 143 30
31 มกราคม 2549 204 106 143 31
Totals 4,541 2,225 3,500 678
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
23 มกราคม 2549 242

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 220
203.158.118.15 Thailand 213
202.28.39.1 Thailand 54
203.151.140.118 Thailand 40
203.151.141.195 Thailand 39
202.149.98.114 Thailand 31
202.28.27.3 Thailand 27
202.57.149.51 Thailand 20
202.143.178.3 Thailand 19
58.9.12.47 Thailand 19
202.129.45.242 Thailand 17
202.12.97.120 Thailand 16
203.209.32.221 Thailand 14
203.113.16.250 Thailand 14
202.28.35.1 Thailand 14
58.9.12.202 Thailand 14
203.144.144.164 Thailand 13
61.91.133.189 Thailand 13
202.44.135.35 Thailand 13
202.12.74.6 Thailand 12
61.19.50.254 Thailand 12
61.19.144.186 Thailand 11
202.143.128.131 Thailand 10
202.183.216.164 Thailand 10
61.91.225.7 Thailand 10
203.113.51.4 Thailand 10
203.107.156.82 Thailand 10
203.151.53.6 Thailand 10
58.8.141.163 Thailand 10
58.11.110.89 Thailand 10

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.28.39.1 or 1.1 PHRAE-12-ISA No 54
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 40
203.151.141.195 or 1.1 bb01:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 39
202.28.27.3 or 1.1 dns.agro.cmu.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7), 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 27
202.57.149.51 or 1.0 Proxy.sriayudhya.serveblog.net:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 20
202.143.178.3 or 1.0 fw2.dmj.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE12) No 19
202.129.45.242 or 1.0 PHOTHARAM No 17
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 16
203.209.32.221 or 1.0 proxy1.tpcgrp.co.th:5000 (squid/2.5.STABLE5) No 14
202.28.35.1 or 1.1 C6100-MSU (NetCache NetApp/6.0.1) No 14
203.144.144.164 or 1.0 proxyserver_by_siamcafe.net:8080 (squid/2.5.STABLE3-NT-CVS) No 13
202.44.135.35 or 1.0 SC3_SERVER, 1.1 cache2.su.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 13
202.12.74.6 or 1.1 proxy6-in.psu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 12
61.19.50.254 or 1.1 192.168.120.1:3128 (squid/2.5.STABLE1), 1.0 NETCACHE No 12
61.19.144.186 or 1.1 stu.cmvc.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 11
202.143.128.131 or 1.1 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 10
202.183.216.164 or 1.1 proxy2.rayongwit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.107.156.82 or 1.0 astaro.melchers.co.th:16497 (squid/2.5.STABLE8) No 10
203.151.53.6 or 1.1 proxy.wsra.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 10

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2946 65.19%
www.ttcexpert.com 743 16.44%
bookmark 656 14.52%
search.sanook.com 58 1.28%
yahoo.com 27 0.60%
webindex.sanook.com 22 0.49%
board.truehits.net 21 0.46%
msn.com 6 0.13%
www.baanjomyut.com 5 0.11%
spaces.msn.com 4 0.09%
www.elastictapethai.com 4 0.09%
www.en.rmut.ac.th 3 0.07%
pesquisa.sapo.pt 3 0.07%
local.yahoo.com 2 0.04%
www.steadysearch.com 2 0.04%
www.google.co.th 2 0.04%
members.thai.net 2 0.04%
www.blogger.com 1 0.02%
so.qq.com 1 0.02%
www.search.com 1 0.02%
www.kapook.com 1 0.02%
home.bellsouth.net 1 0.02%
government.truehits.net 1 0.02%
as.starware.com 1 0.02%
www.avantfind.com 1 0.02%
www.pttplc.com 1 0.02%
www.youbettersearch.com 1 0.02%
brisbane.t-online.de 1 0.02%
kd.mysearch.myway.com 1 0.02%
images.google.co.th 1 0.02%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 4534 99.85%
ttcexpert.com 7 0.15%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 3576 80.34%
Windows 98 710 15.95%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 120 2.70%
Windows 24 0.54%
Macintosh 7 0.16%
Windows NT 4.0 6 0.13%
Linux i686 4 0.09%
Windows NT 5.2 4 0.09%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 4087 90.02%
MSIE 5.5 196 4.32%
Mozilla/4.0 87 1.92%
MSIE 5.0 82 1.81%
MSIE 6.0b 28 0.62%
MSIE 5.01 17 0.37%
Mozilla/5.0 9 0.20%
Firefox/1.5 6 0.13%
Firefox/1.0.6 5 0.11%
Firefox/1.0 4 0.09%
Firefox/1.0.7 4 0.09%
MSIE 7.0b 3 0.07%
MSIE 5.23 2 0.04%
Firefox/1.0.3 2 0.04%
Opera/8.50 1 0.02%
Opera/8.51 1 0.02%
Firefox/1.5.0.0 1 0.02%
Netscape/7.2 1 0.02%
Firefox/1.0.4 1 0.02%
Firefox/1.0.5 1 0.02%
Opera 8.0 1 0.02%
Netscape/7.1 1 0.02%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 2011 44.29%
Index 1326 29.20%
textbook 562 12.38%
links 238 5.24%
trainingpage 90 1.98%
Objective 77 1.70%
E-learning 46 1.01%
elements 36 0.79%
Research 34 0.75%
interview 21 0.46%
undefined 16 0.35%
Interview_ITAP 16 0.35%
aumnart 13 0.29%
contact_us 13 0.29%
prapart 11 0.24%
chinothai 8 0.18%
somchit 7 0.15%
piyapong 7 0.15%
wison 3 0.07%
matichon 3 0.07%
veera 2 0.04%
apichart 1 0.02%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 2765 71.30%
US Commercial (.com) 1050 27.08%
Network (.net) 25 0.64%
Germany (.de) 6 0.15%
France (.fr) 5 0.13%
India (.in) 4 0.10%
Canada (.ca) 3 0.08%
United Kingdom (.uk) 3 0.08%
Italy (.it) 3 0.08%
Singapore (.sg) 3 0.08%
Portugal (.pt) 3 0.08%
Romania (.ro) 2 0.05%
Poland (.pl) 2 0.05%
Cote D'Ivoire (Ivory Coast,&nptr) (.ci) 1 0.03%
Spain (.es) 1 0.03%
Turkey (.tr) 1 0.03%
Mexico (.mx) 1 0.03%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2946 97.07%
search.sanook.com 56 1.85%
yahoo.com 27 0.89%
msn.com 6 0.20%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 1195 39.37%
เส้นใยสังเคราะห์ 425 14.00%
สิ่งทอ 83 2.73%
เส้นใย 76 2.50%
สีย้อม 58 1.91%
พอลิเอไมด์ 48 1.58%
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 47 1.55%
การย้อมสี 36 1.19%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 32 1.05%
การเย็บ 31 1.02%
เส้นใยไหม 30 0.99%
พอลิเอสเตอร์ 29 0.96%
british textile center 23 0.76%
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 21 0.69%
เส้นด้าย 19 0.63%
พอลิสไตรีน 19 0.63%
เทคโนโลยีสะอาด 19 0.63%
นาโน 18 0.59%
เส้นใยเซลลูโลส 17 0.56%
5ส 17 0.56%
สมบัติของสบู่ 16 0.53%
เคมีสิ่งทอ 16 0.53%
เรยอน 15 0.49%
การย้อมสีธรรมชาติ 14 0.46%
เทอร์โมพลาสติก 13 0.43%
ลดต้นทุนการผลิต 13 0.43%
พลังงานทดแทนน้ำมัน 11 0.36%
อโลหะ 10 0.33%
พอลิเมอร์ คือ 10 0.33%
เส้นใย พอลิเมอร์ 9 0.30%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)