ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2525
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: เมษายน 2548
75 PageViews::Daily:1:19Unique IP::Daily:1:14Session ::Daily:1:15 PageViews::Daily:2:31Unique IP::Daily:2:15Session ::Daily:2:20 PageViews::Daily:3:28Unique IP::Daily:3:15Session ::Daily:3:19 PageViews::Daily:4:37Unique IP::Daily:4:21Session ::Daily:4:24 PageViews::Daily:5:54Unique IP::Daily:5:21Session ::Daily:5:42 PageViews::Daily:6:35Unique IP::Daily:6:21Session ::Daily:6:27 PageViews::Daily:7:38Unique IP::Daily:7:17Session ::Daily:7:24 PageViews::Daily:8:63Unique IP::Daily:8:23Session ::Daily:8:34 PageViews::Daily:9:34Unique IP::Daily:9:16Session ::Daily:9:18 PageViews::Daily:10:27Unique IP::Daily:10:12Session ::Daily:10:19 PageViews::Daily:11:41Unique IP::Daily:11:17Session ::Daily:11:20 PageViews::Daily:12:54Unique IP::Daily:12:20Session ::Daily:12:28 PageViews::Daily:13:11Unique IP::Daily:13:10Session ::Daily:13:11 PageViews::Daily:14:21Unique IP::Daily:14:10Session ::Daily:14:15 PageViews::Daily:15:7Unique IP::Daily:15:5Session ::Daily:15:6 PageViews::Daily:16:17Unique IP::Daily:16:6Session ::Daily:16:9 PageViews::Daily:17:7Unique IP::Daily:17:7Session ::Daily:17:7 PageViews::Daily:18:35Unique IP::Daily:18:18Session ::Daily:18:20 PageViews::Daily:19:28Unique IP::Daily:19:20Session ::Daily:19:21 PageViews::Daily:20:55Unique IP::Daily:20:28Session ::Daily:20:32 PageViews::Daily:21:31Unique IP::Daily:21:15Session ::Daily:21:15 PageViews::Daily:22:46Unique IP::Daily:22:27Session ::Daily:22:33 PageViews::Daily:23:27Unique IP::Daily:23:12Session ::Daily:23:14 PageViews::Daily:24:33Unique IP::Daily:24:17Session ::Daily:24:23 PageViews::Daily:25:56Unique IP::Daily:25:29Session ::Daily:25:36 PageViews::Daily:26:42Unique IP::Daily:26:28Session ::Daily:26:39 PageViews::Daily:27:47Unique IP::Daily:27:28Session ::Daily:27:33 PageViews::Daily:28:25Unique IP::Daily:28:22Session ::Daily:28:22 PageViews::Daily:29:65Unique IP::Daily:29:26Session ::Daily:29:36 PageViews::Daily:30:12Unique IP::Daily:30:9Session ::Daily:30:9
60
45
30
15
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 เมษายน 2548 19 14 15 3
2 เมษายน 2548 31 15 20 6
3 เมษายน 2548 28 15 19 5
4 เมษายน 2548 37 21 24 7
5 เมษายน 2548 54 21 42 7
6 เมษายน 2548 35 21 27 10
7 เมษายน 2548 38 17 24 6
8 เมษายน 2548 63 23 34 9
9 เมษายน 2548 34 16 18 5
10 เมษายน 2548 27 12 19 5
11 เมษายน 2548 41 17 20 5
12 เมษายน 2548 54 20 28 7
13 เมษายน 2548 11 10 11 1
14 เมษายน 2548 21 10 15 4
15 เมษายน 2548 7 5 6 1
16 เมษายน 2548 17 6 9 4
17 เมษายน 2548 7 7 7 0
18 เมษายน 2548 35 18 20 6
19 เมษายน 2548 28 20 21 4
20 เมษายน 2548 55 28 32 8
21 เมษายน 2548 31 15 15 2
22 เมษายน 2548 46 27 33 8
23 เมษายน 2548 27 12 14 7
24 เมษายน 2548 33 17 23 6
25 เมษายน 2548 56 29 36 13
26 เมษายน 2548 42 28 39 5
27 เมษายน 2548 47 28 33 8
28 เมษายน 2548 25 22 22 2
29 เมษายน 2548 65 26 36 10
30 เมษายน 2548 12 9 9 1
Totals 1,026 452 671 149
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
29 เมษายน 2548 65

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.21 Thailand 34
202.44.130.22 Thailand 29
203.185.131.3 Thailand 23
203.113.71.4 Thailand 22
203.146.197.89 Thailand 20
203.148.219.194 Thailand 19
61.91.65.80 Thailand 18
203.145.6.78 Thailand 17
203.209.25.219 Thailand 14
203.185.134.4 Thailand 13
203.144.142.245 Thailand 13
203.118.125.201 Thailand 12
202.44.32.11 Thailand 11
61.91.83.174 Thailand 11
203.209.106.250 Thailand 10
203.151.140.114 Thailand 10
203.151.140.119 Thailand 10
203.155.94.129 Thailand 10
203.146.192.97 Thailand 9
61.91.195.202 Thailand 9
210.86.130.183 Thailand 8
202.176.138.199 Thailand 8
61.91.155.34 Thailand 8
203.152.11.51 Thailand 8
61.90.60.213 Thailand 8
202.176.138.89 Thailand 7
203.144.179.243 Thailand 7
203.148.252.235 Thailand 7
202.57.158.33 Thailand 7
202.176.142.196 Thailand 7

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.44.130.21 or 1.1 proxy.huntra.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 34
203.185.131.3 or 1.0 apollo.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE7) No 23
203.146.197.89 or 1.0 RYGISA01 No 20
203.145.6.78 or 1.0 proxy1:5000 (squid/2.5.STABLE1) No 17
203.209.25.219 or 1.0 proxy.ascthai.com:3128 (squid/2.5.STABLE4-NT-CVS) No 14
203.185.134.4 or 1.0 proxy.mtec.or.th:8080 (Squid/2.4.STABLE1) No 13
202.44.32.11 or HTTP/1.1 kmitnb-cache[C0A8CB01] (Traffic-Server/5.2.0-R [uSc ]) No 11
203.151.140.114 or 1.1 proxy114:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.151.140.119 or 1.1 proxy119:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.155.94.129 or 1.1 YNW-CACHE-1 (NetCache NetApp/5.6.2) No 10
61.91.155.34 or 1.0 astaro.melchers.co.th:16497 (squid/2.5.STABLE8) No 8
203.148.252.235 or 1.1 tproxy3.anet.net.th:80 (squid/2.5.STABLE2) No 7
202.176.142.196 or 1.1 Free.com:8080 (squid/2.5.STABLE9) No 7

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 339 33.11%
www.ttcexpert.com 293 28.61%
bookmark 231 22.56%
yahoo.com 54 5.27%
google.com 35 3.42%
webindex.sanook.com 17 1.66%
msn.com 12 1.17%
www.hunsa.com 6 0.59%
sea.search.msn.co.uk 5 0.49%
organize.truehits.net 4 0.39%
www.google.de 4 0.39%
www.en.rit.ac.th 3 0.29%
search.rediff.com 3 0.29%
members.thai.net 3 0.29%
truehits2.gits.net.th 2 0.20%
search.viewpoint.com 2 0.20%
search.msn.co.jp 2 0.20%
www.google.co.th 2 0.20%
www.kapook.com 1 0.10%
truehits.net 1 0.10%
altavista.com 1 0.10%
blockedreferrer 1 0.10%
www.google.fi 1 0.10%
www.baanjomyut.com 1 0.10%
www.meesook.com 1 0.10%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1025 100.00%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 644 62.89%
Windows 98 281 27.44%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 82 8.01%
Windows 13 1.27%
Windows 95 4 0.39%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 864 84.21%
MSIE 5.5 80 7.80%
MSIE 5.0 42 4.09%
MSIE 5.01 18 1.75%
Firefox/1.0 6 0.58%
MSIE 6.0b 6 0.58%
Firefox/1.0.2 2 0.19%
Mozilla/3.01 2 0.19%
Mozilla/5.0 2 0.19%
Firefox/1.0.1 1 0.10%
Opera 7.23 1 0.10%
Netscape/7.1 1 0.10%
Netscape/7.2 1 0.10%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index 363 35.38%
lesson 163 15.89%
links 128 12.48%
textbook 110 10.72%
index 52 5.07%
apichart 32 3.12%
objective 23 2.24%
E-learning 23 2.24%
trainingpage 21 2.05%
aumnart 19 1.85%
Book 18 1.75%
elements 12 1.17%
prapart 11 1.07%
interview 9 0.88%
wison 8 0.78%
matichon 8 0.78%
veera 6 0.58%
somchit 6 0.58%
piyapong 5 0.49%
contact_us 5 0.49%
undefined 3 0.29%
register_training 1 0.10%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 420 52.90%
Thailand (.th) 344 43.32%
Network (.net) 8 1.01%
United Kingdom (.uk) 7 0.88%
Germany (.de) 4 0.50%
Turkey (.tr) 2 0.25%
Japan (.jp) 2 0.25%
Taiwan (.tw) 2 0.25%
Hong Kong (.hk) 1 0.13%
India (.in) 1 0.13%
Finland (.fi) 1 0.13%
Australia (.au) 1 0.13%
Brazil (.br) 1 0.13%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 334 78.96%
yahoo.com 49 11.58%
google.com 29 6.86%
msn.com 11 2.60%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 50 11.82%
เส้นใยสังเคราะห์ 15 3.55%
สีย้อม 12 2.84%
สิ่งทอ 11 2.60%
เคมีสิ่งทอ 11 2.60%
เส้นใย 9 2.13%
thai textile 9 2.13%
วิศวกรรมสิ่งทอ 7 1.65%
เส้นด้าย 6 1.42%
เทอร์โมพลาสติก 6 1.42%
เส้นใยขนสัตว์ 5 1.18%
พอลิเอไมด์ 5 1.18%
เส้นใยไหม 4 0.95%
การย้อมสี 4 0.95%
การตกแต่งผ้า 4 0.95%
เทอร์โมเซตติ้ง พอลิเมอร์ 4 0.95%
textile chemistry 4 0.95%
การทำความสะอาดสิ่งทอ 4 0.95%
เทคโนโลยีสะอาด 4 0.95%
www.nationaltextile.com 4 0.95%
พิมพ์ พอลิเมอร์ 3 0.71%
5ส. 3 0.71%
เส้นใยเซลลูโลส 3 0.71%
เทคโนโลยีสะอาด อุตสาหกรรม 3 0.71%
job textile 3 0.71%
เคมี สิ่งทอ 3 0.71%
เส้นใยโปรตีน 3 0.71%
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 3 0.71%
เทอร์โมเซตติ้ง 3 0.71%
เส้นใย กล้วย -อาหาร 3 0.71%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)