ประวัติย่อ อาจารย์ กุลธวัช เจริญผล

1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ กุลธวัช เจริญผล
สถานภาพสมรส : n/a

2. ตำแหน่งปัจจุบัน
ประกอบกิจการส่วนตัว รับออกแบบกราฟิคทั่วไป จัดหน้าหนังสือ ออกแบบปก ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์

3. วุฒิการศึกษา
นิเทศศิลปบัณฑิต สถาบันราชภัฎธนบุรี (ชื่อเดิมของ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี) สาขาศิลปกรรม ประมาณปี พ.ศ. 2535-6

4. ประสบการณ์
- เคยเป็นอาจารย์สอนศิลปะศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

- เคยเขียนภาพประกอบนิทานของมูลนิธิเด็ก

- เคยทำงานภาพประกอบให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สยามอินเตอร์คิด กนกบรรณสาร เป็นต้น
- เคยทำงานภาพประกอบนิตยสาร บันทึกคุณแม่
- ประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ ประมาณ 19 ปี

5. ผลงาน
ได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ให้ออกแบบปกหนังสือ "กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ" และแบนเนอร์ของ ttcexpert.com ตัวใหม่ที่ท่านเห็นอยู่นี้.

---------------------------------------

Last Updated on 15-09-51