ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3115
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: ตุลาคม 2548
201 PageViews::Daily:1:75Unique IP::Daily:1:27Session ::Daily:1:34 PageViews::Daily:2:45Unique IP::Daily:2:24Session ::Daily:2:28 PageViews::Daily:3:93Unique IP::Daily:3:32Session ::Daily:3:53 PageViews::Daily:4:56Unique IP::Daily:4:32Session ::Daily:4:39 PageViews::Daily:5:56Unique IP::Daily:5:28Session ::Daily:5:37 PageViews::Daily:6:52Unique IP::Daily:6:37Session ::Daily:6:42 PageViews::Daily:7:72Unique IP::Daily:7:36Session ::Daily:7:47 PageViews::Daily:8:42Unique IP::Daily:8:32Session ::Daily:8:35 PageViews::Daily:9:49Unique IP::Daily:9:30Session ::Daily:9:36 PageViews::Daily:10:72Unique IP::Daily:10:39Session ::Daily:10:55 PageViews::Daily:11:67Unique IP::Daily:11:39Session ::Daily:11:43 PageViews::Daily:12:56Unique IP::Daily:12:27Session ::Daily:12:35 PageViews::Daily:13:58Unique IP::Daily:13:37Session ::Daily:13:46 PageViews::Daily:14:41Unique IP::Daily:14:29Session ::Daily:14:32 PageViews::Daily:15:28Unique IP::Daily:15:21Session ::Daily:15:22 PageViews::Daily:16:71Unique IP::Daily:16:23Session ::Daily:16:47 PageViews::Daily:17:63Unique IP::Daily:17:40Session ::Daily:17:46 PageViews::Daily:18:67Unique IP::Daily:18:24Session ::Daily:18:34 PageViews::Daily:19:44Unique IP::Daily:19:24Session ::Daily:19:31 PageViews::Daily:20:40Unique IP::Daily:20:29Session ::Daily:20:30 PageViews::Daily:21:62Unique IP::Daily:21:26Session ::Daily:21:47 PageViews::Daily:22:82Unique IP::Daily:22:26Session ::Daily:22:35 PageViews::Daily:23:24Unique IP::Daily:23:16Session ::Daily:23:18 PageViews::Daily:24:52Unique IP::Daily:24:23Session ::Daily:24:36 PageViews::Daily:25:79Unique IP::Daily:25:42Session ::Daily:25:52 PageViews::Daily:26:83Unique IP::Daily:26:43Session ::Daily:26:57 PageViews::Daily:27:101Unique IP::Daily:27:37Session ::Daily:27:52 PageViews::Daily:28:89Unique IP::Daily:28:39Session ::Daily:28:52 PageViews::Daily:29:72Unique IP::Daily:29:38Session ::Daily:29:50 PageViews::Daily:30:39Unique IP::Daily:30:19Session ::Daily:30:25 PageViews::Daily:31:69Unique IP::Daily:31:31Session ::Daily:31:47
160
120
80
40
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ตุลาคม 2548 75 27 34 11
2 ตุลาคม 2548 45 24 28 10
3 ตุลาคม 2548 93 32 53 14
4 ตุลาคม 2548 56 32 39 9
5 ตุลาคม 2548 56 28 37 8
6 ตุลาคม 2548 52 37 42 9
7 ตุลาคม 2548 72 36 47 11
8 ตุลาคม 2548 42 32 35 8
9 ตุลาคม 2548 49 30 36 8
10 ตุลาคม 2548 72 39 55 11
11 ตุลาคม 2548 67 39 43 14
12 ตุลาคม 2548 56 27 35 8
13 ตุลาคม 2548 58 37 46 9
14 ตุลาคม 2548 41 29 32 6
15 ตุลาคม 2548 28 21 22 5
16 ตุลาคม 2548 71 23 47 10
17 ตุลาคม 2548 63 40 46 10
18 ตุลาคม 2548 67 24 34 11
19 ตุลาคม 2548 44 24 31 7
20 ตุลาคม 2548 40 29 30 4
21 ตุลาคม 2548 62 26 47 9
22 ตุลาคม 2548 82 26 35 6
23 ตุลาคม 2548 24 16 18 4
24 ตุลาคม 2548 52 23 36 6
25 ตุลาคม 2548 79 42 52 12
26 ตุลาคม 2548 83 43 57 15
27 ตุลาคม 2548 101 37 52 13
28 ตุลาคม 2548 89 39 52 11
29 ตุลาคม 2548 72 38 50 11
30 ตุลาคม 2548 39 19 25 9
31 ตุลาคม 2548 69 31 47 8
Totals 1,899 786 1,243 252
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
27 ตุลาคม 2548 101

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.22 Thailand 105
203.158.118.15 Thailand 77
203.151.140.118 Thailand 50
125.24.0.246 Thailand 36
203.209.78.100 Thailand 29
203.151.140.113 Thailand 23
202.90.114.6 Thailand 21
210.246.163.38 Thailand 20
202.44.32.11 Thailand 19
61.91.135.124 Thailand 18
210.246.164.146 Thailand 16
58.10.36.210 Thailand 15
61.91.241.92 Thailand 13
58.11.34.55 Thailand 13
58.8.100.133 Thailand 13
203.156.133.113 Thailand 13
58.10.138.154 Thailand 12
158.108.211.135 Thailand 12
202.41.167.246 Thailand 12
202.44.8.98 Thailand 11
202.28.35.1 Thailand 11
202.28.27.3 Thailand 11
202.28.123.253 Thailand 11
202.28.68.11 Thailand 11
202.183.252.201 Thailand 11
203.121.137.69 Thailand 10
203.151.140.112 Thailand 10
58.11.5.10 Thailand 10
58.10.83.59 Thailand 9
203.172.214.217 Thailand 9

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 50
203.151.140.113 or 1.1 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 23
202.90.114.6 or 1.0 BKPROX01 No 21
210.246.163.38 or 1.0 proxy-r4.tu.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 20
202.44.32.11 or HTTP/1.1 kmitnb-cache[C0A8CB01] (Traffic-Server/5.2.0-R [uSc ]) No 19
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/6.0.1) No 11
202.28.27.3 or 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 11
202.28.68.11 or 1.0 Netapp (NetCache NetApp/5.1R2D20) No 11
203.151.140.112 or 1.1 proxy112:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 725 38.42%
www.ttcexpert.com 652 34.55%
bookmark 420 22.26%
yahoo.com 28 1.48%
webindex.sanook.com 17 0.90%
msn.com 6 0.32%
www.en.rmut.ac.th 4 0.21%
www.hunsa.com 3 0.16%
www.baanjomyut.com 3 0.16%
www.google.com 2 0.11%
truehits.net 2 0.11%
www.elastictapethai.com 2 0.11%
government.truehits.net 2 0.11%
www.wanjai.com 2 0.11%
www.sixhead.net 2 0.11%
members.thai.net 2 0.11%
tem100.com 1 0.05%
www.kapook.com 1 0.05%
blockedreferrer 1 0.05%
www.yisou.com 1 0.05%
www.thaitextile.org 1 0.05%
board.truehits.net 1 0.05%
www.icq.com 1 0.05%
www.gooza.com 1 0.05%
google 1 0.05%
cc.msnscache.com 1 0.05%
www.president-chemical.co.th 1 0.05%
www.meesook.com 1 0.05%
mail.alpreedathaisilk.com 1 0.05%
www.trf.or.th 1 0.05%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1898 99.95%
ttcexpert.com 1 0.05%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1406 74.99%
Windows 98 311 16.59%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 97 5.17%
Windows 36 1.92%
Windows NT 5.2 15 0.80%
Windows NT 4.0 6 0.32%
Macintosh 3 0.16%
Windows 95 1 0.05%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1671 88.04%
MSIE 5.5 94 4.95%
MSIE 5.0 44 2.32%
Firefox/1.0.6 23 1.21%
Mozilla/4.0 23 1.21%
MSIE 5.01 10 0.53%
Firefox/1.0.7 9 0.47%
Opera/8.50 7 0.37%
MSIE 6.0b 6 0.32%
Mozilla/5.0 3 0.16%
MSIE 7.0b 2 0.11%
Firefox/1.0.4 2 0.11%
Firefox/1.0 1 0.05%
Firefox/1.4 1 0.05%
Opera/7.21 1 0.05%
Opera 7.54 1 0.05%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 825 43.44%
lesson 308 16.22%
textbook 286 15.06%
links 118 6.21%
trainingpage 69 3.63%
Objective 62 3.26%
E-learning 50 2.63%
interview 28 1.47%
Research 24 1.26%
index 23 1.21%
elements 23 1.21%
Interview_ITAP 17 0.90%
contact_us 15 0.79%
aumnart 11 0.58%
prapart 9 0.47%
undefined 8 0.42%
chinothai 7 0.37%
somchit 3 0.16%
apichart 3 0.16%
matichon 3 0.16%
veera 2 0.11%
piyapong 2 0.11%
textiledefine 2 0.11%
wison 1 0.05%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 770 52.35%
Thailand (.th) 667 45.34%
Network (.net) 10 0.68%
India (.in) 4 0.27%
Finland (.fi) 4 0.27%
Singapore (.sg) 4 0.27%
Italy (.it) 3 0.20%
Spain (.es) 1 0.07%
Romania (.ro) 1 0.07%
Non-Profit Organization (.org) 1 0.07%
United Kingdom (.uk) 1 0.07%
New Zealand (Aotearoa,&nptr) (.nz) 1 0.07%
Hong Kong (.hk) 1 0.07%
Australia (.au) 1 0.07%
Germany (.de) 1 0.07%
Argentina (.ar) 1 0.07%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 722 95.50%
yahoo.com 28 3.70%
msn.com 6 0.79%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 151 19.97%
สีย้อม 47 6.22%
เส้นใยสังเคราะห์ 45 5.95%
สิ่งทอ 27 3.57%
การย้อมสี 24 3.17%
เคมีสิ่งทอ 16 2.12%
เส้นด้าย 15 1.98%
5ส 13 1.72%
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 11 1.46%
เส้นใยไหม 9 1.19%
เส้นใย 9 1.19%
นาโน 8 1.06%
ลดต้นทุนการผลิต 8 1.06%
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 7 0.93%
สมบัติของสบู่ 6 0.79%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6 0.79%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 6 0.79%
การถัก 6 0.79%
การย้อมสีธรรมชาติ 5 0.66%
การฟอกขาว 5 0.66%
copolymer 5 0.66%
เซรามิก 5 0.66%
การลอกกาวไหม 5 0.66%
การปัก 4 0.53%
เส้นใยเซลลูโลส 4 0.53%
ชื่อสารเคมี 4 0.53%
อโลหะ 4 0.53%
www.scovill air cylinder 4 0.53%
กระบวนการย้อม 4 0.53%
วัสดุสิ่งทอ 4 0.53%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)