ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2222
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: ธันวาคม 2548
282 PageViews::Daily:1:182Unique IP::Daily:1:81Session ::Daily:1:121 PageViews::Daily:2:144Unique IP::Daily:2:76Session ::Daily:2:101 PageViews::Daily:3:72Unique IP::Daily:3:43Session ::Daily:3:57 PageViews::Daily:4:54Unique IP::Daily:4:38Session ::Daily:4:47 PageViews::Daily:5:59Unique IP::Daily:5:45Session ::Daily:5:50 PageViews::Daily:6:114Unique IP::Daily:6:74Session ::Daily:6:99 PageViews::Daily:7:117Unique IP::Daily:7:68Session ::Daily:7:86 PageViews::Daily:8:120Unique IP::Daily:8:64Session ::Daily:8:92 PageViews::Daily:9:89Unique IP::Daily:9:50Session ::Daily:9:70 PageViews::Daily:10:78Unique IP::Daily:10:42Session ::Daily:10:54 PageViews::Daily:11:59Unique IP::Daily:11:39Session ::Daily:11:50 PageViews::Daily:12:130Unique IP::Daily:12:52Session ::Daily:12:77 PageViews::Daily:13:106Unique IP::Daily:13:45Session ::Daily:13:85 PageViews::Daily:14:160Unique IP::Daily:14:75Session ::Daily:14:113 PageViews::Daily:15:137Unique IP::Daily:15:54Session ::Daily:15:83 PageViews::Daily:16:93Unique IP::Daily:16:42Session ::Daily:16:59 PageViews::Daily:17:119Unique IP::Daily:17:48Session ::Daily:17:70 PageViews::Daily:18:60Unique IP::Daily:18:41Session ::Daily:18:52 PageViews::Daily:19:153Unique IP::Daily:19:73Session ::Daily:19:101 PageViews::Daily:20:141Unique IP::Daily:20:74Session ::Daily:20:112 PageViews::Daily:21:102Unique IP::Daily:21:59Session ::Daily:21:93 PageViews::Daily:22:134Unique IP::Daily:22:67Session ::Daily:22:90 PageViews::Daily:23:64Unique IP::Daily:23:36Session ::Daily:23:45 PageViews::Daily:24:65Unique IP::Daily:24:39Session ::Daily:24:54 PageViews::Daily:25:82Unique IP::Daily:25:36Session ::Daily:25:60 PageViews::Daily:26:86Unique IP::Daily:26:54Session ::Daily:26:70 PageViews::Daily:27:91Unique IP::Daily:27:59Session ::Daily:27:71 PageViews::Daily:28:83Unique IP::Daily:28:42Session ::Daily:28:55 PageViews::Daily:29:58Unique IP::Daily:29:39Session ::Daily:29:48 PageViews::Daily:30:40Unique IP::Daily:30:36Session ::Daily:30:39 PageViews::Daily:31:90Unique IP::Daily:31:37Session ::Daily:31:54
225
169
112
56
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ธันวาคม 2548 182 81 121 22
2 ธันวาคม 2548 144 76 101 20
3 ธันวาคม 2548 72 43 57 14
4 ธันวาคม 2548 54 38 47 7
5 ธันวาคม 2548 59 45 50 11
6 ธันวาคม 2548 114 74 99 20
7 ธันวาคม 2548 117 68 86 18
8 ธันวาคม 2548 120 64 92 21
9 ธันวาคม 2548 89 50 70 17
10 ธันวาคม 2548 78 42 54 12
11 ธันวาคม 2548 59 39 50 7
12 ธันวาคม 2548 130 52 77 16
13 ธันวาคม 2548 106 45 85 16
14 ธันวาคม 2548 160 75 113 20
15 ธันวาคม 2548 137 54 83 16
16 ธันวาคม 2548 93 42 59 15
17 ธันวาคม 2548 119 48 70 17
18 ธันวาคม 2548 60 41 52 12
19 ธันวาคม 2548 153 73 101 25
20 ธันวาคม 2548 141 74 112 27
21 ธันวาคม 2548 102 59 93 13
22 ธันวาคม 2548 134 67 90 22
23 ธันวาคม 2548 64 36 45 9
24 ธันวาคม 2548 65 39 54 8
25 ธันวาคม 2548 82 36 60 15
26 ธันวาคม 2548 86 54 70 13
27 ธันวาคม 2548 91 59 71 16
28 ธันวาคม 2548 83 42 55 10
29 ธันวาคม 2548 58 39 48 12
30 ธันวาคม 2548 40 36 39 4
31 ธันวาคม 2548 90 37 54 8
Totals 3,082 1,359 2,258 395
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
1 ธันวาคม 2548 182

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 191
203.158.118.15 Thailand 152
202.149.98.114 Thailand 132
203.209.78.101 Thailand 51
203.151.140.123 Thailand 40
203.151.140.117 Thailand 39
203.151.140.118 Thailand 36
202.28.35.245 Thailand 30
203.151.141.195 Thailand 25
61.19.114.74 Thailand 23
202.44.32.11 Thailand 21
58.147.22.178 Thailand 21
203.151.140.114 Thailand 20
58.11.72.8 Thailand 19
203.113.36.12 Thailand 18
158.108.12.52 Thailand 17
202.129.45.242 Thailand 17
202.44.135.34 Thailand 17
203.153.172.225 Thailand 16
58.147.58.133 Thailand 15
203.121.158.237 Thailand 14
203.148.136.67 Thailand 13
202.12.97.120 Thailand 13
203.151.53.226 Thailand 13
203.172.169.162 Thailand 11
58.10.10.97 Thailand 11
202.28.77.31 Thailand 11
210.203.177.116 Thailand 10
203.185.131.3 Thailand 10
61.91.230.64 Thailand 10

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.209.78.101 or 1.0 mail.moderndyestuffs.com:3128 (squid/2.5.STABLE7) No 51
203.151.140.123 or 1.1 proxy11456:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 40
203.151.140.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 39
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 36
202.28.35.245 or 1.1 MSU6100 (NetCache NetApp/6.0.2) No 30
203.151.141.195 or 1.1 bb01:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 25
61.19.114.74 or 1.1 NS2 No 23
202.44.32.11 or HTTP/1.1 kmitnb-cache[C0A8CB01] (Traffic-Server/5.2.0-R [uSc ]) No 21
203.151.140.114 or 1.1 proxy114:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 20
58.11.72.8 or 1.0 svr3.thaisock.net:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 19
202.129.45.242 or 1.0 PHOTHARAM No 17
202.44.135.34 or 1.0 proxy2.su.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 cache1.su.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 17
203.121.158.237 or 1.1 proxy.tietexasia.co.th:3128 (squid/2.5.STABLE5), 1.0 proxy.ine.co.th:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 14
203.148.136.67 or 1.1 pxf2.mut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5), 1.0 pxb3.mut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 13
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 13
203.151.53.226 or 1.1 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 13
203.172.169.162 or 1.0 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 11
202.28.77.31 or 1.1 cache1.buu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE11) No 11
203.185.131.3 or 1.1 proxy.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 10

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1720 56.12%
www.ttcexpert.com 672 21.92%
bookmark 577 18.83%
yahoo.com 27 0.88%
webindex.sanook.com 18 0.59%
www.en.rmut.ac.th 9 0.29%
www.baanjomyut.com 8 0.26%
board.truehits.net 7 0.23%
www.hunsa.com 3 0.10%
www.avantfind.com 3 0.10%
msn.com 3 0.10%
www.google.co.th 3 0.10%
www.blogger.com 2 0.07%
search.sanook.com 2 0.07%
images.google.co.th 2 0.07%
members.thai.net 2 0.07%
truehits.net 1 0.03%
blockedreferrer 1 0.03%
as.starware.com 1 0.03%
host211.hunsa.com 1 0.03%
www.trf.or.th 1 0.03%
search.rediff.com 1 0.03%
localhost 1 0.03%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3076 99.81%
ttcexpert.com 6 0.19%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2322 77.53%
Windows 98 476 15.89%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 171 5.71%
Windows 18 0.60%
Windows NT 5.2 4 0.13%
Macintosh 2 0.07%
Windows NT 4.0 1 0.03%
Windows 95 1 0.03%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2728 88.51%
MSIE 5.5 168 5.45%
Mozilla/4.0 87 2.82%
MSIE 5.0 36 1.17%
MSIE 6.0b 22 0.71%
MSIE 5.01 17 0.55%
Firefox/1.5 9 0.29%
Firefox/1.0.7 5 0.16%
Firefox/1.0.6 3 0.10%
Mozilla/5.0 2 0.06%
Opera 8.50 2 0.06%
Opera/8.51 1 0.03%
Firefox/1.0 1 0.03%
MSIE 7.0b 1 0.03%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 1060 34.39%
lesson 1036 33.61%
textbook 433 14.05%
links 123 3.99%
trainingpage 74 2.40%
Objective 72 2.34%
E-learning 37 1.20%
index 28 0.91%
elements 25 0.81%
Research 23 0.75%
interview 22 0.71%
aumnart 20 0.65%
chinothai 18 0.58%
undefined 17 0.55%
Interview_ITAP 17 0.55%
contact_us 16 0.52%
prapart 13 0.42%
wison 9 0.29%
veera 8 0.26%
somchit 8 0.26%
piyapong 8 0.26%
apichart 7 0.23%
matichon 7 0.23%
textiledefine 1 0.03%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1609 64.36%
US Commercial (.com) 860 34.40%
Network (.net) 10 0.40%
India (.in) 5 0.20%
Portugal (.pt) 3 0.12%
Turkey (.tr) 2 0.08%
United Kingdom (.uk) 2 0.08%
Pakistan (.pk) 2 0.08%
Poland (.pl) 2 0.08%
Hong Kong (.hk) 1 0.04%
Philippines (.ph) 1 0.04%
Singapore (.sg) 1 0.04%
Mexico (.mx) 1 0.04%
Germany (.de) 1 0.04%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1717 98.17%
yahoo.com 27 1.54%
msn.com 3 0.17%
search.sanook.com 2 0.11%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 629 35.96%
เส้นใยสังเคราะห์ 206 11.78%
สิ่งทอ 46 2.63%
เส้นใย 36 2.06%
สีย้อม 33 1.89%
การย้อมสี 32 1.83%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 32 1.83%
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 22 1.26%
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 19 1.09%
เส้นใยไหม 18 1.03%
ชื่อสารเคมี 13 0.74%
การทำความสะอาด 13 0.74%
ลดต้นทุนการผลิต 12 0.69%
เทคโนโลยีสะอาด 12 0.69%
พลังงานทดแทนน้ำมัน 11 0.63%
พอลิสไตรีน 11 0.63%
เส้นด้าย 9 0.51%
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 9 0.51%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9 0.51%
วิศวกรรมสิ่งทอ 9 0.51%
เคมีสิ่งทอ 9 0.51%
5ส 9 0.51%
สมบัติของสบู่ 8 0.46%
การย้อมสีธรรมชาติ 8 0.46%
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 8 0.46%
เส้นใยป่าน 8 0.46%
อโลหะ 8 0.46%
เส้นใยเซลลูโลส 7 0.40%
พอลิเมอร์ คือ 7 0.40%
พอลิเอไมด์ 7 0.40%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)