ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2801
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: กันยายน 2548
270 PageViews::Daily:1:115Unique IP::Daily:1:73Session ::Daily:1:92 PageViews::Daily:2:90Unique IP::Daily:2:58Session ::Daily:2:72 PageViews::Daily:3:138Unique IP::Daily:3:70Session ::Daily:3:92 PageViews::Daily:4:126Unique IP::Daily:4:83Session ::Daily:4:104 PageViews::Daily:5:126Unique IP::Daily:5:80Session ::Daily:5:99 PageViews::Daily:6:160Unique IP::Daily:6:89Session ::Daily:6:116 PageViews::Daily:7:139Unique IP::Daily:7:79Session ::Daily:7:109 PageViews::Daily:8:135Unique IP::Daily:8:80Session ::Daily:8:102 PageViews::Daily:9:128Unique IP::Daily:9:53Session ::Daily:9:71 PageViews::Daily:10:74Unique IP::Daily:10:46Session ::Daily:10:58 PageViews::Daily:11:115Unique IP::Daily:11:53Session ::Daily:11:71 PageViews::Daily:12:129Unique IP::Daily:12:76Session ::Daily:12:89 PageViews::Daily:13:170Unique IP::Daily:13:84Session ::Daily:13:114 PageViews::Daily:14:156Unique IP::Daily:14:70Session ::Daily:14:95 PageViews::Daily:15:120Unique IP::Daily:15:59Session ::Daily:15:87 PageViews::Daily:16:88Unique IP::Daily:16:42Session ::Daily:16:59 PageViews::Daily:17:97Unique IP::Daily:17:48Session ::Daily:17:59 PageViews::Daily:18:87Unique IP::Daily:18:52Session ::Daily:18:72 PageViews::Daily:19:119Unique IP::Daily:19:64Session ::Daily:19:76 PageViews::Daily:20:105Unique IP::Daily:20:59Session ::Daily:20:76 PageViews::Daily:21:137Unique IP::Daily:21:71Session ::Daily:21:91 PageViews::Daily:22:117Unique IP::Daily:22:73Session ::Daily:22:88 PageViews::Daily:23:107Unique IP::Daily:23:57Session ::Daily:23:80 PageViews::Daily:24:65Unique IP::Daily:24:37Session ::Daily:24:48 PageViews::Daily:25:90Unique IP::Daily:25:54Session ::Daily:25:67 PageViews::Daily:26:127Unique IP::Daily:26:61Session ::Daily:26:90 PageViews::Daily:27:107Unique IP::Daily:27:47Session ::Daily:27:74 PageViews::Daily:28:114Unique IP::Daily:28:46Session ::Daily:28:63 PageViews::Daily:29:77Unique IP::Daily:29:38Session ::Daily:29:50 PageViews::Daily:30:45Unique IP::Daily:30:27Session ::Daily:30:30
216
162
108
54
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กันยายน 2548 115 73 92 19
2 กันยายน 2548 90 58 72 15
3 กันยายน 2548 138 70 92 25
4 กันยายน 2548 126 83 104 22
5 กันยายน 2548 126 80 99 22
6 กันยายน 2548 160 89 116 27
7 กันยายน 2548 139 79 109 20
8 กันยายน 2548 135 80 102 21
9 กันยายน 2548 128 53 71 19
10 กันยายน 2548 74 46 58 11
11 กันยายน 2548 115 53 71 25
12 กันยายน 2548 129 76 89 22
13 กันยายน 2548 170 84 114 33
14 กันยายน 2548 156 70 95 28
15 กันยายน 2548 120 59 87 21
16 กันยายน 2548 88 42 59 12
17 กันยายน 2548 97 48 59 16
18 กันยายน 2548 87 52 72 16
19 กันยายน 2548 119 64 76 23
20 กันยายน 2548 105 59 76 16
21 กันยายน 2548 137 71 91 25
22 กันยายน 2548 117 73 88 22
23 กันยายน 2548 107 57 80 13
24 กันยายน 2548 65 37 48 10
25 กันยายน 2548 90 54 67 14
26 กันยายน 2548 127 61 90 22
27 กันยายน 2548 107 47 74 21
28 กันยายน 2548 114 46 63 20
29 กันยายน 2548 77 38 50 12
30 กันยายน 2548 45 27 30 6
Totals 3,403 1,482 2,394 520
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
13 กันยายน 2548 170

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.23 Thailand 115
203.151.140.118 Thailand 79
203.158.118.15 Thailand 64
202.44.130.22 Thailand 36
203.151.140.119 Thailand 34
203.151.140.115 Thailand 28
202.28.27.3 Thailand 26
210.246.163.139 Thailand 26
210.246.164.146 Thailand 23
203.188.37.28 Thailand 23
161.200.255.163 Thailand 23
203.154.48.14 Thailand 22
202.183.136.156 Thailand 21
202.12.97.120 Thailand 21
210.246.163.38 Thailand 21
203.156.41.50 Thailand 20
202.44.32.11 Thailand 19
203.209.32.221 Thailand 19
202.44.8.98 Thailand 18
210.1.2.98 Thailand 16
203.188.14.152 Thailand 16
202.41.167.246 Thailand 16
203.113.67.135 Thailand 14
61.90.139.172 Thailand 14
202.28.77.30 Thailand 14
203.170.228.172 Thailand 13
203.146.236.243 Thailand 13
158.108.131.243 Thailand 12
161.246.1.32 Thailand 11
58.147.54.27 Thailand 11

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.151.140.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 79
203.158.118.15 or 1.1 intra.ckus.rmutp.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE6) No 64
203.151.140.119 or 1.1 proxy119:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 34
203.151.140.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 28
202.28.27.3 or 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 26
161.200.255.163 or 1.1 C760-CU (NetCache NetApp/5.5R6D45) No 23
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 21
210.246.163.38 or 1.0 proxy-r4.tu.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 21
202.44.32.11 or HTTP/1.1 kmitnb-cache[C0A8CB01] (Traffic-Server/5.2.0-R [uSc ]) No 19
203.209.32.221 or 1.0 proxy1.tpcgrp.co.th:5000 (squid/2.5.STABLE5) No 19
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.5R4) No 18
210.1.2.98 or 1.0 PHOTHARAM No 16
61.90.139.172 or 1.0 proxy.tatung.co.th:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 14
202.28.77.30 or 1.1 cache1.buu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 14
203.146.236.243 or 1.0 net.sabina.com:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 13
161.246.1.32 or 1.1 spring.net.kmitl.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE4) No 11

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1880 55.46%
www.ttcexpert.com 865 25.52%
bookmark 509 15.01%
yahoo.com 37 1.09%
webindex.sanook.com 27 0.80%
msn.com 11 0.32%
www.chaiyo.com 9 0.27%
www.baanjomyut.com 7 0.21%
truehits.net 6 0.18%
www.elastictapethai.com 5 0.15%
www.hunsa.com 5 0.15%
www.en.rmut.ac.th 2 0.06%
www.nchokwatana.com 2 0.06%
blockedreferrer 2 0.06%
government.truehits.net 2 0.06%
www.wanjai.com 2 0.06%
www.google.co.th 2 0.06%
www.furl.net 2 0.06%
a9.com 1 0.03%
www.answers.com 1 0.03%
as.starware.com 1 0.03%
www.avantfind.com 1 0.03%
www.trclabourunion.com 1 0.03%
organize.truehits.net 1 0.03%
us.f300.mail.yahoo.com 1 0.03%
mail.google.com 1 0.03%
www.sixhead.net 1 0.03%
ttcexpert.com 1 0.03%
www.google 1 0.03%
www.trf.or.th 1 0.03%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3396 99.82%
ttcexpert.com 6 0.18%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2472 73.01%
Windows 98 679 20.05%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 169 4.99%
Windows 52 1.54%
Windows NT 4.0 6 0.18%
Windows 95 3 0.09%
Windows NT 5.2 3 0.09%
Linux i686 1 0.03%
Macintosh 1 0.03%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2972 87.36%
MSIE 5.5 194 5.70%
MSIE 5.0 99 2.91%
MSIE 6.0b 40 1.18%
Firefox/1.0.6 24 0.71%
MSIE 5.01 16 0.47%
Mozilla/4.0 16 0.47%
Firefox/1.0.4 11 0.32%
Firefox/1.0.7 8 0.24%
Mozilla/5.0 6 0.18%
MSIE 7.0b 4 0.12%
Opera 8.50 4 0.12%
Opera/7.54u1 3 0.09%
Firefox/1.0.3 2 0.06%
Firefox/1.0 1 0.03%
Firefox/1.0.2 1 0.03%
Netscape/7.1 1 0.03%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 1124 33.03%
Index 1108 32.56%
textbook 548 16.10%
links 199 5.85%
index 84 2.47%
trainingpage 68 2.00%
Objective 45 1.32%
E-learning 44 1.29%
elements 42 1.23%
interview 39 1.15%
Research 17 0.50%
Interview_ITAP 16 0.47%
objective 13 0.38%
contact_us 10 0.29%
undefined 9 0.26%
aumnart 7 0.21%
apichart 7 0.21%
prapart 6 0.18%
textiledefine 4 0.12%
chinothai 3 0.09%
veera 2 0.06%
somchit 2 0.06%
piyapong 2 0.06%
matichon 2 0.06%
register_training 1 0.03%
wison 1 0.03%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1814 62.77%
US Commercial (.com) 1047 36.23%
Network (.net) 13 0.45%
Turkey (.tr) 3 0.10%
India (.in) 3 0.10%
United Kingdom (.uk) 2 0.07%
Singapore (.sg) 2 0.07%
Greece (.gr) 1 0.03%
Spain (.es) 1 0.03%
Japan (.jp) 1 0.03%
Greenland (.gl) 1 0.03%
Germany (.de) 1 0.03%
Switzerland (.ch) 1 0.03%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1879 97.36%
yahoo.com 37 1.92%
msn.com 11 0.57%
truehits.net 3 0.16%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 668 34.61%
เส้นใยสังเคราะห์ 170 8.81%
สีย้อม 50 2.59%
สิ่งทอ 47 2.44%
เส้นใยไหม 33 1.71%
นาโน 28 1.45%
เคมีสิ่งทอ 27 1.40%
เทอร์โมพลาสติก 25 1.30%
การย้อมสี 23 1.19%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 22 1.14%
พอลิเอสเตอร์ 19 0.98%
technical textile 17 0.88%
พอลิสไตรีน 16 0.83%
ชื่อสารเคมี 15 0.78%
5ส 15 0.78%
เทคโนโลยีสะอาด 15 0.78%
เรยอน 14 0.73%
พอลิเอไมด์ 14 0.73%
เมทัลลอยด์ 13 0.67%
สมบัติของสบู่ 12 0.62%
เส้นใยโปรตีน 12 0.62%
การปัก 11 0.57%
ผักตบชวา 11 0.57%
เส้นใยเซลลูโลส 10 0.52%
เทอร์โมเซตติ้ง 10 0.52%
nonwoven 10 0.52%
www.ttcexpert.com 9 0.47%
การฟอกขาว 9 0.47%
วัสดุสิ่งทอ 9 0.47%
เส้นด้าย 8 0.41%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)