ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2467
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: สิงหาคม 2548
308 PageViews::Daily:1:61Unique IP::Daily:1:42Session ::Daily:1:48 PageViews::Daily:2:73Unique IP::Daily:2:44Session ::Daily:2:58 PageViews::Daily:3:121Unique IP::Daily:3:53Session ::Daily:3:68 PageViews::Daily:4:101Unique IP::Daily:4:58Session ::Daily:4:77 PageViews::Daily:5:61Unique IP::Daily:5:35Session ::Daily:5:52 PageViews::Daily:6:99Unique IP::Daily:6:57Session ::Daily:6:72 PageViews::Daily:7:76Unique IP::Daily:7:48Session ::Daily:7:56 PageViews::Daily:8:143Unique IP::Daily:8:83Session ::Daily:8:120 PageViews::Daily:9:134Unique IP::Daily:9:83Session ::Daily:9:102 PageViews::Daily:10:149Unique IP::Daily:10:86Session ::Daily:10:109 PageViews::Daily:11:129Unique IP::Daily:11:57Session ::Daily:11:92 PageViews::Daily:12:72Unique IP::Daily:12:37Session ::Daily:12:47 PageViews::Daily:13:127Unique IP::Daily:13:59Session ::Daily:13:84 PageViews::Daily:14:122Unique IP::Daily:14:70Session ::Daily:14:84 PageViews::Daily:15:156Unique IP::Daily:15:67Session ::Daily:15:91 PageViews::Daily:16:163Unique IP::Daily:16:74Session ::Daily:16:108 PageViews::Daily:17:178Unique IP::Daily:17:79Session ::Daily:17:117 PageViews::Daily:18:104Unique IP::Daily:18:65Session ::Daily:18:80 PageViews::Daily:19:111Unique IP::Daily:19:54Session ::Daily:19:66 PageViews::Daily:20:117Unique IP::Daily:20:62Session ::Daily:20:75 PageViews::Daily:21:96Unique IP::Daily:21:65Session ::Daily:21:77 PageViews::Daily:22:160Unique IP::Daily:22:88Session ::Daily:22:109 PageViews::Daily:23:103Unique IP::Daily:23:65Session ::Daily:23:74 PageViews::Daily:24:127Unique IP::Daily:24:74Session ::Daily:24:96 PageViews::Daily:25:208Unique IP::Daily:25:88Session ::Daily:25:124 PageViews::Daily:26:114Unique IP::Daily:26:72Session ::Daily:26:84 PageViews::Daily:27:109Unique IP::Daily:27:73Session ::Daily:27:88 PageViews::Daily:28:139Unique IP::Daily:28:63Session ::Daily:28:80 PageViews::Daily:29:189Unique IP::Daily:29:87Session ::Daily:29:118 PageViews::Daily:30:176Unique IP::Daily:30:83Session ::Daily:30:122 PageViews::Daily:31:131Unique IP::Daily:31:75Session ::Daily:31:101
246
184
123
61
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 สิงหาคม 2548 61 42 48 11
2 สิงหาคม 2548 73 44 58 15
3 สิงหาคม 2548 121 53 68 16
4 สิงหาคม 2548 101 58 77 19
5 สิงหาคม 2548 61 35 52 9
6 สิงหาคม 2548 99 57 72 19
7 สิงหาคม 2548 76 48 56 13
8 สิงหาคม 2548 143 83 120 21
9 สิงหาคม 2548 134 83 102 21
10 สิงหาคม 2548 149 86 109 25
11 สิงหาคม 2548 129 57 92 24
12 สิงหาคม 2548 72 37 47 11
13 สิงหาคม 2548 127 59 84 24
14 สิงหาคม 2548 122 70 84 25
15 สิงหาคม 2548 156 67 91 27
16 สิงหาคม 2548 163 74 108 30
17 สิงหาคม 2548 178 79 117 29
18 สิงหาคม 2548 104 65 80 22
19 สิงหาคม 2548 111 54 66 18
20 สิงหาคม 2548 117 62 75 17
21 สิงหาคม 2548 96 65 77 15
22 สิงหาคม 2548 160 88 109 32
23 สิงหาคม 2548 103 65 74 18
24 สิงหาคม 2548 127 74 96 17
25 สิงหาคม 2548 208 88 124 32
26 สิงหาคม 2548 114 72 84 16
27 สิงหาคม 2548 109 73 88 18
28 สิงหาคม 2548 139 63 80 19
29 สิงหาคม 2548 189 87 118 34
30 สิงหาคม 2548 176 83 122 31
31 สิงหาคม 2548 131 75 101 25
Totals 3,854 1,640 2,679 578
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
25 สิงหาคม 2548 208

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.151.140.118 Thailand 88
202.44.130.23 Thailand 80
202.44.130.22 Thailand 47
203.151.140.115 Thailand 45
202.44.14.194 Thailand 43
202.28.27.3 Thailand 42
203.151.140.116 Thailand 41
203.151.140.123 Thailand 34
203.148.249.234 Thailand 23
203.151.140.122 Thailand 23
202.28.50.251 Thailand 22
61.19.50.254 Thailand 22
203.209.96.233 Thailand 21
202.12.97.120 Thailand 21
203.156.129.150 Thailand 21
58.10.6.241 Thailand 21
161.200.255.161 Thailand 21
61.91.80.153 Thailand 20
202.133.154.198 Thailand 18
203.154.245.2 Thailand 18
202.90.119.233 Thailand 17
203.151.140.117 Thailand 16
203.113.77.4 Thailand 16
202.5.89.166 Thailand 15
203.113.67.69 Thailand 15
58.10.6.47 Thailand 15
203.185.134.4 Thailand 14
203.145.6.54 Thailand 14
161.200.255.163 Thailand 14
61.7.128.11 Thailand 13

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 88
203.151.140.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 45
202.44.14.194 or 1.1 NC1200-CB5 (NetCache NetApp/5.5R4) No 43
202.28.27.3 or 1.1 cache2:3128 (squid/2.5.STABLE9-20050315), 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 42
203.151.140.116 or 1.1 proxy116:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 41
203.151.140.123 or 1.1 proxy11456:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 34
203.151.140.122 or 1.1 proxy11456:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 23
202.28.50.251 or 1.1 gateway:8080 (squid/2.5.STABLE9) No 22
61.19.50.254 or 1.1 Emma:3128 (squid/2.5.STABLE1), 1.0 NETCACHE No 22
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 21
202.90.119.233 or 1.0 wizard.unreal.org:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 17
203.151.140.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 16
203.185.134.4 or 1.0 localhost.localdomain:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 14
203.145.6.54 or 1.1 ISA-SERVER No 14
161.200.255.163 or 1.1 ce3-cen59 No 14

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2288 59.71%
www.ttcexpert.com 1020 26.62%
bookmark 395 10.31%
webindex.sanook.com 39 1.02%
blockedreferrer 16 0.42%
yahoo.com 16 0.42%
www.hunsa.com 7 0.18%
www.baanjomyut.com 7 0.18%
www.wanjai.com 6 0.16%
www.google.com 5 0.13%
www.en.rit.ac.th 5 0.13%
truehits.net 4 0.10%
msn.com 4 0.10%
www.meesook.com 3 0.08%
www.elastictapethai.com 2 0.05%
government.truehits.net 2 0.05%
ttcexpert.com 2 0.05%
www.google 2 0.05%
www.blogger.com 1 0.03%
mysearch.myway.com 1 0.03%
www.rapidtestingservices.com 1 0.03%
host211.hunsa.com 1 0.03%
www.tem100.com 1 0.03%
www.thai-plastic.com 1 0.03%
www.yourconnect.com 1 0.03%
www.google.co.th 1 0.03%
results.dashbar.com 1 0.03%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3847 99.82%
ttcexpert.com 7 0.18%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2767 71.91%
Windows 98 848 22.04%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 196 5.09%
Windows 19 0.49%
Macintosh 8 0.21%
Windows NT 5.2 4 0.10%
Windows NT 4.0 3 0.08%
Windows 95 3 0.08%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 3346 86.89%
MSIE 5.5 256 6.65%
MSIE 5.0 134 3.48%
MSIE 6.0b 48 1.25%
MSIE 5.01 28 0.73%
Firefox/1.0.6 8 0.21%
Mozilla/5.0 8 0.21%
Firefox/1.0.4 6 0.16%
MSIE 7.0b 5 0.13%
Netscape/7.2 3 0.08%
Mozilla/4.0 3 0.08%
Firefox/1.0 1 0.03%
Opera 7.54u1 1 0.03%
Opera 8.01 1 0.03%
Firefox/1.0.3 1 0.03%
Opera 8.0 1 0.03%
Opera 7.21 1 0.03%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 1404 36.43%
Index 1075 27.89%
textbook 676 17.54%
links 169 4.39%
index 153 3.97%
trainingpage 105 2.72%
E-learning 77 2.00%
objective 42 1.09%
elements 40 1.04%
interview 25 0.65%
contact_us 17 0.44%
matichon 16 0.42%
prapart 12 0.31%
aumnart 10 0.26%
textiledefine 9 0.23%
piyapong 5 0.13%
register_training 4 0.10%
wison 4 0.10%
veera 3 0.08%
undefined 3 0.08%
somchit 3 0.08%
apichart 2 0.05%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 2187 63.63%
US Commercial (.com) 1233 35.87%
Network (.net) 6 0.17%
India (.in) 5 0.15%
Greenland (.gl) 2 0.06%
Canada (.ca) 1 0.03%
Spain (.es) 1 0.03%
Turkey (.tr) 1 0.03%
United Kingdom (.uk) 1 0.03%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2283 98.96%
yahoo.com 16 0.69%
truehits.net 4 0.17%
msn.com 4 0.17%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 901 39.06%
เส้นใยสังเคราะห์ 233 10.10%
สิ่งทอ 70 3.03%
เส้นใยไหม 56 2.43%
สีย้อม 51 2.21%
การย้อมสี 40 1.73%
นาโน 27 1.17%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 27 1.17%
ชื่อสารเคมี 25 1.08%
เส้นใย 24 1.04%
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 20 0.87%
เส้นใยเซลลูโลส 19 0.82%
เรยอน 17 0.74%
เส้นด้าย 16 0.69%
เส้นใยป่าน 16 0.69%
เส้นใยโปรตีน 16 0.69%
เส้นใยขนสัตว์ 16 0.69%
ราชมงคลธัญบุรี 15 0.65%
5ส 15 0.65%
แป้งพิมพ์ 14 0.61%
เทคโนโลยีสะอาด 14 0.61%
พอลิเอไมด์ 14 0.61%
อโลหะ 11 0.48%
เคมี 11 0.48%
สีรีแอคทีฟ 11 0.48%
พอลิเอสเตอร์ 10 0.43%
ผักตบชวา 10 0.43%
พอลิสไตรีน 10 0.43%
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 10 0.43%
การทำแม่พิมพ์ 9 0.39%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)